Informacija
iBiblioteka
DUK

Tyrimas „Medijų ir informacinis raštingumas Kauno regiono bibliotekose“

2022 metais, LR kultūros ministerijai pradėjus įgyvendinti MIR programą pagal priemonę „Vykdyti gyventojų medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo veiklas bibliotekose“ KAVB išsikėlė tikslą suprasti, kokia medijų ir informacinio raštingumo situacija yra tarp bibliotekų darbuotojų ir lankytojų bei remiantis šia analize tobulinti MIR veiklas Kauno regiono bibliotekose. Šiuos tikslu buvo  suorganizuotas ir įvykdytas MIR tyrimas Kauno regiono viešosiose bibliotekose, kurio duomenys bus panaudoti MIR paslaugų bibliotekose vystymui bei kūrimui.

Tyrimo tikslas – įvertinti bibliotekų darbuotojams ir lankytojams kylančius iššūkius, susijusius su  informacijos gavimu ir medijų naudojimu, bei tobulinti bibliotekų paslaugas, kurios stiprintų visuomenės informacinį atsparumą, kritinį mąstymą ir padėtų bibliotekų darbuotojams ir gyventojams įvertinti bei geriau suprasti įvairių technologijų bei informacijos šaltinių poveikį jų gaunamai informacijai.

Tyrimo uždaviniai:

  1. Ištirti bibliotekų darbuotojų subjektyvų savo kompetencijų MIR srityje vertinimą ir nusiteikimo teikti MIR konsultacijas / mokymus gyventojams lygmenį.
  2. Ištirti bibliotekų darbuotojų ir lankytojų požiūrį į įvairius teiginius, kurie yra vertinami kaip sąmokslo teorijos, dezinformacijos teiginiai ar jų dalis.
  3. Ištirti bibliotekų darbuotojų ir lankytojų informacijos naudojimo / tikrinimo / analizavimo praktikas.
  4. Išanalizuoti bibliotekų darbuotojų ir lankytojų žinias bei įpročius technologiniuose procesuose, kurie gali sąlygoti informacijos cirkuliaciją medijose ir duomenų saugą.
  5. Išanalizuoti bibliotekų darbuotojų ir lankytojų žinias apie populiarius medijų kanalus.
  6. Simuliacijų pagalba ištirti, kaip bibliotekų darbuotojai ir lankytojai hipotetiškai elgtųsi tam tikrose situacijose.
  7. Nustatyti bibliotekų darbuotojų ir lankytojų poreikius MIR srityje.

Tyrimo metodas – elektroninė apklausa, kuri buvo patalpinta Google Formoje ir skleidžiama Kauno regiono bibliotekų svetainėse, FB paskyrose ar per naujienlaiškius ir popierinė klausimyno versija fiziškai dalinama Kauno regiono viešosiose bibliotekose.

Tyrimo laikotarpis – duomenys šiam tyrimui buvo renkami 2022 m. kovo 23 d. – gegužės 24 d. laikotarpiu.

Tyrimo imtis – tyrime sudalyvavo 316 bibliotekų darbuotojų ir 467 bibliotekų lankytojai iš Kauno regiono.

Tyrimo nauda – tikimasi, kad šis tyrimas padės geriau įsigilinti į medijų ir informacinio raštingumo iššūkius bei problemas, kylančias bibliotekų bendruomenėse Kauno regione bei paskatins veiklas, kuriomis viešosios bibliotekos galėtų prisidėti prie visuomenės informacinio atsparumo didinimo ir medijų raštingumo auginimo.

Tyrimo partneriai – reikšmingai prie tyrimo prisidėjo visos Kauno regiono viešosios bibliotekos. Jų darbuotojai ne tik dalyvavo tyrime kaip respondentai, bet ir padėjo apklausti  lankytojus savo bibliotekose. Šios partnerystės su Kauno regiono viešosiomis bibliotekomis dėka tyrimo metu buvo įmanoma pasiekti respondentus iš įvairių Kauno regiono vietovių.