Informacija
iBiblioteka
DUK

Regiono bibliotekoms

Ąžuolyno biblioteka (BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka) yra regiono viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. Kauno apskrities viešosios bibliotekos savininkas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

2010 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-372 „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“ nustatytos naujos apskričių bibliotekų veiklos teritorijos.  Kauno apskrities viešosios bibliotekos veiklos regioną sudaro Kauno ir Marijampolės apskritys.

Kauno regione gyventojams paslaugas teikia 13 centralizuotų savivaldybių viešųjų bibliotekų sistemų (Kauno apskrityje 8, Marijampolės apskrityje – 5), kurios sujungia 267 bibliotekas:

  • 13 viešųjų bibliotekų savivaldybių centruose
  • 34 miesto bibliotekas
  • 220 kaimo bibliotekas

Viešųjų bibliotekų fonduose 2022 m. buvo sukaupta 2 371 731 fizinis vienetas dokumentų. Jų paslaugomis naudojasi 1 749 024 vartotojai. Bibliotekos išdavė 2 480 490 fizinius vienetus dokumentų. Vartotojų paslaugoms 3 727 darbo vietos, iš kurių 1 284 su prieiga prie interneto.

Kauno ir Marijampolės apskrityse veikia 192 bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų. Iš jų:

  • 181 savivaldybių mokyklų bibliotekos
  • 5 valstybinių mokyklų bibliotekos
  • 6 nevalstybinių (privačių) mokyklų bibliotekos

Vartotojai aptarnaujami 83 gimnazijų, 36 progimnazijų, 55 pagrindinių ir 18 pradinių mokyklų bibliotekose.

2022 m. duomenimis Kauno regiono mokyklų bibliotekos buvo sukaupusios 1884226 fizinių vienetų dokumentų, aptarnauti 99347 vartotojai, apsilankė 970152 lankytojai ir buvo išduota 689768 fizinių vienetų dokumentų, iš jų moksleiviams 569290 dokumentai. 

Kviečiame susipažinti su leidiniu „Lithuanian public libraries: preserving, creating, cooperating“ (.pdf, 5,97 MB), kuriame atsispindi šiandienos Lietuvos viešųjų bibliotekų pasiekimai ir geroji patirtis. Jų veikla apžvelgiama trimis pagrindiniais teminiais pjūviais, kartu atskleidžiančiais bibliotekų reikšmę šalies gyvenime: saugančios, kuriančios ir bendradarbiaujančios.