Informacija
iBiblioteka
DUK

Draugija

2014 m. sausio 10 d. įsteigta Kauno regiono bibliotekininkų draugija, kuri yra ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė.

Pagrindiniai draugijos tikslai:

 • atstovauti draugijos narių profesiniams interesams;
 • dalyvauti, plėtojant Kauno regiono bibliotekų veiklą;
 • didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenėje;
 • skatinti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymą.

Detalesnę informaciją apie draugiją rasite Kauno regiono bibliotekininkų draugijos įstatuose.

Kauno regiono bibliotekininkų draugijos Taryba:

 • Daina Bandaravičiūtė, pirmininkė
 • Nemunė Stonkienė, pavaduotoja
 • Asta Valaitytė, sekretorė
 • Stasė Jomantienė, iždininkė
 • Gina Poškienė
 • Jūratė Antanavičienė
 • Ramunė Dambrauskienė                                                                                                                                                                                 

Kviečiame įsitraukti į draugijos veiklą, kurti bendrus projektus, dalintis idėjomis ir jas kartu įgyvendinti! Kreiptis į D. Bandaravičiūtę el. paštu d.bandaraviciute@azuolynobiblioteka.lt , tel. +370 37 32 42 54.