Informacija
iBiblioteka
DUK

Smulkieji spaudiniai

Vienetiniai smulkiųjų spaudinių egzemplioriai

Kauno apskrities viešosios bibliotekos Senųjų ir retų spaudinių skyriaus lobyną sudaro ne tik knygos, bet ir kitokie leidiniai, atspindintys to meto visuomeninius ir kultūrinius procesus. Skyriaus fonde saugoma apie 500 pavadinimų smulkiųjų spaudinių. Tai nedidelės apimties (iki 4 p.) Lietuvoje ir užsienyje poligrafiniu būdu bei dauginimo prietaisais spausdinti XX a. I pusės leidiniai lietuvių ir užsienio kalbomis. Šie leidiniai atskleidžia to laikotarpio politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą mūsų šalyje.

Smulkiųjų spaudinių tematika įvairi: tai atsišaukimai, aplinkraščiai, spaudos pranešimai, organizacijų ir draugijų įstatai, rinkimų į seimą sąrašai, kvietimai į renginius, spektaklių ir koncertų programos, įvairūs skelbimai, įmonių, spaudos, paslaugų ir prekių reklamos, plakatai ir renginių afišos bei smulki religinė spauda – maldos, giesmės, paveikslėliai ir t.t.

Dauguma šių spaudinių yra neišlikę dėl jų trumpalaikės paskirties ir sunykę karų bei pokarių metais, todėl šiandien bibliotekose jų nėra daug. Išlikusi smulkioji spauda – papildomas šaltinis ne tik spaudos istorijos, bet ir kitų visuomeninio gyvenimo sričių tyrimams. Todėl džiaugiamės, kad esame sukaupę nemažą smulkiųjų spaudinių kolekciją.

Saugome apie 80 pavadinimų 1905–1917 m. išleistų smulkiųjų leidinių. Daugiausia tai vokiečių okupacinės valdžios skelbimai krašto gyventojams. Kai kurie iš jų yra išlikę vieninteliais egzemplioriais – niekur kitur tokių nerasime!

307 pavad. yra suskaitmeninti portale epaveldas.lt

Parengė vyr. bibliotekininkė Ramunė Dambrauskienė