Informacija
iBiblioteka
DUK

Regiono bibliotekoms

Ąžuolyno biblioteka yra regiono viešųjų bibliotekų veiklos tyrimo, koordinavimo, metodinės pagalbos, bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimo, tarpbibliotekinio skolinimo paslaugų, bibliografijos, kraštotyros ir informacijos centras. Šioje skiltyje visą naudingą informaciją ras regiono bibliotekų specialistai ir jų lankytojai.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. Kauno apskrities viešosios bibliotekos savininkas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

2010 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-372 „Dėl apskričių viešųjų bibliotekų veiklos teritorijų“ nustatytos naujos apskričių bibliotekų veiklos teritorijos.  Kauno apskrities viešosios bibliotekos veiklos regioną sudaro Kauno ir Marijampolės apskritys.

Kauno regione gyventojams paslaugas teikia 13 centralizuotų savivaldybių

viešųjų bibliotekų sistemų (Kauno apskrityje 8, Marijampolės apskrityje – 5),

kurios sujungia 259 bibliotekas:

  • 13 viešųjų bibliotekų savivaldybių centruose
  • 34 miesto bibliotekas
  • 212 kaimo bibliotekas

Viešųjų bibliotekų fonduose 2023 m. buvo sukaupta 2 300 476 fizinis vienetas

dokumentų. Jų paslaugomis naudojasi 1 879 392 vartotojai. Bibliotekos išdavė 2414 070 fizinius vienetus dokumentų. Vartotojų paslaugoms 3 690 darbo vietos, iš kurių 1 258 su prieiga prie interneto.

 

Kauno ir Marijampolės apskrityse veikia 189 bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų. Iš jų:

  • 178 savivaldybių mokyklų bibliotekos
  • 5 valstybinių mokyklų bibliotekos
  • 6 nevalstybinių (privačių) mokyklų bibliotekos

 

Vartotojai aptarnaujami 81 gimnazijų, 40 progimnazijų, 50 pagrindinių ir 18 pradinių mokyklų bibliotekose.

2023 m. duomenimis Kauno regiono mokyklų bibliotekos buvo sukaupusios 1822196 fizinių vienetų dokumentų, aptarnauti 99398 vartotojai, apsilankė 1004719 lankytojai ir buvo išduota 731694 fizinių vienetų dokumentų, iš jų moksleiviams 435043 dokumentai.