Informacija
iBiblioteka
DUK

Taryba

Kauno regiono bibliotekų taryba, (toliau Taryba) įsteigta 2013 m. lapkričio 28 d. – visuomeniniais pagrindais veikianti patariamoji institucija prie Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau KAVB) direktoriaus. Tarybos veiklą reglamentuoja KAVB direktoriaus 2013 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-58 patvirtinti Kauno regiono bibliotekų tarybos nuostatai ir Kauno regiono bibliotekų tarybos darbo reglamentas.

KAVB direktorės 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-163 buvo patvirtinta nauja tarybos sudėtis. Tarybą sudaro 17 narių, atstovaujančių visoms nustatytos regiono teritorijos (Kauno ir Marijampolės apskritys) savivaldybių viešosioms bibliotekoms, mokyklų bibliotekoms, KAVB ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai.

Tarybos tikslas – teikti pasiūlymus KAVB direktoriui dėl nustatytos teritorijos bibliotekų veiklos strategijos formavimo ir praktinio jos įgyvendinimo.

Tarybos reglamentas

Tarybos nuostatai

Taryba svarsto:

 • nustatytos teritorijos bibliotekų paslaugų, strategijos ir plėtros klausimus;
 • nustatytos teritorijos bibliotekų veiklos tyrimų ir kvalifikacijos tobulinimo programas bei jų įgyvendinimo rezultatus;
 • kitus nustatytos regiono teritorijos bibliotekų veiklos koordinavimo klausimus.

Tarybos pirmininkė – Alina Jaskūnienė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė.

Pirmininkės pavaduotoja – Daina Sutkevičienė, Raseinių rajono Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė.

Tarybos sekretorius – Lukas Volskis, KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyresnysis metodininkas (mokymams).

Nariai:

 • Daiva Čepeliauskienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė;
 • Nomeda Domeikienė, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos direktorė;
 • Vilija Gilienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
 • Laima Karpavičienė, Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
 • Daiva Kirtiklienė, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė;
 • Jūratė Mikulienė, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
 • Skirmutė Gajauskaitė, Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
 • Virginija Grigorjevienė, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos direktorė;
 • Irena Viktorija Stančiauskienė, Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
 • Virginija Samuolienė, Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos direktorė;
 • Reda Puzerauskienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui;
 • Aistė Megelinskienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovė;
 • Kristina Lebedžinskienė, Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė;
 • Gražina Lamanauskienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos atminties institucijų politikos grupės patarėja.
 • Kristina Brazauskienė, Kauno rajono Lapių pagrindinės mokyklos bibliotekininkė.

2024 m. Tarybos posėdžiai:

2024 m. balandžio 11 d. įvyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

2024 m. balandžio 11 d. BĮ Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (Ąžuolyno bibliotekoje) įvyko pirmasis šiais metais Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo 13 tarybos narių.

Posėdžio darbotvarkę sudarė 6 punktai: MIRKT programos teikiama nauda ir planuojamos veiklos 2024 m.; 2024 m. kompetencijų ugdymas; Informacijos išteklių formavimo tarybos sukūrimas Kauno regione; tarpbibliotekinio abonemento paslaugos (toliau – TBA) teikimo Kauno regiono viešosiose bibliotekose aktualijos; skaitymo skatinimo priemonių įgyvendinimas Kauno regiono viešosiose bibliotekose 2024 metais; Ąžuolyno bibliotekos kilnojamųjų parodų ekspozicijos.

Visus pristatytus darbotvarkės punktus lydėjo aktualios ir konstruktyvios diskusijos. Daug dėmesio sulaukė MIRKT programos aptarimas – buvo diskutuota apie tai, kaip bibliotekoms sekasi organizuoti gyventojų mokymus, pritaikyti MIRKT mokymų programą, metodus, diskutuota apie kylančius iššūkius bei dalintasi gerąja patirtimi.

Šiame tarybos posėdyje buvo vienbalsiai nuspręsta įsteigti Informacijos išteklių formavimo tarybą, kuri inicijuos bendras veiklas, susijusias su informacijos išteklių fondų formavimu, organizavimu, prieiga ir apsauga, bei koordinuoti jų įgyvendinimą.

Tarybos nariams buvo išsamiai pristatyta situacija apie TBA aktualijas ir skaitymo skatinimo priemonių įgyvendinimą Kauno regiono viešosiose bibliotekose. Buvo aptartos ne tik įvykusios, bet vykstančios ar ateityje vyksiančios priemonės, taip pat apibrėžta, kokio įsitraukimo tikimasi iš regiono viešųjų bibliotekų bei kokią naudą jos gaus dalyvaudamos minėtose veiklose.