Informacija
iBiblioteka
DUK

Tyrimai ir statistika

Tiriamoji veikla – viena iš metodinių veiklų, kurią vykdo Ąžuolyno bibliotekos darbuotojai. Šioje svetainės skiltyje pateikiami trumpi darbuotojų ar išorės tyrėjų organizuotos ir vykdytos tiriamosios veiklos aprašymai. Atskirų vykdytų tyrimų ar apklausų tematika atspindi bibliotekoms aktualias problemines sritis, kurioms analizuoti įprastai pasitelkiami kiekybiniai bei kokybiniai socialinių tyrimų metodai. Tiriamosios veiklos skiltyje pateikiama tik dalis šios veiklos rezultatų, kurie tiesiogiai susiję su Ąžuolyno bibliotekos, Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų ar net viso Lietuvos bibliotekų tinklo veikla.

2023 m.

  • Projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ antrasis tyrimas „Kultūros paslaugų/produktų prieinamumo pagerėjimas 5-8 klasių moksleiviams, įsitraukusiems į projekto veiklas“

Tyrimo aprašymas

Tyrimo ataskaita (.pdf, 667 KB)

2022 m.

  • KAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas

Tyrimo aprašymas

Infografikas

  • Tyrimas „Medijų ir informacinis raštingumas Kauno regiono bibliotekose“

Tyrimo aprašymas

Tyrimo ataskaita (.pdf, 1 MB)

2021 m.

  • 5-8 klasių moksleivių skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimas.

Tyrimo aprašymas

Tyrimo ataskaita (.pdf, 7.95 KB)

  • Tarptautinio projekto „Creating a new meaning in language education for senior learners“ tiriamosios veiklos.

Tyrimo aprašymas

Tiriamųjų veiklų ataskaita, anglų kalba (.pdf, 388 KB)

2009 – 2020 m. tyrimų archyvas