Informacija
iBiblioteka
DUK

Teisinė informacija

  • Kauno apskrities viešosios bibliotekos nuostatai
  • Naudojimosi biblioteka taisyklės
  • Bibliotekos naudojimosi kūrybinėmis dirbtuvėmis „Išradimų būstinė“ taisyklės
  • Bibliotekos vartotojų aptarnavimo ir paslaugų standartas
  • Prašymų ir skundų nagrinėjimo bibliotekoje taisyklės
  • Bibliotekos lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas
  • Bibliotekos smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Įstatymai

LR Vyriausybės nutarimai
LR kultūros ministro įsakymai

Kiti teisės aktai

  • Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai
  • Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai
  • Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS) ir LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt taisyklės