Informacija
iBiblioteka
DUK

Tarybos posėdžių archyvas

2023 m.

Posėdžio metu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė pristatė pranešimą „Viešųjų bibliotekų paslaugų ir veiklų plėtra gyventojų medijų ir informacinio raštingumo ugdymui“. Jame aptarė medijų ir informacinio raštingumo veiklų plėtrą bibliotekose, komunikaciją su visuomene ir kitus klausimus.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos Bendrųjų reikalų skyriaus vadovė Eglė Bagužienė pristatė pranešimą „Darbo apmokėjimo įstatymo pakeitimo projekto pristatymas“, kuriame aptarė darbo apmokėjimo įstatymo pokyčius nuo 2024 m.

Galiausiai posėdžio pabaigoje Kauno apskrities viešosios bibliotekos pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui Reda Puzerauskienė ir Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovė Aistė Megelinskienė pristatė „Kauno regiono bibliotekų bendradarbiavimo rezultatus 2023 m.“. Pristatymo metu buvo pristatyta TBA veiklos rezultatai, medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklų įgyvendinimo Kauno regione statistika. Taip pat aptarti vykę regioniniai projektai: „Sėkminga komunikacija partnerystėms vystyti“, „Metai su knyga“.

2023 m. birželio 1–2 d. Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

2023 m. birželio 1–2 d. vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Šis posėdis išsiskyrė tuo, jog jo metu buvo aplankyti kolegos iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus ir Neringos savivaldybės V. Miliūno viešųjų bibliotekų. Kartu su kolegomis buvo dalinamasi gerąja patirtimi, idėjomis, diskutuojama apie bendruomenių sutelktį kultūrinių kompetencijų ugdymui, ypatingas dėmesys posėdžio metu buvo skiriamas skaitymo skatinimo temos aptarimui, dalinimusi gerųjų skaitymo skatinimo praktikų pavyzdžiais. Kartu su Neringos savivaldybės vicemeru ir Kultūros skyriaus vedėja Kauno regiono bibliotekų tarybos nariai diskutavo apie kultūros situaciją savivaldybėse, jos reprezentaciją ir pokyčių galimybes.

2023 m. balandžio 6 d. vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis

2023 m. balandžio 6 d. vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo metu Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) direktorė E. Urbonavičienė aptarė bibliotekų veiklas nacionaliniame kontekste, tame tarpe įvairias šiuo metu vykdomas priemones, projektus, akcijas.

KAVB vyresnysis metodininkas (specialistų mokymams) Lukas Volskis pristatė 2023 m. kompetencijų ugdymo veiklų planą, aktualizavo svarbiausias mokymų kryptis.

KAVB kultūros projektų vadovė Laura Lukoševičiūtė aptarė akcijos „Vasara su knyga“ naujienas.

KAVB kultūros projektų vadovė Rimgailė Anušauskienė pristatė regioninius projektus, kurių tarpe ir 3 tarptautiniai.

Posėdžio pabaigoje KAVB vyriausioji metodininkė veiklos stebėsenai Asta Valaitytė pristatė išsamų pranešimą apie 2014-2022 m. Kauno regiono viešųjų bibliotekų veiklos rezultatus.

2022 m.

2022 m. gruodžio 8 d. Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko paskutinis šiais metais Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo metu buvo aptartos 2022 m. įgyvendintos veiklos Kauno regione, pristatyti per metus pasiekti rezultatai. Posėdžio metu aktyviai dalintasi 2023 m. bendradarbiavimo perspektyvomis.

2022 m. spalio 28 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis, kurio metu buvo aptarta daug svarbių bibliotekas liečiančių klausimų.

LR kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė posėdžio metu aptarė bibliotekų sektoriui aktualias 2021-2030 m. Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos vykdymo priemones.

Kolegos iš Lietuvos Aklųjų bibliotekos pristatė kaip bus užtikrinamas tolesnis „Bibliotekų prieinamumo manifesto“ veiklų tęstinumas.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė Enrika Kromerova – Dubinskienė posėdžio dalyvius supažindino su „Strategine Kauno regiono bibliotekų skaitymo skatinimo programa 2023-2025 m.“

KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyresnioji metodininkė Ieva Dryžaitė pristatė tyrimo „Medijų ir informacinis raštingumas Kauno regiono bibliotekose“ rezultatus.

KAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kultūros projektų vadovė Laura Lukoševičiūtė aptarė iššūkio „Vasara su knyga“ rezultatus, pasidžiaugė aktyviu Kauno regiono bibliotekų dalyvavimu šioje akcijoje, o geriausiai pasirodžiusias – apdovanojo organizatorių įsteigtais prizais.

Posėdžio pabaigoje dalyviai aktyviai dalinosi savo pastebėjimais ir kilusiais klausimais diskutuodami dėl Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos organizavimo Kauno regione.

2022 m. birželio 2 d. vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo metu buvo aptarta TBA paslaugų teikimo schema Kauno regiono bibliotekų tinkle, Kauno regiono viešųjų bibliotekų dalyvavimas diskusijų festivalyje „Būtent“ bei Virtualaus Kauno regiono kraštotyrinio žemėlapio idėja.

Posėdžio metu tarybos nariams buvo priminta, jog galutinė TBA paslaugos teikimo organizavimo tvarkos aprašo redakcija bus nuspręsta bendrame KM, LNB, AVBA ir SVBA narių pasitarime.

Tarybos nariai aktyviai diskutavo dėl galimų bendrų Kauno regiono bibliotekų veiklų festivalio „Būtent“ metu. Taip pat pasidžiaugta, jog organizatoriai jau patvirtino vieną edukacinio užsiėmimo „Edukacinis laukas“ paraišką.

Posėdžio pabaigoje buvo pristatyta virtualaus Kauno regiono kraštotyrinio žemėlapio idėja, numatyti darbai jos įgyvendinimui.

2022 m. balandžio 27 d. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis šiais metais Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 12 tarybos narių. Jo metu buvo skaityti pranešimai: ­„Gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklų įgyvendinimas bibliotekose (Gražina Lamanauskienė, LR kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja); 2022 m. regioniniai projektai (Monika Inčerytė, KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro Projektų valdymo grupės kultūros projektų vadovė); 2022 m. kompetencijų ugdymas (Lukas Volskis, KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vyresn. metodininkas (specialistų mokymams); Skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ naujienos (Laura Lukoševičiūtė, KAVB Skaitytojų aptarnavimo skyrius Skaitymo skatinimo grupės vadovė); Diskusija „Kauno regiono tapatumas ir komunikacija“ (Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė, KAVB Dokumentinio paveldo ir tyrimų sklaidos centro Kaunistikos grupės vyr. bibliografė).

Tarybos nariai aktyviai diskutavo apie naują LR kultūros ministerijos programą nukreiptą į gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymą. Šioje programoje pirminis akcentas bus paruošti pajėgius bibliotekų specialistus, kurie išmanytų medijų ir informacinio raštingumo temas bei jų pagrindu galėtų vesti kokybiškus ir aktualius mokymus gyventojams.

Daug diskusijų tarp tarybos narių kėlė Kauno regiono virtualaus turistinio žemėlapio idėja. Visi jai pritarė ir išsakė savo lūkesčius kaip būtų galima ją įgyvendinti. Buvo svarstoma kokia informacija galėtų būti talpinama virtualiame žemėlapyje, kuo unikalus kiekvienas regionas bei kokia forma šis žemėlapis atsirastų skaitytojams.

2022 m. gruodžio 8 d. Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko paskutinis šiais metais Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo metu buvo aptartos 2022 m. įgyvendintos veiklos Kauno regione, pristatyti per metus pasiekti rezultatai. Posėdžio metu aktyviai dalintasi 2023 m. bendradarbiavimo perspektyvomis.

2022 m. spalio 28 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis, kurio metu buvo aptarta daug svarbių bibliotekas liečiančių klausimų.

LR kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja Gražina Lamanauskienė posėdžio metu aptarė bibliotekų sektoriui aktualias 2021-2030 m. Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos vykdymo priemones.

Kolegos iš Lietuvos Aklųjų bibliotekos pristatė kaip bus užtikrinamas tolesnis „Bibliotekų prieinamumo manifesto“ veiklų tęstinumas.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė Enrika Kromerova – Dubinskienė posėdžio dalyvius supažindino su „Strategine Kauno regiono bibliotekų skaitymo skatinimo programa 2023-2025 m.“

KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyresnioji metodininkė Ieva Dryžaitė pristatė tyrimo „Medijų ir informacinis raštingumas Kauno regiono bibliotekose“ rezultatus.

KAVB Skaitytojų aptarnavimo skyriaus kultūros projektų vadovė Laura Lukoševičiūtė aptarė iššūkio „Vasara su knyga“ rezultatus, pasidžiaugė aktyviu Kauno regiono bibliotekų dalyvavimu šioje akcijoje, o geriausiai pasirodžiusias – apdovanojo organizatorių įsteigtais prizais.

Posėdžio pabaigoje dalyviai aktyviai dalinosi savo pastebėjimais ir kilusiais klausimais diskutuodami dėl Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos organizavimo Kauno regione.

2022 m. birželio 2 d. vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo metu buvo aptarta TBA paslaugų teikimo schema Kauno regiono bibliotekų tinkle, Kauno regiono viešųjų bibliotekų dalyvavimas diskusijų festivalyje „Būtent“ bei Virtualaus Kauno regiono kraštotyrinio žemėlapio idėja.

Posėdžio metu tarybos nariams buvo priminta, jog galutinė TBA paslaugos teikimo organizavimo tvarkos aprašo redakcija bus nuspręsta bendrame KM, LNB, AVBA ir SVBA narių pasitarime.

Tarybos nariai aktyviai diskutavo dėl galimų bendrų Kauno regiono bibliotekų veiklų festivalio „Būtent“ metu. Taip pat pasidžiaugta, jog organizatoriai jau patvirtino vieną edukacinio užsiėmimo „Edukacinis laukas“ paraišką.

Posėdžio pabaigoje buvo pristatyta virtualaus Kauno regiono kraštotyrinio žemėlapio idėja, numatyti darbai jos įgyvendinimui.

2022 m. balandžio 27 d. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje vyko pirmasis šiais metais Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo 12 tarybos narių. Jo metu buvo skaityti pranešimai: ­„Gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklų įgyvendinimas bibliotekose (Gražina Lamanauskienė, LR kultūros ministerijos Atminties institucijų politikos grupės patarėja); 2022 m. regioniniai projektai (Monika Inčerytė, KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro Projektų valdymo grupės kultūros projektų vadovė); 2022 m. kompetencijų ugdymas (Lukas Volskis, KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro Žinių vadybos grupės vyresn. metodininkas (specialistų mokymams); Skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ naujienos (Laura Lukoševičiūtė, KAVB Skaitytojų aptarnavimo skyrius Skaitymo skatinimo grupės vadovė); Diskusija „Kauno regiono tapatumas ir komunikacija“ (Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė, KAVB Dokumentinio paveldo ir tyrimų sklaidos centro Kaunistikos grupės vyr. bibliografė).

Tarybos nariai aktyviai diskutavo apie naują LR kultūros ministerijos programą nukreiptą į gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymą. Šioje programoje pirminis akcentas bus paruošti pajėgius bibliotekų specialistus, kurie išmanytų medijų ir informacinio raštingumo temas bei jų pagrindu galėtų vesti kokybiškus ir aktualius mokymus gyventojams.

Daug diskusijų tarp tarybos narių kėlė Kauno regiono virtualaus turistinio žemėlapio idėja. Visi jai pritarė ir išsakė savo lūkesčius kaip būtų galima ją įgyvendinti. Buvo svarstoma kokia informacija galėtų būti talpinama virtualiame žemėlapyje, kuo unikalus kiekvienas regionas bei kokia forma šis žemėlapis atsirastų skaitytojams.

2021 m.

Pirmasis posėdžio pranešimas buvo skirtas aptarti Kultūros ministerijos strateginio plano priemonė „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ veiklas, kurios yra suplanuotos 2021 m. Pirmoji veikla, tai priemonės, didinančios viešųjų bibliotekų prieinamumą autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims. Įgyvendinant šią veiklą yra numatytas sensorinių žemėlapių viešosioms bibliotekoms kūrimas; priemonių, didinančių viešųjų bibliotekų prieinamumą ASS ir kitų raidos sutrikimų turintiems asmenims, pristatymai bibliotekų specialistams; patirties pasidalijimo renginiai apie „Boardmaker“ įrangos paskirtį ir įveiklinimo bibliotekose galimybes.

Antroji veikla, tai universalios edukacinės skaitymo programos „Sensoriniai skaitymai“ įgyvendinimas. Kiekvienai regiono viešajai bibliotekai bus nupirktas sensorinis rinkinys vesti edukacijoms, suorganizuoti mokymai, kurių metu bus pristatyta skirtingų darbo metodų specifika, apjungiant metodinę priemonę ir įsigytas sensorinio skaitymo priemones.

Trečioji veikla – metodinės priemonės, skirtos garsiniams skaitymams senyvo amžiaus žmonėms, turintiems atminties sutrikimų, organizavimui bibliotekose, parengimas. Pranešėja akcentuoja, jog dalis lėšų kaip ir kasmet bus skiriama kompetencijų ugdymo renginiams, kurie yra itin reikalingi siekiant suteikti kuo kokybiškesnes paslaugas socialinę ir informacinę atskirtį patiriančioms gyventojų grupėms. Pasak pranešėjos, bus siekiama suorganizuoti ir įgyvendinti praėjusiais metais dėl pandemijos neįvykusius renginius: konferenciją „Biblioteka visiems“ ir mokymų ciklą, skirtą apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistams – „Atvira ir prieinama biblioteka: bibliotekininko kompetencijų ugdymas“.

Plane taip pat numatyti informaciniai ir edukaciniai renginiai: paskaitų vaizdo įrašai medijų ar skaitmeninio raštingumo tema, kino seansai regione socialinės atskirties problematika, edukacijos ir terapinės veiklos bei virtualaus žaidimo „Knygos kelias“ užsiėmimai.

Antrasis posėdžio metu skaitytas pranešimas buvo skirtas kompetencijų ugdymo veikloms, kurios numatytos 2021 m. Pranešėja akcentavo, jog daugelis mokymų atsižvelgiant į pandeminę situaciją yra planuojami nuotoliniu būdu. Pranešėja pristatydama 2021 m. mokymų planą regiono bibliotekų specialistams pabrėžia, jog vieni svarbiausių mokymų laukia rugsėjo–spalio mėnesiais. Šiuose mokymuose darbuotojai bus ruošiami dirbti su modernizuota LIBIS sistema. Mokymų temos apims katalogavimą, komplektavimą, skaitytojų aptarnavimą bei naujų LIBIS paslaugų pristatymą. Šiuose mokymuose yra planuojamas didelis dalyvių skaičius, siekiama, jog juose dalyvautų ne tik pagrindinių regionų bibliotekų, tačiau ir filialų specialistai.

Trečiajame pranešime buvo aptarti 2021 m. vykstantys regioniniai projektai. Pirmasis projektas – „..dėl žalio žolyno“ yra skirtas visuomenei pristatyti žolininkę, habil. dr. Eugeniją Šimkūnaitę, jo metu planuojama išleisti Šimkūnaitės veiklą pristatantį leidinį „Žiniuonės kišenė“ bei organizuoti kūrybines etninio paveldo pažinimo ir etnobotanikos veiklas. Antrasis projektas – „Knygos kelias: atrask, pažink, sukurk!“, kurio metu bus atnaujintas interaktyvus edukacinis žaidimas „Knygos kelias“. Jis leis didinti knygos kultūros paveldo aktualumą ir prieinamumą, ugdys skaitymo įgūdžius. Regiono bibliotekose yra vykdomos su šiuo žaidimu susijusios edukacijos. Trečiasis projektas – „Stotelė – hiphopas“, kuris vyks dvejus metus, jo metu vyks hiphopo edukacijos, renginių ciklas su hiphopo atstovais, repo dainos konkursas ir baigiamasis renginys-koncertas. Ketvirtasis projektas – „Žvelgiant praeitin regėti ateitį“, jo metu bus organizuojamos paskaitos apie M. Gimbutienės veiklą ir asmenybę, baltų mitologiją ir simbolius. Taip pat vyks sutartinių edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Projekto pagrindu bus vykdomos tolesnės kūrybinės etnokultūros iniciatyvos su KAVB bendruomene, o geroji šių renginių patirtis bus pristatyta Kauno regiono bibliotekoms. Penktasis projektas – „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“, jo metu vyks teoriniai bei praktiniai mokymai, pristatantys biblioterapijos metodikas. Šeštasis projektas – „Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!“, šio projektu metu vyks seminarai apie asmenybės bei santykių ugdymą. Septintasis projektas – „Visuomenės poreikius atitinkančios kultūrinės erdvės plėtra“, kurio pabaiga yra šiais metais. KAVB kaip regioninis skaitmeninimo centras šio projekto metu įgyta patirtimi paslaugų pavidalu dalinsis su regionu (metodininės konsultacijos, skaitmeninimas). Pranešėja teigia, jog svarbiausias iš šiais metais vykstančių projektų, tai neseniai laimėtas – „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“. Jis prasidės rugsėjo 1 d. ir tęsis iki 2023 m. Šio projekto metu bus sukurta mobilioji programėlė skaitymo skatinimo iššūkio žaidimas, sudarytos 3 keliaujančių knygų kolekcijos, taip pat bus įsigyta naujų knygų (3000), knygomatų, lentynų.

Paskutinis posėdžio pranešimas buvo skirtas apžvelgti skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ naujienoms. Šių metų akcijos šūkis: „Knyga – vasaros desertas“. Pranešėja akcentuoja, jog šiais metais kaip ir praėjusiais dalyviai turės įveikti penkias užduotis: perskaityti detektyvinę knygą; knygą, kurios pavadinimą sudaro ne mažiau kaip 4 žodžiai; premija apdovanotą knygą; praėjusiame tūkstantmetyje išleistą knygą; linksmą knygą. Šių metų skaitymo skatinimo iššūkyje nebus dalyvio kortelių, jie turės įvykdytas užduotis registruoti savarankiškai. Pranešėja primena, jog yra sukurta skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ svetainė, kuri šiuo metu yra atnaujinama. Joje bus pateikta visa su akcija susijusi informacija.

Pirmajame posėdžio pranešime buvo pristatyta 2021 m. Kauno regione įgyvendintos veiklos, apžvelgti tų veiklų rezultatai.

Po pranešimo sekusiose diskusijose buvo aptartos Kauno regiono viešųjų bibliotekų veiklos kryptys ir bendradarbiavimo galimybės 2022 m. Buvo aptartos finansavimo galimybės naujiems kvalifikacijos kėlimo projektams, diskutuota apie 2021 m. vykusius mokymus bei buvo teikti aktualių mokymų temų pasiūlymai 2022 m.

Posėdžio pabaigoje buvo surengti Kauno regiono bibliotekų tarybos pirmininko rinkimai, kurių metu pirmininke buvo perrinkta Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė.

2020 m.

Svarstyta bibliotekų veikla ir rekomendacijos darbo organizavimui karantino laikotarpiu.  KM atstovė nuoširdžiai džiaugiasi ir dėkoja bibliotekų vadovams už šiuo sunkiu ir sudėtingu laikotarpiu demonstruojamą socialinį sąmoningumą, gebėjimą prisitaikyti prie pakitusių darbo sąlygų bei puikiai atskleistas skaitmenines kompetencijas, kurių dėka dalis bibliotekų paslaugų sėkmingai teikiamos internetinėje erdvėje. Informuoja, jog nuo gegužės 4 d. bus leidžiama teikti paslaugas atvirose erdvėse, pagal tam tikrus reikalavimus bei laikantis visų nurodytų rekomendacijų. Taip pat galimas bekontaktis leidinių išdavimas, tačiau tik įstaigoms, turinčioms atitinkamus ir saugumą užtikrinančius bekontakčio išdavimo punktus. Sveikatos apsaugos ministerija pripažįsta, jog iki šiol taikytos karantino režimo priemonės duoda siekiamą rezultatą, todėl nėra skubama atverti paslaugų sektorių, įskaitant ir bibliotekų paslaugų, kurios galėtų suintensyvinti viruso plitimą ar sudaryti tam palankias sąlygas.

KAVB direktorė aptaria karantino periodui aktualios redakcijos bendruosius veiklos įsakymus, kuriuose akcentuojami priimti ir įforminti bendrieji veiklos sprendimai: Veiklos įsakymas, Dokumentų teikimo, derinimo ir supažindinimo, kai darbas organizuojamas nuotoliniu būdu, tvarka, Veiksmų, sužinojus apie darbuotojui įtariamą arba nustatytą COVID-19 atvejį, planas, Paslaugų teikimo tvarka (bibliotekos patalpose karantino švelninimo laikotarpiu), Vartotojų grąžintų leidinių karantinavimo tvarka, Darbuotojų ir kitų asmenų patekimo į bibliotekos patalpas LR teritorijoje paskelbto karantino laikotarpiu tvarka ir darbuotojų, karantino metu dirbančių darbo vietoje, sąrašas bei Darbuotojų, dirbančių darbo vietoje, darbo tvarkos ir saugumo priemonių užtikrinimo tvarka.

KAVB teisininkė aptarė darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus karantino metu. Bendrai nutarta, jog KAVB su Kauno regiono SVB vadovais pasidalins karantino metu parengtais ir / ar atnaujintais aktualiais dokumentais, tvarkomis, įsakymais.

Svarstyta KAVB įgyvendinamos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ plano veiklos 2020 metams: autizmui draugiškų bibliotekų tinklo Lietuvoje diegimas; akcijos „Vasara su knyga“ svetainės pritaikymas asmenims su regėjimo negalia; tarptautinė konferencija „Biblioteka visiems“; patirties pasidalijimo seminaras „Darnios bendruomenės kūrimas: iššūkiai aptarnaujant raidos ar psichikos sutrikimus turinčius asmenis”; paskaitos vaizdo įrašas su vertimu į lietuvių gestų kalbą medijų ar skaitmeninio raštingumo tema; kino seansai regiono bibliotekose, demonstruojant filmą „Ypatingieji“; edukacijos asmenims su negalia.

Posėdyje pristatyta 2020 metams planuojamų veiklų apžvalga: Regioninės veiklos priemonių plano įgyvendinimas, kompetencijų ugdymo veiklos, laimėti regioniniai projektai.

Informuota, jog tradicija tampanti akcija „Vasara su knyga“, kaip ir kasmet vyks nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. su šūkiu „Skaitymas mus jungia!“.

Taip pat šiais metais KAVB planuoja įgyvendinti devynis regioninius projektus: Akimirkų istorijosBiblioterapijos taikymas bibliotekoseDrabužių istorijosDraugiška aplinkai bibliotekaKultūra sumaniaiOperacija ŠEIMAPraradę Tėvynę. Išeivių iš Baltijos šalių istorija. 1944–1952 m.Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra.

Pristatyti KAVB planuojami kompetencijų ugdymo renginiai regiono specialistams. Dalis renginių bus įgyvendinami inicijuotų projektų pagrindu, kada kviestiniai lektoriai ves seminarus ir skaitys paskaitas, kita dalis mokymų vyks pagal KAVB andragogų sukurtas mokymų programas, atsižvelgiant į regiono bibliotekų specialistų išreikštus poreikius. Vienas iš svarbesnių numatomų kompetencijų ugdymo renginių  ̶  KAVB 70-mečiui skirta konferencija kultūros ir kūrybiškumo temomis, planuojama rugsėjo 24 d. Akcentuojama, jog gegužės-birželio mėnesiais KAVB suplanuota nemažai virtualių renginių: knygų pristatymų, paskaitų, edukacinių pranešimų, kuriuos kviečiame stebėti ir dalytis su savo skaitytojais.

Buvo svarstyta naujausi teisės aktai, reglamentuojantys bibliotekų veiklą. KM atstovė pristatė 2020 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės patvirtintą 2021–2030 m. nacionalinį pažangos planą (toliau – Planas), kurio tikslas – nustatyti pagrindinius ateinantį dešimtmetį valstybėje siekiamus pokyčius, užtikrinant pažangą socialinėje, ekonominėje, aplinkos ir saugumo srityse. Pranešėja akcentavo ketvirtąjį Plano tikslą, kuris yra skirtas stiprinti tautinį ir pilietinį tapatumą, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą. KM atstovė informavo, jog vasarą buvo patvirtintas „Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašas“. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė metodines rekomendacijas šio aprašo naudojimui, buvo vykdyti mokymai apskričių bibliotekoms.

KAVB edukacinės veiklos organizatorė pristatė skaitymo skatinimo programos-akcijos „Vasara su knyga“ pasiektus  2020 m. rezultatus. Pasak pranešėjos, iš viso buvo perskaityta daugiau kaip 93 tūkst. knygų, sulaukta daugiau kaip 20 tūkst. skaitytojų. Šiais metais pavyko atnaujinti akcijos „Vasara su knyga“ svetainę, kuri tapo patogesnė žmonėms su regėjimo negalia.

KAVB specialistė aptarė projekto „Autizmo spektro ir kitų kalbos, komunikacijos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims draugiškų bibliotekų tinklo diegimas“ veiklas. Projekto metu buvo siekiama sukurti tam tikras priemones, kurios leistų autizmo spektro sutrikimo turintiems žmonėms lengviau patekti į bibliotekas. Pranešėja akcentavo pagrindines projekto metu sukurtas priemones: bendrą ir individualias bibliotekų socialines istorijas, socialinius plakatus, edukacinį-informacinį filmuką, įsigytus sensorinio gesintuvo rinkinius.

Posėdžio metu buvo pristatyta naujo nuo 2021 m. KAVB pradėsiančio veikti Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro regioninė veikla. Būsimo centro vadovė informavo apie pasikeitusią organizacinę struktūrą. Nuo naujų metų Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centrą sudarys: Kaunistikos, Senųjų ir retų spaudinių, Skaitmeninimo, aktualinimo ir išsaugojimo ir Nacionalinės bibliografijos grupė, o taip pat prie šio padalinio nuo 2022 m. planuojama įkurti Dokumentų konservavimo ir restauravimo grupę. Pranešėja akcentavo pagrindinius šio centro uždavinius: skatinti bibliotekų bendradarbiavimą krašto kultūros ir paveldo aktualinimo veiklose, didinti kraštotyros informacijos prieinamumą regione, teikti metodines konsultacijas kraštotyros dokumentavimo ir kultūros paveldo dokumentų atrankos, autorių teisių, katalogavimo, metaduomenų kūrimo vedimas regiono bibliotekų specialistams.

Posėdžio pabaigoje buvo aptarta COVID-19 valdymo situacija Kauno regiono bibliotekose. Daugumoje bibliotekų situacija yra ganėtinai gera, jos gali teikti nemažą spektrą paslaugų.

2019 m.

Buvo pristatomos KAVB įgyvendinamos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ veiklos Kauno regione: mokymai „Bibliotekų erdvių pritaikymas šeimoms, auginančioms autizmo spektro sutrikimą turinčius vaikus“, kvalifikacinė išvyka į Latvijos bibliotekas, paskaitos gestų kalba apie virtualią realybę bei bendradarbiavimo priemones, naudojant skaitmenines technologijas, edukacija „Emocinio intelekto ugdymas integruojant kimočius“, edukaciniai- terapiniai užsiėmimai žmonėms su negalia.

Taip pat supažindinta su kompetencijų ugdymo planu Kauno regiono SVB specialistams. 2017 m. pabaigoje Kauno regiono SVB buvo pateiktos anketos, siekiant išsiaiškinti ugdymosi poreikį 2018-2019 m. Akcentuotina, jog labiausiai specialistai pageidavo kompetencijas gerinti šiose srityse: bibliotekininkystės, skaitmeninio turinio kūrimo, edukacijų, inovacijų ir technologijų taikymo bei bibliotekos reklamos, sklaidos ir rinkodaros. Iš viso 2019 m. planuojama įvykdyti ne mažiau 17 mokymų Kauno regiono SVB specialistams. Kauno regiono bibliotekų tarybai pritarus, nutarta kasmet pirmojo posėdžio metu bendru žodiniu sutarimu pasitvirtinti kompetencijų ugdymo planą einamiesiams metams.

Posėdyje buvo pristatomos vasaros varžytuvių „Skaitymo iššūkis“ veiklos 2019 m. birželio 1 d. –  rugpjūčio 31 d.

KM atstovė akcentavo, jog baigiamas rengti Kultūros pagrindų įstatymas, kuriame galiausiai bus suformuluota kas yra kultūros paslauga, kultūros darbuotojas ir kitos svarbios sąvokos. Birželio 12 d. Kultūros komitete taip pat svarstomas bibliotekų įstatymo 4 straipsnio pakeitimas –  naikinama atestavimo procedūra. Kartu su LNB suburta darbo grupė parengė Naudojimosi informaciniais ištekliais ir elektroninėmis paslaugomis apskaitos tvarkos aprašą, kuriame labai aiškiai surašyta ką, kaip ir kur skaičiuoti. Akcentuotina, jog yra ruošiami profesijų aprašai. Muziejai yra priskiriami turizmo sektoriui, archyvai – kaip atminties institucija – vizualiųjų menų, o bibliotekos – švietimo sektoriui. Taip pat šiuo metu KM yra peržiūrimi Fondo apsaugos nuostatai bei rengiamas Kultūros darbuotojų kompetencijų ugdymo modelis, kuriame VDU numatytas kaip bendrųjų kompetencijų centras, tam yra numatyta lėšų ŠMM.

Posėdyje buvo pristatyti regioniniai KAVB projektai 2019 m. „Biblioteka: edukacijų laboratorija“;

„Pasakos gestų kalba“; „Kultūra sumaniai“; „Laikinoji sostinė: nepraeinanti praeitis“; „Laikinosios sostinės kultūros erdvė: skonis, kvapas, vaizdas, knyga“; „Nuo Lietuvos iki Suomijos: bibliotekų tarptautinių ryšių stiprinimas“.

Atskirame pasitarime buvo aptartos KAVB projekto „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“ veiklos ir rezultatai, pasidžiaugta viso Kauno regiono SVB darbuotojų įsitraukimu, projekto ambasadorių aktyviu bendradarbiavimu ir projekto veiklų sklaida regione. Iki š. m. gegužės 31 d. buvo suorganizuotos 128 paskaitos sveikatinimo tema 13-koje bibliotekų, kuriose sudalyvavo daugiau nei 600 dalyvių. Buvo suorganizuoti du sveikatos iššūkiai, kuriuose dalyvavo 621 dalyvis ir 481 iššūkius sėkmingai įveikė. Kiekvienai projekte partneriaujančiai bibliotekai suteikti po 2 komplektai ėjimo lazdų bei mankštos kamuolių. KAVB, savo ruožtu, ateityje planuoja suteikti galimybę lazdomis naudotis ne tik bibliotekos darbuotojams, bet ir lankytojams.

Akcentuotina, jog KAVB kartu su Kauno kolegija planuoja parengti rekomendacijas dėl sveikatos veiklų puoselėjimo darbovietėse, taip pat bus pridėta keleto paskaitų vaizdo įrašai. Šias rekomendacijas bus stengiamasi viešinti visoje Lietuvoje, suteikiant galimybę kuo didesnei daliai bibliotekų darbuotojų susipažinti su sveikatos stiprinimo nauda. Taip pat skatinti panašias iniciatyvas vykdyti savo darbovietėse.

Buvo pasidžiaugta, jog KAVB sveikatinimo projektas sėkmingai baigiasi, taip pat nuošidžiai padėkota Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų sveikatos ambasadoriams, kurie užtikrino sklandų ir sistemingą paskaitų ir kitų užsiėmimų vykdymą savo bibliotekose. Projekto laikotarpiu įvyko 140 paskaitų sveikatos tema, kurias vedė kompetentingi Kauno kolegijos lektoriai, įvyko 104 šiaurietiško ėjimo užsiėmimai, 4 sveikatos iššūkiai, į kuriuos įsitraukė 1010 neunikalių dalyvių, iš kurių 760 – iššūkius įveikė. Iš viso projekte dalyvavo 543 unikalūs dalyviai, kurie sudaro labai didelę dalį Kauno regiono viešųjų bibliotekų bendruomenės. Šiuo metu KAVB specialistai rengia rekomendacijas, kaip įgyvendinti sveikatinimo iniciatyvas savo bibliotekoje, siekiant suteikti žinių bibliotekų specialistams, kurie užtikrintų sveikatinimo veiklų tęstinumą regione. Kadangi nėra galimybės koordinuotai pratęsti projekto, siūloma sveikatinimo veiklas savo bibliotekose vystyti savarankiškai, įkuriant entuziastų būrelį, pasidalinant veiklos barais ir turimomis kompetencijomis (pvz.. įkuriant šiaurietiško ėjimo grupę pietų pertraukos metų, vykdant dienas „be automobilio“ arba „pėsčiomis“, organizuojant žygius, bendradarbiaujant su partneriais, studentais, kurie švaros dienų metu skaitytų paskaitas, vykdytų sveikatinimo užsiėmimus ir pan.). Taip pat pristatytas projekto poveikio vertinimo rezultatai bei išvados.

KM atstovė pasidžiaugė lūkesčius pranokusiais vasaros varžytuvių „Skaitymo iššūkis“ rezultatais. Pastaroji iniciatyva prilyginama „Muziejų nakčiai“, tačiau vyksta visus tris mėnesius, tad šis periodas bibliotekų specialistams yra ypač sunkus. Rezultatais didžiuojasi visa KM komanda.

Akcentuota, jog vyksta bibliotekų kompiuterizavimas, kuris glaudžiai susijęs su LIBIS projektu bei „Prisijungusi Lietuva“ gyventojų mokymų projektu.

Naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos kūrimą inicijavo Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Pati iniciatyva kilo iš dviejų projektų, kurie išryškino problemą, jog bibliotekų statistika yra nepatikima, negalima daryti jokių išvadų ir bibliotekos teikia duomenis iš įvairių šaltinių, tarpusavyje jų nesuderindamos, tad duomenų palyginti nepavyksta. LNB iniciavo minėtos tvarkos kūrimą, tuo tarpu KM, savo ruožtu, sudarė darbo grupę šiai tvarkai rengti. Ši darbo grupė, vadovaudamasi bibliotekų įstatymu, bibliotekų veiklos standartu ir Europos statistikos praktikos rekomendacijomis, parengė tvarkos aprašą, kurio tikslas  ̶  užtikrinti naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir elektroninėmis paslaugomis patikimumą, pateikimą nacionalinei statistikai, t. y. visus rodiklius, nurodytus parengtoje tvarkoje, bibliotekos turės pateikti nacionalinei bibliotekų sistemai. Pranešėja akcentavo, jog tai pirmas dokumentas, kuriame taip išsamiai aprašomas kiekvienas rodiklis bei kur numatytą rodiklį galima rasti kiekvieno lygmens bibliotekai: viešosioms, akademinėms ir specialiosioms, mokyklų bibliotekoms ir t.t.

Bendru sutarimu nutarta, jog Kauno regiono SVB vadovai ar jų paskirti asmenys per 2 savaites nuo posėdžio dienos išsiųs savo komentarus ir pastabas dėl naudojimosi bibliotekos elektroniniais ištekliais ir paslaugomis apskaitos tvarkos aprašo projekto.

Posėdyje pristatytos KAVB įgyvendinamos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ veiklos Kauno regione. Atsižvelgiant į tai, jog 2020 m. KM skirs paskutinį finansavimą bibliotekoms vykdyti socialinę atskirtį patiriančių asmenų įtraukimą į visuomenę, vieningai nutarta, SVB vadovai arba jų paskirti asmenys informuos KAVB apie veiklų poreikį 2020 m. iš minėtos KM plano priemonės.

Trumpai pristatyti praėjusio vasaros skaitymo iššūkio veiklų rezultatai. Dalyviams buvo pateiktos 5 užduotys, perskaityti: lietuvių autoriaus knygą, knygą apie keliones, bibliotekininko rekomenduotą knygą, knygą geltonu viršeliu bei knygą, kurios pavadinimas prasideda skaitytojo vardo raide. Iššūkyje dalyvavo 70 Lietuvos bibliotekų ir jų filialai, iš jų 5 mokyklos bibliotekos.  2019 m. iš viso perskaityta daugiau nei 74 000 knygų. Dalyvių ir įveikusių iššūkį dalyvių skaičius išaugo dvigubai, lyginant su pernai metais. Kauno regionas varžytuvėse pirmauja jau nebe pirmus metus, tačiau šiais metais puikius rezultatus rodo ir Vilniaus bei Klaipėdos regionai. Šiais metais prie iššūkio prisijungė Tenerifės ir Kipro lietuvių bendruomenės bei Vokietijos Vasario 16-osios gimnazija. Kadangi ši akcija susilaukia didžiulio gyventojų susidomėjimo, ateinančiais metais planuojamas svetainės atnaujinimas bei pritaikymas platesniam vartotojų ratui.

Posėdyje tarybos nariai informuoti apie apskričių viešųjų bibliotekų rengiamą Regioninės veiklos plėtros modelį. Spalio pabaigoje šio modelio projektas bus pristatytas susitikime, kuriame dalyvaus SVBA pirmininkė, mokyklų bibliotekininkų ir LNB atstovai.

2018 m.

Gegužės 17 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis.

Prienuose susirinkusius Kauno regiono bibliotekų atstovus pasveikino Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė Asta Naudžiūnienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė. Posėdyje buvo aptarti bibliotekoms svarbūs ir šiandien aktualūs klausimai. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje rengiamas Bendrąsias (pavyzdines) skaitytojų aptarnavimo taisykles pristatė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė. Ministerijos specialistė taip pat supažindino su Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Ugdymo plėtotės centro pozicijomis dėl mokyklų bibliotekų.

Reda Puzerauskienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos l. e. direktoriaus pavaduotojos Informacijos išteklių ir paslaugų valdymui pareigas, pristatė Kauno apskrities viešosios bibliotekos įgyvendinamos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ veiklas: šiuo metu rengiamos ir bus išplatintos patalpų ženklinimo rekomendacijos regiono bibliotekoms, verčiamos įvairių tautų pasakos į lietuvių gestų kalbą ir kuriami animuoti vaizdo įrašai. Taip pat yra numatyta organizuoti edukacinius terapinius užsiėmimus neįgaliesiems, kurie vyks visose 13-oje regiono bibliotekų – pasirinktinai siūloma muzikos terapija, dailės terapija ir kaniterapija. Jau parengtos informacinės paskaitos su vertimu į lietuvių gestų kalbą „ 2017 m. gyventojų pajamų deklaravimas elektroniniu būdu“ ir „Bendrasis asmens duomenų reglamentas, kas tai ir ką kiekvienas apie tai turime žinoti“.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos strateginės plėtros ir inovacijų centro projektų valdymo grupės vadovė A. Megelinskienė pristatė projektus „SMAGUMOGENAS“, „Vizualaus turinio kūrimas šiandieninėje komunikacijoje“, „Kintantis medijų pasaulis: atsakingo vartotojo ugdymas“, „Kelyje LT“, „Lietuvos tarpukario šventės ir iškilmės“, „Žaliosios jungtys“ (angl. “Arboreal Futures”), „Kauno datų ir faktų atvertis šiuolaikiniam vartotojui“, „Lietuvos bibliotekų specialistų elektroninių paslaugų skaitmeninės rinkodaros kompetencijų stiprinimas“ (KAVB – LNB partneris).

Posėdyje taip pat buvo aptartos Vasaros varžytuvės „Skaitymo iššūkis“. Varžytuvių organizavimo aktualijas pristatė D. Gasiliūnė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos strateginės plėtros ir inovacijų centro Komunikacijos vadybos grupės vadovė. Šių metų varžytuvėse yra naujovių: iššūkį priėmę dalyviai (amžius nesvarbus) turės įveikti 5 skaitymo užduotis (pernai vykusiose varžytuvėse – 10). Šiais metais dalyviai gali registruotis bibliotekoje arba savarankiškai interneto svetainėje (pernai – registravosi tik bibliotekose). Visi dalyviai, įveikę „Skaitymo iššūkį“, dalyvaus bendroje loterijoje, kurioje galės laimėti dešimt pagrindinių prizų – išorinių baterijų. „Skaitymo iššūkyje“ dalyvaujančios bibliotekos apdovanos iššūkį įveikusius dalyvius papildomais prizais – gertuvėmis.

Pasibaigus posėdžiui, bibliotekų atstovai susipažino su Prienų Justino Marcinkevičiaus viešąja biblioteka, Poeto Justino Marcinkevičiaus memorialiniu kambariu ir jame veikiančia paroda „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“.

2018 m. lapkričio 19 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis, kuriame buvo aptarti bibliotekoms aktualiausi klausimai, pristatyti Kauno apskrities viešosios bibliotekos bei Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos vykdyti ir vykdomi projektai.
Tarybos posėdyje LKM Kultūrinės atminties ir paveldo politikos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė pristatė naujausius teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą, pakomentavo „Savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų, išskyrus aukštąsias mokyklas, bibliotekų paslaugų integravimo modelius“. Pranešėja trumpai pristatė „Skaitymo skatinimo 2019-2024 metų programą ir Skatinimo programos 2019–2021 metų veiksmų planą“.
KAVB direktoriaus pavaduotoja informacijos išteklių ir paslaugų valdymui Reda Puzerauskienė aptarė KAVB įgyvendinamos priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės ir informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ plano veiklos vykdymą 2018 m. Nuspręsta, daug dėmesio sulaukusių, pasakų gestų kalba pristatymus organizuoti Kauno regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose, joms į renginį pakviečiant klausos negalią turinčius bendruomenės narius.
KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė pristatė KAVB 2018 m. atliktų tyrimų rezultatus. Vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Dovilė Gasiliūnė apibendrino vasaros varžytuvių „Skaitymo iššūkis“ veiklų rezultatus, pasidžiaugė kad į šią akciją įsijungė ir 3 mokyklų bibliotekos. Lyginant visos Lietuvos rezultatus, aktyviausios buvo Kauno regiono bibliotekos ir tarp 10-ies aktyviausių jų yra net 4: Vilkaviškio, Raseinių, Kauno ir Jonavos rajonų savivaldybių viešosios bibliotekos (posėdžio metu joms įteikti diplomai ir dovanos).
Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė Giedrė Čistovienė ir projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ vadovas Aidas Sinkevičius pristatė projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje infrastruktūroje“ tikslus ir numatomas veiklas.
KAVB Kultūros projektų vadovė Agnė Baronienė supažindino visus su KAVB projekto „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“ numatomomis veiklomis. Kiekvienoje regiono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo paskirti 2 projekto koordinatoriai: direktorius ar direktoriaus pavaduotojas ir bibliotekos specialistas. Taip pat pranešėja supažindino tarybos narius su KAVB 2018 m. sukurtais produktais.
KAVB vyresnioji metodininkė Kristina Bartkienė pristatė projekto „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“ perspektyvas. Akcentavo, jog sėkmingam projekto veiklų vykdymui ir jų koordinavimui savivaldybių viešųjų bibliotekų vadovai procesų valdymui skirtų koordinatorių, kuris rūpinsis objektų atranka, autorių teisėmis, skenavimu, metaduomenų kūrimu, bendradarbiavimu su filialais, o taip pat ir su KAVB. Tad nutarta, jog savivaldybių viešųjų bibliotekų direktoriai parengs įsakymą, kuriame nurodo, kad biblioteka dalyvauja projekto veiklose ir skirs projekto koordinatorių.
Tarybos nariai pasidžiaugė nuveiktais darbais bei įkvėpė vieni kitus ateinančių metų startui.

2017 m.

2017 m. gruodžio 12 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko paskutinis išplėstinis 10-asis šios kadencijos Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis.

Tarybos pirmininkė Alina Jaskūnienė apžvelgė 2014–2017 metų tarybos veiklą, buvo diskutuojama apie tarybos veiklos perspektyvas. Išrinkta naujos kadencijos taryba. Tarybos pirmininko pareigas ir toliau eis Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė, pirmininko pavaduotojo pareigas – Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorė Daina Sutkevičienė.

Lietuvos kultūros ministerijos atstovė tarybos nariams pristatė mokamų paslaugų teisinio reguliavimo naujoves, pateikė pastabų ir rekomendacijų dėl mokamų paslaugų teikimo bibliotekose. Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su tyrimo „Kauno SVB tiriamoji veikla 2010–2015 metais“ rezultatais.

Antroje posėdžio dalyje savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai pasidalijo konferencijos „Atvirosios kultūros inovacijos: kurkime bendradarbiaudami“ refleksijomis ir bendrų projektų idėjomis. Taip pat buvo pristatyti priemonės „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“ 2017 m. veiklų rezultatai, rekomenduota atsižvelgti į tyrimo „Kokybinis asmenų su negalia poreikių tyrimas“ išvadas, dar kartą prisimintos bibliotekų varžytuvės „Vasaros skaitymo iššūkis“ ir pasidžiaugta jų rezultatais.

2017 m. balandžio 20 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko pirmasis šių metų Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis. Jo dalyviai aptarė Kauno apskrities viešosios bibliotekos atliktos regiono bibliotekų apklausos „Kauno regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas“ rezultatus, susipažino su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos koordinuojamu tyrimu „Savivaldybių viešųjų bibliotekų mokslinė (tiriamoji) veikla 2010–2015 metais“ bei su numatomomis regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir projektinėmis veiklomis.

Kauno apskrities viešoji biblioteka pristatė visiškai naują regioninės veiklos kryptį  Kultūros ministerijos 2017–2019 metų plane numatytą priemonę „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“. Pristatytos – 2017 m. veiklos, skirtos regiono neįgaliųjų socialinei ir informacinei integracijai. Aptartos  programos įgyvendinimo priemonės: neįgaliųjų poreikių regiono bibliotekose prieinamumo galimybės, šiuos lankytojus aptarnaujančių specialistų mokymai ir  edukaciniai užsiėmimai neįgaliesiems. Šiomis veiklos kryptimis posėdžio dalyviai aktyviai domėjosi ir joms pritarė.

2017 m. net trys regiono savivaldybių viešosios bibliotekos mini 80-ies metų įkūrimo jubiliejų. Šakių rajono, Prienų Justino Marcinkevičiaus, Kalvarijos bibliotekų darbuotojams posėdžio dalyviai palinkėjo ir toliau sėkmingai dirbti bendruomenės labui, būti iniciatyviems ir išradingiems, plėsti bendradarbiavimo ryšius su savivaldybės bendruomene ir kolegomis. Įteikdama atminimo dovanėles, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė palinkėjo gausaus būrio lankytojų, įdomių renginių,  gerų rėmėjų ir draugų.
2017 m. birželio 21 d. Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko antrasis šių metų Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis.

Posėdyje aptartos regiono veiklos, kaip „Aprūpinti bibliotekas socialinės bei informacinės atskirties gyventojų grupėms skirta įranga bei priemonėmis“, pristatytos dviejų naujų Kauno apskrities viešosios bibliotekos regioninių projektų „Lietuvos tarpukario šventės ir iškilmės“ ir „Vaikas – vaikui“ veiklos, partneriai; aptartos varžytuvių „Vasaros skaitymo iššūkis“ taisyklės, organizaciniai klausimai, pasidžiaugta visų Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešųjų bibliotekų ir jų lankytojų aktyvumu priėmus skaitymo iššūkį.

Lietuvos kultūros ministerijos atstovė pristatė gegužės mėnesį patvirtintą bibliotekos lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrimo metodiką. Norėdamos išsiaiškinti lankytojų nuomonę apie teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę, tyrimo metodiką gali taikyti ir savivaldybių viešosios bibliotekos. Informuota apie pakartotinai atlikto (pirmasis buvo 2014 m.) tyrimo „Gyventojų dalyvavimas kultūroje ir pasitenkinimas kultūros paslaugomis“ džiuginančiai nuteikiančius rezultatus. Tyrimas parodė, kad Lietuvos gyventojų lankymasis bibliotekose nuo 2014 m. reikšmingai nekito, bibliotekose lankosi beveik trečdalis gyventojų. 2017 m. geriausiai prieinamos yra viešųjų bibliotekų paslaugos. Jos lankytojų vertinamos kaip kokybiškiausios paslaugos kultūros srityje.

Posėdžio dalyviai turėjo galimybę patirti, kaip organizuojami ir vyksta renginiai Jonavos savivaldybės viešosios bibliotekos knygų terasoje, susipažinti su Jonavos miesto istorija. Kolegos nuoširdžiai dėkojo Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Reginai Ūsienei, perleidžiančiai vadovavimą bibliotekai ir atsisveikinančiai su bibliotekininkų bendruomene.

2016 m.

Lapkričio 16 d. Birštone įvyko paskutinis šių metų Kauno regiono bibliotekų tarybos išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo Tarybos nariai bei regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai. Posėdžio metu buvo aptarti Bibliotekų metų rezultatai ir pasidalinta gerąja regiono bibliotekų patirtimi.

LR Kultūros ministerijos Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyr. specialistė, G. Lamanauskienė apžvelgė svarbiausius Bibliotekų metų Lietuvoje įvykius ir įsimintiniausius momentus. 2016 m. Lietuvos bibliotekoms ir jų bendruomenėms ypatingi, nes pirmą kartą paskelbti Bibliotekų metai. Metų globėja tapo Lietuvos Respublikos Prezidentė. Antras svarbus įvykis – patvirtintos Bibliotekų plėtros strateginės kryptys 2016-2022 m.

Didžiausio visuomenės susidomėjimo sulaukė akcija „Vasara su knyga“. KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro vadovė E. Urbonavičienė pristatė akcijos rezultatus šalyje ir Kauno regiono bibliotekose. Taip pat pažymėta, kad visuomenės dėmesys bibliotekoms išaugo, LRT televizijai pradėjus rodyti Bibliotekų metams skirtą reklaminį filmuką.

Šiais metais baigiamos projekto „Bibliotekos pažangai 2“ veiklos. KAVB Projektų valdymo grupės vadovė A. Megelinskienė pristatė projekto „(RE)STARTAS: e. paslaugos Tau“, vykdyto kartu su Birštono savivaldybės ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosiomis bibliotekomis, rezultatus. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginės plėtros departamento direktorius E. Stratilatovas pabrėžė, kad jau svarstoma galimybė sukurti bibliotekoms prieigą prie nuotolinių mokymo kursų. Atsakydami į klausimą, kokias veiklas bibliotekos norėtų vystyti, jeigu joms būtų suteikta reikalinga įranga, dauguma dalyvių norėtų perimti kolegų robotikai skirtų projektų, įrašų studijų ir transliavimo patirtį.

Antrojoje posėdžio dalyje regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai dalijosi gerąja 2016 m. veiklos patirtimi. Visos bibliotekos Pecha Kucha formatu pristatė sėkmingiausias metų veiklas.

Posėdžio kulminacija tapo KAVB įteikti paskatinamieji apdovanojimai Kauno regiono bibliotekoms už kartu įgyvendintas Bibliotekų metų veiklas. Simboliniai suvenyrai „Sėkmės gilė“ įteikti G. Lamanauskienei, Birštono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei A. Jaskūnienei ir Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos direktorei D. Sutkevičienei. Visoms savivaldybių viešosioms bibliotekoms buvo įteiktos dovanėlės už sėkmingą dalyvavimą akcijoje „Vasara su knyga“, taip pat dovanėlės septynioms bibliotekoms, kurios bendradarbiavo su KAVB Kaunistikos grupe, įgyvendinant projektą „Išnykusios praeities ženklai“.

2016 m. birželio 22 d. Šakių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko antrasis šių metų Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdis.

Posėdyje aptarti „Bibliotekų metų“ programos priemonės „Vasara su knyga“ rezultatai ir artimiausios veiklos. Pranešimo metu apibendrintas atidaromasis birželio 1 d. renginys, prie kurio tiesioginės transliacijos stebėjimo prisijungė daugelis bibliotekų tuo pačiu rengdamos šventinius renginius ir savo lankytojams.  Pasidžiaugta Kauno regiono bibliotekų aktyvumu – statistiniai rodikliai pranoko lūkesčius. Visą vasarą regione vyks per 300 skaitymo skatinimo renginių, o uždaromasis renginys visuomenei vyks rugsėjo mėn. pradžioje, Vilniuje, skaitymo festivalio metu.

KAVB Kultūros renginių ir leidybos grupės kultūrinės veiklos vadybininkė Julija Genienė supažindino posėdžio dalyvius su galimybe dalyvauti spalio 6-8 dienomis Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje jau ketvirtą kartą vyksiančioje knygų mugėje. Regiono bibliotekoms suteikiama galimybė pristatyti savo leidybinę veiklą, rengti susitikimus su autoriais, organizuoti edukacines veiklas. Regiono bibliotekos iki liepos mėnesio vidurio turi apsvarstyti galimas savo veiklas ir pateikti pasiūlymus organizatoriams.

Posėdžio metu pristatyta „Kauno regiono bibliotekų tinklaraščio rengimo tvarka“, supažindinta su pagrindiniais informacijos teikimo principais, terminais, funkcijomis ir atsakomybėmis, pabrėžta, kad tai profesinis bibliotekų specialistų tinklaraštis, kuriame nuo šiol bus kaupiama ir dalijamasi specialistams aktualiausia informacija. Tarybos nariai pastabų ir komentarų neturėjo, tad sutarta tvarką priimti ir vadovautis ja nuo šių metų rugsėjo 1 d.

Pranešėja Vilma Darbutienė, KAVB Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyresnioji metodininkė, pristatė projektų valdymo įrankį – platformą „Web2Project“. Sistema naudinga vykdant didesnį skaičių projektų vienu metu, taip pat įgyvendinant tarp institucinius projektus. Ši adaptuota platforma leidžia matyti visas veiklas, sekti projekto progresą. Visi bibliotekų specialistai galės susipažinti su projektų valdymo sistema detaliau jau šį rudenį vyksiančiuose nuotoliniuose mokymuose.

Kauno regiono bibliotekų tarybos posėdyje pristatyti ir naujausi KAVB laimėti ir įgyvendinami regioniniai projektai: „Išnykusios praeities ženklai“ ir „Mobilibris“.
Pirmojo veiklos apima virtualaus edukacinio žaidimo sukūrimą kraštotyros tematika, antrojo – originalios ir modernios ekspozicijos sistemos sukūrimą. Abu projektai įtraukia ir regiono bibliotekas, kurios tik dar kartą pasidžiaugė KAVB vykdomų projektų gausa ir veiklomis.

2015 m.

Birželio 16 d. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje į pirmąjį šių metų posėdį susirinko Kauno regiono bibliotekų taryba. Pirmiausia buvo aptarti 2014 m. Kauno apskrities viešosios bibliotekos vykdyti ir pristatyti šiuo metu įgyvendinami bei planuojami projektai, kuriuose dalyvauja Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešosios bibliotekos. Posėdžio dalyviai susipažino su projekto „Bibliotekų specialistų mokymai“ 2015 m. rudens–žiemos laikotarpio programomis. Diskutuota apie kitų projektų, skirtų tobulinti konkrečius įgūdžius, rengimo poreikį, aptartos bibliotekų specialistų mokymų temos.

Su Kauno regiono savivaldybių viešosiose bibliotekose įgyvendinto „Bibliotekos pažangai 2“ projekto rezultatais supažindino Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginių projektų plėtros skyriaus projektų vadovė, projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projektų bendruomenėms koordinatorė G. Čistovienė. Diskutuota, kokios projekto koordinatorių pagalbos tikisi projekte dalyvaujančios bibliotekos ir kokią pagalbą joms gali suteikti LNB komanda.

Svarstytos Kauno regiono bibliotekų tinklaraščio, kaip keitimosi informacija ir bendradarbiavimo platformos, perspektyvos. Nutarta parengti viešinimo ir informacijos sklaidos tinklaraštyje strategiją. Apžvelgti 2014 m. regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos rezultatai šalies viešųjų bibliotekų kontekste.

Posėdžio dalyviai apžiūrėjo modernią Draugystės biblioteką, teikiančią tradicines ir inovatyvias paslaugas bendruomenei ir šeimoms. Bibliotekos patalpos renovuotos, sutvarkyta infrastruktūra, įdiegtos inovatyvios paslaugos. Šie darbai atlikti kartu su partnere – Kaliningrado srities Černiachovsko (Įsručio) viešąja biblioteka vykdant „2007–2013 m. Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos EKPP bendradarbiavimo per sieną programos“ projektą „Bendradarbiavimas kuriant biblioteką šeimai“.

Lapkričio 17 d. Kauno įgulos karininkų ramovėje į antrąjį šių metų posėdį susirinko Kauno regiono bibliotekų taryba. Posėdyje nariai informuoti apie tarybos personalinės sudėties pokyčius: nuo šiol LR Kultūros ministeriją atstovaus Muziejų, bibliotekų ir archyvų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Lamanauskienė, Jonavos rajono savivaldybės viešąją biblioteką atstovavusią D. Plaktonienę pakeičia bibliotekos direktorė S. Gajauskaitė.

Tarybos posėdis vyko Kauno apskrities viešajai bibliotekai (KAVB) švenčiant 65-rių įkūrimo metų jubiliejų. Jo dalyviams pristatyti KAVB ir regiono bibliotekų partnerystės ir bendradarbiavimo 2010-2015 metais rezultatai. Apžvelgta metodinė konsultacinė KAVB veikla, regiono bibliotekų specialistų kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir rezultatai, regioninių kultūros edukacinių projektų vykdymas, tiriamoji ir bendra regiono bibliotekų kraštotyrinė veiklos. Prisiminta Kauno regiono bibliotekų tarybos įsteigimo istorija ir jos veikla.

Tarybos nariai, atstovaujantys regiono savivaldybių viešąsias bibliotekas, savo ruožtu išsakė KAVB kolektyvą atstovavusiems tarybos nariams ir bibliotekos direktorei linkėjimus bei pageidavimus ir toliau plėtoti produktyvų regiono bibliotekų bendradarbiavimą.

Posėdžio pabaigoje KAVB direktorė A. Naudžiūnienė pakvietė visus į bibliotekos jubiliejui skirtą konferenciją „Kaip kūrybiškai panaudoti skaitmenintą kultūros paveldą? Sklaidos patirtys ir perspektyvos“.

2014 m.

Birželio 26 d. Birštono savivaldybės viešojoje bibliotekoje į pirmąjį posėdį susirinko Kauno regiono bibliotekų taryba. Jo metu susipažinta su Birštono viešosios bibliotekos veikla, kurią pristatė bibliotekos direktorė, Kauno regiono bibliotekų tarybos pirmininkė A. Jaskūnienė. Posėdžio dalyviai svarstė bibliotekų fondų komplektavimo koordinavimo regione, dalinimosi dokumentais galimybes, pristatyta keliaujančių dokumentų kolekcijų sudarymo ir keitimosi jomis idėja bei pasiūlymai.

LR Kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, Kauno regiono bibliotekų tarybos narė J. Mažuolienė supažindino su Kultūros ministerijos parengtu Bibliotekų plėtros gairių projektu, kuris numato strategines kryptis ir uždavinius bibliotekoms 2014-2020 metais. Projekto „Bibliotekos pažangai 2″ aktualijas apžvelgė ir į posėdžio dalyvių klausimus atsakė projekto vadovas, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginių projektų plėtros skyriaus vedėjas E. Stratilatovas.

Lapkričio 7 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje į antrąjį šių metų posėdį susirinko Kauno regiono bibliotekų taryba. Jo metu susipažinta su Kauno apskrities viešosios bibliotekos interneto svetainėje pateikiama bibliotekoms naudinga informacija.

Posėdžio dalyviai supažindinti su vartotojų pasitenkinimo (VPI) metodika ir svarstytos jos taikymo galimybės regiono bibliotekose. Diskutuota apie bendrų projektų įgyvendinimą Kauno regione 2014 m., jų poreikį bei bibliotekų bendradarbiavimą rengiant bei įgyvendinant projektus 2015 m.
Projekto „Bibliotekos pažangai 2“ aktualijas apžvelgė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Strateginių projektų plėtros skyriaus vedėjas E. Stratilatovas. Akcentuoti svarbiausi projektų bendruomenėms rengimo aspektai. Į posėdžio dalyvių klausimus atsakė projekto vadovas bei projekto koordinatorės, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos specialistės I. Dryžaitė ir L. Budrytė.