Informacija
iBiblioteka
DUK

Autografuotos knygos

Knygos su autografais – liudijimai apie kultūrinį paveldą

Kiekviena knyga – savaip įdomi ir vertinga. Tačiau ar teko kada nors vartyti knygą su autoriaus autografu? Prisiliesti prie leidinio, kuriame užfiksuotas autoriaus noras, padėka, dovanojimo įrašas, dedikacija? Galime didžiuotis, kad KAVB Senųjų ir retų spaudinių skyriuje saugoma daugiau kaip 2000 autografuotų knygų.

Autografas – kultūros paveldo dalis

Autografuotomis vadinamos knygos su autoriaus, sudarytojo, leidėjo, vertėjo, dailininko įrašu ar parašu leidinyje. Tai išskirtinės išliekamosios vertės knygos su rankraštiniais dovanojimo įrašais kilmingiems asmenims, žymiems visuomenės veikėjams, mokytojams, kolegoms, draugijoms ir bibliotekoms, giminėms ir bičiuliams, prašymai redakcijoms parecenzuoti knygas ar tiesiog parašai su datomis.

Autografai – svarbūs rašto paminklai, atspindintys to laikmečio knygos kultūrą ir socialinius ryšius, galintys suteikti naujų duomenų autorių bei buvusių knygų savininkų biografijoms, atskleisti jų tarpusavio santykius ir likimo vingius. Autografuotos knygos yra unikali ir reikšminga kultūros paveldo dalis. Kad sužinotumėte ir iš arti pamatytumėte, kas ir kokiose knygose yra palikę savo autografus – apsilankykite mūsų skyriuje. O kol kas supažindiname su dalele autografuotų knygų lobyno.

XIX–XX a. stiliaus ir rašto kultūros raidą iliustruojantys autografai

Knygos ir jose esantys autografai į skyriaus fondo lentynas yra atkeliavę iš įvairių laikotarpių. Čia galima rasti tiek XIX a., tiek XX a. garsiausių literatūros ir kultūros autoritetų autografų, dedikuotų įvairiems žymiems to meto visuomenės veikėjams, draugams, kolegoms.

Pavartyti Vinco Mykolaičio-Putino romaną „Altorių šešėly“, kurio antraštiniame puslapyje įsiamžinęs pats autorius, paimti į rankas romantiškosios Nelės Mazalaitės kūrinį su jos rankraštiniu įrašu ar sužinoti, kam knygą dovanojo ir kokius žodžius joje parašė ekscentriškasis Kazys Binkis. Sunku išvardyti visus autorius, kurių autografai puošia skyriaus autografuotų knygų kolekciją: tai ir Vaižgantas, A. Miškinis, J. Grušas – literatūros klasikai; ir modernistai bei postmodernistai A. Škėma, J. Mekas, S. Šemerys, M. Katiliškis, A. Landsbergis, P. Andriušis, A. Nyka-Niliūnas, J. Aistis, H. Nagys.

XIX a. autografai

XX a. I pusės autografai

Lietuvių išeivių – XX a. II pusės autografai