Informacija
iBiblioteka
DUK

Tarptautinio projekto „Creating a new meaning in language education for senior learners“ tiriamosios veiklos

Tiriamųjų veiklų tikslas – identifikuoti tiek mokytojų, tiek senjorų poreikius, besimokant kalbų irtokiu būdu numatyti esamas mokymosi proceso spragas šiuo metu siūlomuose kalbų kursuose.

Tiriamųjų veiklų metodai – fokusuota grupinė diskusija ir pusiau struktūruotas interviu. Diskusijoje dalyvavo 6 asmenys (3 senjorai, 1 anglų kalbos mokytojas ir 2 andragogai) bei moderatorius. Pusiau struktūruoti interviu buvo atlikti su dviem anglų kalbos mokytojais, turinčiais darbo su senjorais patirties.

Tikslinės grupės – senjorai, anglų kalbos mokytojai ir andragogai.

Tiriamųjų veiklų vykdymo laikotarpis – 2021 m. vasario – balandžio mėnesiai.

Tiriamųjų veiklų vykdytojai – Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyriausioji metodininkė tyrimams Kamilė Kučinskienė ir projektų valdymo grupė.