Informacija
iBiblioteka
DUK

Ekspozicijos

Viena iš Ąžuolyno bibliotekos veiklos sričių – kilnojamų parodų ir ekspozicijų kūrimas. Kviečiame bibliotekas ir partnerius užsisakyti parodą į savo įstaigą.

Kilnojamoji paroda „Gražinos Didelytės ekslibrisai: asmenybių tapatybės ženklai“ (2022 m.)

Parodoje – Gražinos Didelytės kurti ekslibrisai jos amžininkams. Savo nepaprastai iškalbingose grafinėse miniatiūrose menininkė perteikė ne tik pasirinktos asmenybės interesų ratą, darbą, pasaulėžiūrą, bet dažnai ir būdo bruožus bei vidinį pasaulį. Šioje parodoje eksponuojama tik nedidelė dalis žymiems Lietuvos žmonėms dedikuotų kūrinių, tačiau jie puikiai atspindi dailininkės talentą, oforto meistrystę bei iškilių asmenų tapatybę. Menininkės ekslibrisai, kaip ir visa jos kūryba, pasižymi trapių, lengvų linijų tekėjimu, kompozicijos išbaigtumu bei improvizacijos gyvumu.

Ekspoziciją sudaro:

25 vnt. grafikės Gražinos Didelytės ekslibrisai (originalai), eksponuojami 300 x 500 mm dydžio rėmeliuose. 

Dėl parodos eksponavimo kreiptis į Kultūros vadybos skyrių, tel. +370 37 32 44 17 arba el. p. renginiai@azuolynobiblioteka.lt

Didelytės paroda

Kilnojamoji paroda „Sąskambiai: žodis ir linija“ (2022 m.)

Parodoje eksponuojami poetų eilėraščiai ir juos iliustruojantys Gražinos Didelytės kūriniai. Talentingos grafikės iliustracijos ypač artimos poezijai, subtiliai ir įtaigiai išryškina eilėraščių posmų mintį bei nuotaikos įspūdį, todėl žiūrovai galės pasigėrėti tokia vaizdine eilėraščio tąsa. Emocinis menininkės atvirumas, jos asociatyvi, metaforinė bei lyrinė stilistika sukuria naują, intuityvių „praregėjimų“ vaizdą, dažnai nukeliantį į kitą erdvės dimensiją. Elegantiškų ir virpančių linijų juvelyriniai ofortai, išraižyti paprasta siuvamąja adata, tarsi „pakrauna“ žiūrovo vaizduotę vidiniu magnetizmu, kartu sustiprindami poetinį žodį. Pasigėrėti tokia vaizdine eilėraščio tąsa, giliau pajusti poetinį pasaulėvaizdį, atidžiau pažvelgti į pamatines žmogaus būties problemas ir į pačią tautiškumo idėją – šios parodos tikslas. 

Ekspoziciją sudaro:

10 mobilių pakabinamų stendų (600 x 700 mm dydžio plokštės), kurie gali būti eksponuojami ir lauke. 

Dėl parodos eksponavimo kreiptis į Kultūros vadybos skyrių, tel. +370 37 32 44 17 arba el. p. renginiai@azuolynobiblioteka.lt

Kilnojamoji paroda „Sąskambiai: žodis ir linija“

Ekspozicija „Literatūrinis pojūčių salonas“ (2022 m.)

„Literatūrinis pojūčių salonas“ – intriguojanti, skaityti, diskutuoti, pažinti literatūros kūrinį per kvapo, skonio, lytėjimo ir garso prizmę kviečianti interaktyvi pojūčių ekspozicija, sukurta Ąžuolyno bibliotekos kartu su VŠĮ „Pojūčių teatras“. Ekspozicijoje pateikiami aštuoni literatūros kūriniai, kurių atmosfera kuriama pasitelkiant įvairias jutiminius procesus stimuliuojančias priemones. Parodos kūrėjų tikslas – pasitelkiant pojūčius, skaitytojui pasiūlyti pamąstyti, kokius vaizdinius, atmosferą kuria jis pats, skaitydamas konkrečią knygą bei paskatinti daugiau skaityti persikeliant į knygų kuriamus pasaulius.

Ekspoziciją sudaro:

8 literatūros kūriniai ir kiekvienam jų skirtos 8 medinės dėžutės (30 x 30 cm), montuojamos ant skirtingo aukščio metalinių rėmų. Kiekvienos dėžutės turinį sudaro įvairios konkretaus kūrinio atmosferą kuriančios taktilinės ir kitos pojūčius stimuliuojančios priemonės bei specialiai sukurti garso įrašai (klausomi per ausines). Ekspozicija skirta liesti, klausyti, uostyti, tyrinėti.

„Pojūčių teatro komanda, nagrinėdama keletą literatūros kūrinių, ieškojo jiems būdingų atmosferos detalių, taktilinių, vizualinių, garsinių ir kvapų efektų, kurie atitiktų knygas. Siekėme, kad mūsų sukurtos pojūčių dėžutės, spintelės ir lentynėlės būtų prieinamos ir mažam, ir dideliam, ir reginčiam, ir nereginčiam. O didžiausias džiaugsmas būtų išgirsti iš lankytojų, kad ši patirtis juos skatina daugiau skaityti ir įsivaizduoti.“ – apie ekspoziciją pasakoja VŠĮ „Pojūčių teatras“ įkūrėja Karolina Žernytė.

„Literatūrinis pojūčių salonas“ – viena iš Ąžuolyno bibliotekos projekto „Mistinė pažintis“ dalių. Šis projektas yra Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022 programos dalis.

Dėl parodos eksponavimo kreiptis į Skaitytojų aptarnavimo skyrių, tel. +370 37 32 43 09, el. p. l.lukoseviciute@azuolynobiblioteka.lt 

Ekspozicija „Literatūrinis pojūčių salonas“
Ekspozicija „Literatūrinis pojūčių salonas“

Kilnojamoji paroda „Žvelgiant praeitin regėti ateitį“ (2021 m.)

Paroda skirta lietuvių archeologei, antropologei, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojai Marijai Alseikaitei-Gimbutienei. „M. Gimbutienė primena seną ir vis dar svarbią istorijos mokslo tiesą – be praeities suvokimo ir įvykių, reiškinių aiškinimo, liekame akli. Žymioji mokslininkė visu savo gyvenimu ir akademine kūryba teigė galimybę pažinti gilią, beveik priešistorinę senovę. Šis pažinimas įtvirtina esminę nuostatą, pagal kurią istorija nėra beprasmė kartotė, nes žmonija nuolat vystosi“, – parodos įžangoje teigia dr. Ramūnas Čičelis. Ekspozicijoje pristatoma šios iškilios asmenybės biografijos bruožai, nelengvas gyvenimas emigracijoje, svajonių siekimas JAV, svarbiausi leidiniai, pagrindinės jos atrastos Europos kultūros raidos hipotezės bei įžvalgos apie baltų kultūros susiformavimą. M. Gimbutienės veikla, pasaulinį pripažinimą pelnę, novatoriškumo ir tradicijos derme pasižymintys darbai ir tyrinėjimai nepraranda aktualumo ir šių dienų pasaulyje, jaudina bei kelia susidomėjimą.

Ekspoziciją sudaro:

3 pastatomi stendai (80 x 190). Kiekviename stende 4 ekspozicinės plokštės, sumontuotos ant pastatomų metalinių rėmų. Stendai gali būti eksponuojami lauke. 

Dėl parodos eksponavimo kreiptis į Kultūros vadybos skyrių, tel. +370 37 32 44 17 arba el. p. renginiai@azuolynobiblioteka.lt

Didelytes ekspozicijos

Iš Laikinosios sostinės valdininko gyvenimo (2019 m.)

Laikinosios sostinės šimtmečiui skirtoje kilnojamoje parodoje prabyla amžininkas ekonomistas, Žemės banko darbuotojas Balys Balanda (1901–1954 m.). Apžvelgiamos jo studijos VDU Teisių ir ekonomijos fakultete, tarnautojo karjera, visuomeninė veikla, laisvalaikio pomėgiai, santuoka ir namai Žaliakalnyje. Išskirtina, kad ekonomistas Balys Balanda įsiliejo į garsią giminę – vedė Lietuvos kariuomenės generolo Povilo Plechavičiaus sesę Prancišką Plechavičiūtę. Balandos užaugino tris vaikus, pavadintus Lietuvos kunigaikščių vardais: Mindaugą, Gediminą ir Kęstutį.

Grafinės novelės stiliumi ir pirmu asmeniu papasakoti svarbiausi gyvenimo įvykiai ar net „užkulisiniai“ jo momentai, papildomi Balio Balandos autentiškais dokumentais, nuotraukomis, laiškais, įvairiais pažymėjimais, kvietimais, bilietais ir kitomis išsaugotomis archyvinėmis smulkmenomis, padeda geriau rekonstruoti to laikmečio asmens ir visuomenės tapatumo detales, sukuriant gyvesnį įspūdį bei šiltesnes emocijas.

Ekspoziciją sudaro:

9 stendai, jų dydis 75 x 96 cm

Dėl parodų eksponavimo kreiptis į Kultūros vadybos skyrių, tel. +370 37 32 44 17, el. p. renginiai@azuolynobiblioteka.lt 

Iš Laikinosios sostinės valdininko gyvenimo
Iš Laikinosios sostinės valdininko gyvenimo

Kilnojamoji paroda „Anuomet Kaune“ (2019 m.)

„Tarpukaryje ne Vilnius, o Kaunas suvaidino lemtingą vaidmenį visos tautos gyvenime. <…> Viskas, kas svarbaus vyko prieškario Lietuvoje, siejosi su Laikinąja sostine.“ (istorikas Egidijus Aleksandravičius)

Paroda „Anuomet Kaune“ – tai kvietimas pasižvalgyti po fotografijose įamžintą Laikinąją sostinę. Pateikiamos 147 nuotraukos (dalis jų publikuotos pirmą kartą) ir trumpi tekstai, pasakojantys apie istorinių ir architektūrinių objektų kaitą, kultūrinį ir sportinį gyvenimą, valstybines šventes ir kasdienybės tėkmę, gamtos stichijos jėgą – potvynius. Vienos kauniečių šeimos albumas lyg veidrodis atspindi to meto nuotaikas, žmonių tarpusavio santykius, daug kitų svarbių ir įdomių dalykų.
Tai puiki proga dar kartą prisiminti ar pažinti tarpukario Kauną, suvaidinusį lemtingą vaidmenį visos tautos gyvenime.

Ekspoziciją sudaro:

11 mobilių stendų – stačiakampės fotodrobės 80 x 120 cm

Dėl parodos eksponavimo ir pristatomosios ekskursijos kreiptis į Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Kaunistikos grupę, tel. +370 37 32 42 44, el. p. kaunistika@azuolynobiblioteka.lt

Parodos „Anuomet Kaune“ stendai
Parodos „Anuomet Kaune“ stendai

Tarpukario šventės ir iškilmės (2017–2018 m.)

Lietuvos valstybingumo šimtmečiui skirtoje kilnojamoje parodoje pristatomos devynios įvairių švenčių grupės: valstybinės iškilmės, šventiniai paradai, dainų šventės, organizacijų bei draugijų šventiniai sambūriai, paminklų atidengimas, taip pat kalendorinės, bažnytinės ir jaunimo šventės.

Parodos ekspozicijoje matyti, kad anuomet renginiai skatino pagarbą istorijai ir kultūrai, ugdė patriotizmą, pilietiškumą ir bendruomeniškumo jausmą, rodė bręstančią atsakomybę už savo valstybę.

Parodą papildo leidinys „100 pakilių akimirkų: tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės“.

Ekspoziciją sudaro:

10 stendų, jų dydis 100 x 200 cm

Dėl parodos eksponavimo kreiptis į Kultūros vadybos skyrių, tel. +370 37 32 44 17 arba el. p. renginiai@azuolynobiblioteka.lt

Paroda „Tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės“
Paroda „Tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės“

Įsikūrę prie Nemuno (2012 m.)

Kilnojamoji paroda supažindina visuomenę su panemunės miestų ir miestelių istoriniu, kraštovaizdžio ir urbanistiniu paveldu. Pasitelkus iki 1945 m. leistus atvirukus, fotografijas, senąsias graviūras ir piešinius, siekiama atskleisti kiekvienos vietovės unikalumą, savitumą. Pateikiama ir trumpa gyvenvietės istorija (iki 1945 m.), herbas, prisimenami ten gyvenę žymūs žmonės. Pristatomi 25 mūsų valstybingumo ir kultūros istorijai svarbūs, dabartinėse Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos teritorijose įsikūrę panemunės miestai ir miesteliai: aukštupyje – Lyda, Naugardukas, vidurupyje – Gardinas, Druskininkai, Liškiava, Merkinė, Alytus, Balbieriškis, Birštonas, Prienai, žemupyje – Kaunas, Raudondvaris, Zapyškis, Vilkija, Seredžius, Veliuona, Plokščiai, Raudonė, Gelgaudiškis, Panemunės (Gelgaudų, Vytėnų) pilis, Jurbarkas, Smalininkai, Rusnė, Ragainė (Nemanas), Tilžė (Sovetskas). Minėtas upės atkarpas ekspozicijoje žymi trijų skirtingų spalvų stendai.

Ekspoziciją sudaro:

25 stendai, jų dydis 70 x 90 cm

Parodos pristatymo renginį Ąžuolyno bibliotekoje galite peržiūrėti vaizdo įraše.

Dėl parodos eksponavimo kreiptis į Kultūros vadybos skyrių, tel. +370 37 32 44 17 arba el. p. renginiai@azuolynobiblioteka.lt

Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga

Lietuvos laikinoji sostinė Kaunas garsėjo įvairiapuse kultūros erdve. Dėl savo ypatingos auros: knygynų, viešbučių, restoranų, kino teatrų, nuo Vakarų Europos neatsiliekančių madų, kosmetikos, parfumerijos, konditerijos pramonės ir daugelio kitų dalykų, be kurių negalima įsivaizduoti modernios valstybės sostinės – miestas buvo vadinamas „mažuoju Paryžiumi“. Apie šį „aukso amžių“ ir pasakoja penkių dalių kilnojamoji paroda „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“.

„Saldžioji pagunda“ kviečia pasinerti į konditerijos pasaulį su spalvingomis saldainių ir šokoladų etiketėmis, pakuotėmis, reklaminiais plakatais bei gundančiais saldžiosios produkcijos pavadinimais.

„Laikinosios sostinės restoranai“ apžvelgia intriguojančią Kauno restoranų kultūros temą. Miesto vizitine kortele tapusiuose restoranuose ir kavinėse valgė bei linksminosi nemažai Laikinosios sostinės gyventojų – nuo solidžių verslininkų iki ekscentriškų bohemos atstovų…

„Laikinosios sostinės kvapų pasaulyje“ pristato du stambiausius Lietuvos kosmetikos ir parfumerijos gamintojus („Florance“ ir „Kosmos“) ir kelias mažesnes įmones. Jų produkcija savo kokybe ir išvaizda prilygo geriausiems vakarietiškiems gaminiams.

„Laikinosios sostinės siuvėjai ir mada“ supažindina su Laikinosios sostinės madų tendencijomis ir garsiausiais jų kūrėjais. Kaune veikė ne tik daugybė siuvyklų, skrybėlių salonų ir dirbtuvių, bet ir kelios siuvėjų mokyklos, išsiskyrusios savitais drabužių sukirpimo metodais.

„Knygų leidybos ir prekybos kultūra Laikinosios sostinės knygynuose“ pateikia informaciją apie knygynų dislokaciją, savininkus, supažindina su įdomiausiomis jų išleistomis knygomis bei šių knygynų reklama. Pristatomi keli žymesni knygas leidę knygynai, o su likusiais supažindina virtuali paroda knyga.kvb.lt.

Taigi kviečiame pasinerti į Laikinosios sostinės skonių, kvapų, vaizdų ir knygų pasaulį!

Ekspoziciją sudaro:

20 stendų (po keturis stendus kiekvienai temai), jų dydis 70 x 200 cm.  Taip pat yra ir reklaminis stendas 85 x 200 cm. Galimas eksponavimas visos parodos arba jos dalių.

Dėl parodos eksponavimo kreiptis į Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro Skaitmeninimo, aktualinimo ir išsaugojimo grupę, tel. +370 37 32 43 76, el. p. seni_reti@azuolynobiblioteka.lt

Laikinosios sostinės kultūros erdvė