Informacija
iBiblioteka
DUK

Regioninis skaitmeninimo centras

Vadovaudamasi 2015 m. kovo 4 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-153 patvirtinta Skaitmeninio kultūros paveldo aktualinimo ir išsaugojimo 2015–2020 metų programa Ąžuolyno biblioteka vykdo Regioninio skaitmeninimo kompetencijos centro funkciją.

Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešosioms bibliotekoms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims teikiamos šios skaitmeninimo paslaugos:

  • kultūros paveldo objektų (tekstinių ir dvimačių 2D) skenavimas;
  • kultūros paveldo objektų skaitmeninių vaizdų apdorojimas;
  • sukurtų skaitmeninių vaizdų įrašymas į užsakovo pateiktą laikmeną;
  • tinkamų sąlygų sudarymas Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešosioms bibliotekoms, norinčioms pasinaudoti Bibliotekos skaitmeninimo įranga ir savarankiškai skaitmeninti kultūros paveldo objektus;
  • metodinių konsultacijų skaitmeninimo klausimais teikimas.

Skaitmeninimo paslaugos Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešosioms bibliotekoms ir Bibliotekos vykdomų projektų partneriams teikiamos nemokamai.

Skaitmeninimo paslaugų teikimo tvarka pateikta Bibliotekos skaitmeninimo paslaugų teikimo tvarkos apraše ir šio Aprašo prieduose − Bibliotekos skaitmeninimo paraiška, Dokumentų skaitmeninių kopijų perdavimo-priėmimo aktas.

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centro vyr. metodininkę K. Bartkienę el. paštu k.bartkiene@azuolynobiblioteka.lt arba skaitmeninimas@azuolynobiblioteka.lt ir tel. +370 37 32 43 17.