Informacija
iBiblioteka
DUK

Veiklos sritys

Vertybinės nuostatos ir strateginės kryptys

Esame visuomet atviri idėjoms, bendroms veikloms, galinčioms stiprinti informuotos, kultūriškos, socialiai atsakingos visuomenės augimą. Nuolat besiplečiantis partnerių tinklas mums suteikia galimybę pasiūlyti daugiau įvairiapusiškų paslaugų, renginių, plėsti veiklos spektrą, apimtis, ieškoti inovacijų, pateikti visuomenei didesnę paslaugų pasiūlą bei įvairovę.

Ąžuolyno bibliotekos partnerių tinklą šiuo metu sudaro daugiau nei 60 oficialių partnerių bei daugybė kitų įstaigos bičiulių, su kuriais kartu siekiame bendrų tikslų kultūros, švietimo, tvarumo ir socialinėse srityse.

Turite minčių, kaip veikdami kartu galime nuveikti daugiau? Susisiekite su mumis el. pašto adresu komunikacija@azuolynobiblioteka.lt

Žiniuonės kišenė / sudarytoja ir autorė Rimantė Tamoliūnienė. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2021. Leidinį sudaro 3 dalys: „Apie vaistažolininkystę ir žiniuonę“, „Apie medžius ir žiniuonės būdą”, „Skaityti ženklus su žiniuone“ ir 16 atvirukų, iliustr., ISBN 978-9955-566-14-4, ISBN 978-9955-566-15-1, ISBN 978-9955-566-16-8.

100 pakilių akimirkų: tarpukario Lietuvos šventės ir iškilmės / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2018. 187 psl., [4] p., [4] karpomų sveikinimo atvirukų lap. : iliustr. ; 22 x 24 cm. ISBN 978-9955-566-13-7.

Įsikūrę prie Nemuno / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2014. 252 p.; iliustr. ISBN 978-9955-566-11-3

Stasys Santvaras: bibliografijos rodyklė (1921-2010) / sudarytojos Dainuolė Kazlauskienė ir Ilona Griškonytė. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2012. – 494, [1] p.: iliustr. –Tekstas liet. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-566-10-6

Skaitymas tarp eilučių = Reading between the lines / sudarytoja E. Urbonavičienė. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2011. – 45, [1] p.:iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl.

Viena Lietuva – dvi nepriklausomybės : nuotraukų katalogas / [sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2010. – 47, [1] p.: iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-566-09-0

Kaunas: vieno vaizdo metamorfozės [Grafika] : 29 atvirukų rinkinys / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė ; vertėja Raminta Nagelytė. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2010. – 1 apl. (29 atvirukai) : spalv. ; 14 x 21 cm. – Gretut. tekstas liet., angl.

Kauno savasties ženklai / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2009. – 168 p.: iliustr.

Laisvės proveržiai sovietiniame Kaune: interviu, prisiminimai, dokumentai, fotografijos / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2007. – 117 p.: iliustr. – Tekstas liet.. – ISBN 9955-566-07-06.

Knyga per amžius : senosios knygos ekspozicija / Sigitas Lūžys ; Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2006. – 58, [1] p. : iliustr., faks. – Knygos leidimą parėmė Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija. – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9955-566-05-1

XV-XVI amžių knygos Kauno bibliotekose = Libri saeculi quinti decimi et sexti decimi ex bibliothecis Caunensibus : katalogas / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; sudarė Sigitas Lūžys, Rita Urbaitytė, Irena Vitkauskienė ; [vertėja Ana Venclovienė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006. – xxxiii, 437, [1] p. : faks.

Kaunas laikmečių kaitoje = Kaunas at the times of changing: fotografijų albumas / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2006. – 68 p.: iliustr. – Tekstas liet., angl. – ISBN 9955-566-04-3.

Carinio Kauno atspindžiai = Reflections of tsarist Kaunas: fotografijų parodos katalogas / sudarytoja Rimantė Tamoliūnienė. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2005. – 30 p.: iliustr. – Tekstas liet., angl. – ISBN 9955-566-03-5.

Lietuvos bibliografija = The bibliography of Lithuania = Die Bibliographie Litauens: serija C.Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos / red. kol.: Juozas Tumelis…[et al.];Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka…[et al.]. – Vilnius,-
1911. D.1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka; [parengė Irena Bartašienė].-Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2003. – 407 p.
1911 – 1918 metų jungtinė asmenvardžių rodyklė: lietuviškų periodinių leidinių publikacijos / [parengė Osvaldas Janonis, Irena Bartašienė]; Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2002. – 258 p.
1912. D.1 / sudarytojai Osvaldas Janonis, Rima Raišytė; atsakinga redaktorė Gražina Barzdienė. – 1994. – 482 p.
1913. D.1 / sudarytojas Osvaldas Janonis …[et al.]; atsakinga redaktorė Irena Bartašienė. – 1997. –556 p.
1914. D. 1 / [sudarytojai: Osvaldas Janonis, Rima Raišytė; redagavo Irena Bartašienė]. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 1998. – 473 p.
1915-1917. D. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka; [sudarytojai Irena Bartašienė, Osvaldas Janonis]. – Kaunas: KAVB, 2000. – 383,[1] p.
1918. D.1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka; parengė Osvaldas Janonis; [redaktorių kolegija: Regina Varnienė (pirmininkė)…[et al.]. – Kaunas: Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2001. – 474, [2] p.
1919, d. 1 / Kauno apskrities viešoji biblioteka ; parengė Osvaldas Janonis ir Ramunė Tamulėnienė ; [redaktorių kolegija: Regina Varnienė … [et al.]. – Kaunas : Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2003. – 409, [3] p.

Poetų Kaunas: eilėraščių rinkinys / [sudarė Alvydas Samėnas; knyga iliustruota Algirdo Pakeliūno medžio raižinių reprodukcijomis iš rinkinio “Kauno senamiestis”]. – Kaunas: Kauno a. vieš. b-ka, 2000. – 158,[2] p.: iliustr.

Regulas dėl skarbavų žmonių / Kauno apskrities viešoji biblioteka. – Faksimilinis leidinys. – Kaunas: Atmintis, 1998. – [24] p.: faks.

1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės akto signatarai / [sudarė Neringa Dranginienė]. – Kaunas: Kauno a. vieš. b-ka, 1998. – [20] atvirukų apl.

2023 m.

  • Projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ antrasis tyrimas „Kultūros paslaugų/produktų prieinamumo pagerėjimas 5-8 klasių moksleiviams, įsitraukusiems į projekto veiklas“. Tyrimo ataskaita (.pdf, 667 KB)

2022 m.

  • KAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas
  • Tyrimas „Medijų ir informacinis raštingumas Kauno regiono bibliotekose“. Tyrimo ataskaita (.pdf, 1 MB)

2021 m.

2009 – 2020 m. tyrimų archyvas