Informacija
iBiblioteka
DUK

Rankraščiai

Rankraščių fondas – įdomių tyrinėjimų šaltinis

Skaityti įvairiausias knygas mums yra įprasta. Bet štai rankraščiai – ne toks dažnas ir daugeliui dar nepažįstamas tyrinėjimų objektas. Vis dėlto  būtent jie geriausiai atspindi žmogaus veiklą, gyvenimą, požiūrį.

KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugomų rankraščių fondą sudaro personaliniai ir organizacijų fondai, rinkiniai, formuojamas tematiškai ir chronologiškai nesusijusių pavienių rankraščių fondas.

–    Balio Balandos rankraščių fondas, nuo XIX a. pab. iki 1944 m.
–    Antano Kalanavičiaus rankraščių fondas, 1964–2000 m.
–    Petro Šalčiaus rankraščių fondas, 1835–1990 m.
–    Laikraštėlių kolekcija, 1915–1951 m.
–    Stasio Santvaro rankraščių fondas, 1925–2010 m.
–    M. Čilvinaitės rankraščių fondas, XX a. II p.
–    B. Kviklio rankraščių fondas, XX a. II p.
–    A. Novodvorskio rankraščių fondas, XX a.
–    A. Pakėnaitės rankraščių fondas, XX a. II p.
–    J. Palukaičio rankraščių fondas, XX a.
–    V. Rimšos rankraščių fondas, XX a.
–    A. Zvicevičiaus rankraščių fondas, nuo XIX a. I p. iki XX a. II p.
–    Kun. B. Bulikos rankraščių fondas, XX a. II p.
–    S. Jurskytės išeivijos archyvinių dokumentų rinkinys
–    Balio Girčio rankraščių fondas, XX a.
–    Kauno kraštotyros draugijos archyvas, XX a. II p.
–    Keturių vėjų redakcijos archyvas, XX a. II p.
–    Diplominių ir mokslo darbų rinkinys, nuo 1930 m. iki XX a. II p.
–    KAVB rankraščių rinkinys, XX a. II p.
–    Epidemiologijos, mikrobiologijos ir higienos MTI fondas, 1949–1956 m.
–    VDU Technikos fakulteto rankraščiai, 1929–1939 m.
–    Pavienių rankraščių fondas
–    Pogrindžio spaudos (savilaidos) rinkinys (mašinraščiai, kserokopijos):

  1.     Vienuolės A. Giniūnaitės;
  2.     Kunigo A. Keinos;
  3.     Kauno Jėzuitų gimnazijos;
  4.     LKMA bibliotekos;
  5.     Marijos Vadeikytės.