Informacija
iBiblioteka
DUK

Kraštotyros darbai

Kaunistikos skaityklos fonde saugomų kraštotyros darbų (rankraščių, mašinraščių, nuotraukų rinkinių, albumų ir kt.) apie Kauną ir jo apylinkes bei Kauno regioną, sąrašas.

Pranas Juozapavičius
Pranas Juozapavičius

Pranas Juozapavičius – istorikas, įžymus kraštotyrininkas, muziejininkas, publicistas. Į kraštotyrinę veiklą įsitraukė dar 1930 m., rinkdamas medžiagą ir eksponatus gimtajame Vėžionių kaime, o vėliau – visoje Lietuvoje. 1981 m. Lietuvos kraštotyros draugijos VI-asis suvažiavimas už kraštotyrinę veiklą jį išrinko draugijos Garbės nariu. 25-erius metus P. Juozapavičius paskyrė Kaunui ir jo apylinkių tyrinėjimui nuo seniausių laikų iki XX a. 9 deš. Jo kūrybinį palikimą sudaro apie 450 kraštotyros darbų, straipsnių, studijų.

[Kr 1] Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. – 1945-1986
[prieinamas Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt]

 • 1, Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinio apžvalga / Neringa Vaičiulienė. – Kaunas, 2012 04 14. – 3 lap.

I, Darbai apie Kauną. – Kaunas, 1945-1986

 • 2, Ar pakankama Ąžuolyno globa ir apsauga [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1986. – 5 lap.. – UDK 712.25(474.5)
 • 3, Istorinis – revoliucinis Kaunas [Rankraštis] : (iki Tarybų valdžios įsikūrimo Lietuvoje) : su Vadovu po miestą / Pr. Juozapavičius. – Kaunas, 1945. – 99 lap. (n. numeracija). – UDK 947.45
 • 4, Kaunas ir jo apylinkės [Rankraštis] : (nuo seniausių laikų iki šių dienų) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – 454 lap. (n. numeracija). – UDK 947.45
 • 5, Kauno miesto gatvių sąrašas 1934 metais [Rankraštis] / [Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas], 1969.VII.4. – 17 lap.. – UDK 625.712(474.5)(058.7)
 • 6, Kauno m. Lenino prospektas [Rankraštis] / P. Juozapavičius. – Kaunas, 1955. – 7 lap.. – UDK 625.712(474.5)(091)
 • 7, Kauno tunelio paslaptis atskleidus [Rankraštis] / [Pranas Juozapavičius]. – [S.l.], [s.a.]. – 2 lap.. – UDK 624.19(474.5)(091)
 • 8, Mažosios Lapės [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1983.I.31. – 25 lap.. – UDK 947.45
 • 9, Miesto rotušė [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1955.VII.16. – 5 lap.. – UDK 725.131(474.5)
 • 10, Raudondvario ansamblis [Rankraštis] / J. Baršauskas, S. Čerškutė. – [S.l.], [s.a.]. – 19 lap.. – UDK 728.83(474.5)
 • 11, Seniausias gotikos architektūrinis paminklas Kaune [Rankraštis] / Pr. Juozapavičius. – Kaunas, [1958]. – 6 lap.. – UDK 272-523.42-9(474.5)
 • 12, Šimtametis darbininkų kultūros židinys [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1983.IV.20. – 31 lap.. – UDK 374.7(474.5)(091)
 • 13, Šlovingos kovos puslapis [Rankraštis] : (Kauno karinės-revoliucinės organizacijos įkūrimo 60-ąsias metines atžymint) / Juozapavičius Pranas. – Kaunas, 1966. – 6 lap.. – UDK 323.272(470)(092)
 • 14, Veršvų vietovardis neturi išnykti [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1985. – 6 lap.. – UDK 908.474.5
 • 15, Vieškūnai [Rankraštis] / V. Ambrazevičienė, D. Lapinskaitė. – Kaunas, 1972.II.29. – 5 lap., 1 dok.. – UDK 947.45
 • 16, Žaliakalnio keltuvas [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1981.I.16. – 6 lap.. – UDK 621.876(474.5)(091)
 • 17, Вторая ратуша в Прибалтике [Rankraštis] / Пранас Юозапавичюс. – [S.l.], [s.a]. – 4 lap. ir tušti, 1 lšk., 1 vokas. – UDK 725.131(474.5)(091)
 • 18, Kleboniškis [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1977.X.30. – 6 lap. ir tušti. – UDK 947.45
 • 19, Kristijono Donelaičio gatvė [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1978.IX.27. – 11 lap.. – UDK 947.45
 • 20, Lampėdžiai [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1973.V.7. – 14 lap.. – UDK 947.45
 • 21, Petrašiūnai [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1972.III.10. – 15 lap.. – UDK 947.45
 • 22, Veršvai senovėje ir dabar [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1985.I.25. – 15 lap. ir tušti. – UDK 947.45
 • 23, Lenininės „Iskros” vietomis Kaune [Rankraštis] : (pamoka-ekskursija) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1971. – 10 lap.. – UDK 371.233(474.5)
 • 24, Dėl visuotinio mokymo įgyvendinimo Kauno mieste [Rankraštis] : Kauno miesto darbo žmonių deputatų tarybos III-jo sušaukimo X-osios sesijos sprendimas : Kaunas, 1954 m. sausio mėn. 27 d. / paruoštas P. Juozapavičiaus. – Kaunas, 1954.I.27. – 6 lap.. – UDK 37.014(474.5)(047.3)
 • 25, Pirmosios Kauno spaustuvės ir jose išspausdintos lietuviškos knygos ir kiti leidiniai [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1969. – 13 lap.. – UDK 655.15(474.5)(091)
 • 26, Pirmosios mokyklos Kaune [Rankraštis] / Pr. Juozapavičius. – [Kaunas], 1961. – 7 lap.. – UDK 373(474.5)(091)
 • 27, Švietimas Raudondvaryje [Rankraštis] / Pr. Juozapavičius. – [Kaunas, 1967]. – 11 lap.. – UDK 37(474.5)(091)

II, Žymūs kauniečiai. – Kaunas, 1959-1986

 • 28, Gyvenimas, skirtas švietimui [Rankraštis] / Juozapavičius Pranas. – [Kaunas, 1966]. – 5 lap.. – UDK 37.011.3-051(474.5)(092)
 • 29, Vinco ir Marijos Bacevičių šeima Lenkijoje ir Lietuvoje [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1975.II.20, 1984.I.20. – 33 lap.. – UDK 78.071(474.5)(092)
 • 30, Kompozitorė ir smuikininkė prof. Gražina Bacevičiūtė (1909-1969) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1984. – 12 lap.. – UDK 78.071.1(438)(092)
 • 31, Talentas neatiteko Lietuvai [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1984. – 7 lap.. – UDK 78.071.1(438)(092)
 • 32, Kazys Boruta – pedagogas-visuomenės veikėjas (1905-1965) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1974.X.29. – 12 lap. ir tušti. – UDK 821.172(092)
 • 33, Šviesus pedagogo atminimas [Rankraštis] : (minint A. Busilo 90-ąsias gimimo metines) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1978.VII.31. – 6 lap.. – UDK 821.172(092)
 • 34, Gyvenimas kraštotyrai [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980.VII.3. – 5 lap.. – UDK 908.474.5(092)
 • 35, Gyvenimas pašvęstas liaudies švietimui [Rankraštis] : Juozo Damijonaičio gimimo 100-osioms metinėms / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1971.V.21. – 6 lap.. – UDK 37.011.3-051(474.5)(092)
 • 36, Gyvenimas atiduotas švietimui [Rankraštis] : Juozo Geniušo gimimo 80-osioms metinėms / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1972. – 4 lap.. – UDK 37.011.3-051(474.5)(092)
 • 37, Poetas Liudas Gira (1884-1946) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1984.V.14. – 17 lap. ir tušti. – UDK 821.172(092)
 • 38, Pirmasis lėktuvų konstruktorius-aviatorius Lietuvoje [Rankraštis] : (150-osioms A. Griškevičiaus gimimo metinėms) / Pranas Juozapavičius. – [S.l., s.a.]. – 7 lap.. – UDK 629.73(474.5)(092)
 • 39, Juozas Katelė (1884-1981) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1984.VI.12. – 10 lap. ir tušti. – UDK 782.1.071.2(474.5)(092)
 • 40, Iš Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės laiškų [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1960.I.15. – 14 lap.. – UDK 821.172(092)
 • 41, Prieš 95-erius metus žuvo 1863 metų Lietuvos valstiečių sukilimo vadovas Antanas Mackevičius [Rankraštis] / Pr. Juozapavičius. – [Kaunas, 1958]. – 9 lap.. – UDK 94(474.5)”1863/1905″(092)
 • 42, Pedagogas, „Sakalėlio” autorius – Stasys Matjošaitis-Esmaitis [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1977.X.4. – 7 lap. ir tušti. – UDK 37.011.3-051(474.5)(092)
 • 43, Broliai Minkovskiai iš Aleksoto [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas-Vilnius, 1986.IV.7. – 15 lap.. – UDK 51(430)(092)
 • 44, Mokslininkas prof. Hermanas Minkovskis [Rankraštis] / Pr. Juozapavičius. – Kaunas, 1964. – 10 lap.. – UDK 51(430)(092)
 • 45, Profesorius Elijošius Nonys-Nonevičius (1863-1931) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1983.VII.1. – 91 lap. ir tušti, 12 dok.. – UDK 619(474.5)(092)
 • 46, Emilija Pleteraitė [i.e. Pliaterytė] – 1831 metų sukilimo dalyvė [Rankraštis] : (ryšium su 125-osioms mirties metinėms) / Pr. Juozapavičius. – Kaunas, 1959. – 9 lap.. – UDK 94(474.5)„1795/1861“(092)
 • 47, Aleksandras Šuravinas (1923-1941 metai) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1975.VII.9. – 12 lap. ir tušti. – UDK 329.78(474.5)(092)
 • 48, Prof. Eduardas Volteris (1856-1941) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1981. – 21 lap.. – UDK 39(474.5)(=174)((092)
 • 49, Liudas Zamenhofas – esperanto kalbos kūrėjas [Rankraštis] : (minint 100-sias gimimo metines) / Pr. Juozapavičius. – [Kaunas, 1959]. – 11 lap.. – UDK 811.922(438)(092)
 • 50, Žinios apie rašytojus Kaune [Rankraštis] / [Pranas Juozapavičius]. – [S.l., s.a.]. – 11 lap.. – UDK 821.162.1(092)
 • 51, Герман Минковский [Rankraštis] / П.М. Юозапавичюс. – [Каунас, 1964]. – 9 lap.. – UDK 51(430)(092)
 • 52, Apie Petrą Cvirką Aukštojoje Fredoje [Rankraštis] / Pr. Juozapavičius. – Kaunas, 1966. – 2 lap.. – UDK 821.172(092)

III, Darbai apie Lietuvą. – Kaunas, 1953-1986

 • 53, Iš muziejininko veiklos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1983. – 180 lap. (n. numeracija), 2 dok.. – UDK 069(474.5)(091)
 • 54, Iš švietimo – kultūros istorijos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – 353 lap. (n. numeracija), 2 dok.. – UDK 37(474.5)(091)
 • 55, Revoliucinio judėjimo sukūryje [Rankraštis] : (įvykiai ir žmonės) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1980. – 250 lap. ir tušti. – UDK 94(474.5)„1795/1917“
 • 56, Ant Drubengio krantų [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1968.V.15. – 5 lap.. – UDK 676(474.5)(091)
 • 57, Ant Drubengio krantų [Rankraštis] / [Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas, 1968.V.15]. – 5 lap.. – UDK 676(474.5)(091)
 • 58, Bočių pramintais keliais [Rankraštis] : [trijų dienų turistinės kelionės maršruto aprašymas] / [Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas], 1970. – 66 lap.. – UDK 910.4:379.85(474.5)
 • 59, Etnografinės Pietų Lietuvos keliais [Rankraštis] : kelionės įspūdžiai / Pr. Juozapavičius. – Kaunas, 1970. – 31 lap.. – UDK 910.4(474.5)
 • 60, Iš Sūduvos revoliucinės praeities [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – [Kaunas], 1954.I.21. – 8 lap.. – UDK 94(474.5)„1795/1917“
 • 61, Nemajūnai [Rankraštis] : [(istorinė apybraiža)] / [duomenis rinko ir parašė Pranas Juozapavičius]. – Kaunas, 1976.V.30, 1976.VII.1. – 32 lap. (n. numeracija). – UDK 908.474.5
 • 62, Radimai ir praradimai [Rankraštis] : (kraštotyra) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1984. – 14 lap. ir tušti. – UDK 908.474.5(092)
 • 63, Veiverių mokytojų seminarija (1866-1918) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1986. – 61 lap. (n. numeracija) ir tušti. – UDK 377.8(474.5)(091)
 • 64, Verknės žemupio pakrantėse [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1986 [i.e.1985.VII.15]. – 36 lap. ir tušti. – UDK 910.4(474.5)
 • 65, Verknės žemupio pakrantėse [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1985. – 18 lap.. – UDK 910.4(474.5)
 • 66, Vilniaus generalgubernatoriaus, Kauno gubernatoriaus, Žandarmerijos raštai, liečią 1905-1907 metų revoliuciją Lietuvoje [Rankraštis] / [nuorašus padarė Pranas Juozapavičius]. – Kaunas, 1976.VIII.21. – 39 lap. ir tušti. – UDK 947.5.052(093.3)
 • 67, Veiverių mokytojų seminarija [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – [Kaunas], 1966. – 5 lap.. – UDK 377.8(474.5)(091)
 • 68, Lietuviško elementoriaus raida [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1975.I.24. – 9 lap. ir tušti. – UDK 37.091.64(474.5)(091)
 • 69, Kraštotyra ir muziejai Lietuvoje 1920-1940 metais [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1982.I.16. – 20 lap.. – UDK 908.474.5(091)
 • 70, Liaudies švietimas šešiasdešimtmečio kelyje [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1978.X.19. – 11 lap.. – UDK 374(474.5)(091)
 • 71, Vilniaus Amato mokytojų institutas [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1978.IX.1. – 11 lap.. – UDK 377.8(474.5)(091)
 • 72, Lenininė „Iskra” ir revoliucinis judėjimas Lietuvoje [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1953. – 10 lap.. – UDK 94(474.5)„1861/1917“
 • 73, Iš liaudies lobyno, arba Vėžionys. [D. 1] [Rankraštis] : istorija, etnografija ir tautosaka / Pr. Juozapavičius. – Kaunas, 1965. – 232 lap.. – UDK 908.474.5
 • 74, Iš liaudies lobyno, arba Vėžionys. [D. 2] [Rankraštis] : istorija / Pr. Juozapavičius. – [s.a.]. – 25 lap. (n. numeracija), 1 dok.. – UDK 908(474.5)

IV, Kelionių po užsienį medžiaga. – Kaunas, 1957-1978

 • 75, Aplink ir per Čudo ežerą [Rankraštis] : (iš kelionės bloknoto) / Pranas Juozapavičius. – Pskovas-Tartu-Kaunas, 1969.VII. – 5 lap.. – UDK 910.4(470.2)
 • 76, Chorezmo krašto įžymybė [Rankraštis] / Pr. Juozapavičius. – Chiva-Kaunas, 1969. – 16 lap.. – UDK 957.51
 • 77, Devynios dienos žaviajame Kijeve [Rankraštis] / Pr. Juozapavičius. – Kijevas-Kaunas, 1960.VII.1-9. – 19 lap.. – UDK 910.4(477-25)
 • 78, Didžiojo dainiaus Adomo Mickevičiaus vietomis Kryme [Rankraštis] : (iš turisto užrašų) / Pr. Juozapavičius. – Kaunas-Krymas, 1964. – 18 lap.. – UDK 821.162.1(092)
 • 79, Europos aukštosios mokyklos XI-XIX amžiuje [Rankraštis] : (mokyklų sąrašas su įkūrimo datomis) / [Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas, 1978]. – 6 lap.. – UDK 378(4)(083.8)
 • 80, Per Kaukazą [Rankraštis] : 79 maršrutu / Pr. Juozapavičius. – Gruzija-Kaunas, 1959. – 97 lap. ir tušti. – UDK 910.4(479.22)
 • 81, Saremos saloje [Rankraštis] / [Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas, 1969]. – 5 lap.. – UDK 910.4(474.2)
 • 82, Su „Gruzija” per devynias jūras [Rankraštis] : (kelionės įspūdžiai) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1957. – 61 lap.. – UDK 910.4(26)
 • 83, Žmonės tvirtesni už stichiją [Rankraštis] / P. Juozapavičius. – Taškentas-Kaunas, 1966.VII. – 5 lap.. – UDK 910.4(575.1-25)
 • 84, Apie tai kalba Breendonko fortas-muziejus [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1970.I.6. – 7 lap.. – UDK 343.819.5(493)
 • 85, Apie tai kalba Breendonko fortas-muziejus [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1970.I.6. – 7 lap.. – UDK 343.819.5(493)

V, Biografijos. – Kaunas, 1959-1986

 • 86, Organizuotos kraštotyros pradininkas Lietuvoje [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1984. – 15 lap. ir tušti. – UDK 908.474.5(092)
 • 87, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1975.VIII.31. – 10 lap.. – UDK 78.071.1(474.5)(092)
 • 88, Abraomas Kulvietis [Rankraštis] : (425-osioms mirties metinėms) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1970. – 6 lap.. – UDK 008(474.5)(092)
 • 89, Daraktorė Elena Mekuškaitė [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1966.X.5. – 6 lap.. – UDK 37.011.3-051(474.5)(092)
 • 90, Medicinos daktaras Stanislovas Moravskis iš Ustronės (1802-1853) [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1986.IX.12. – 78 lap. ir tušti. – UDK 61(438)(=172)(092)
 • 91, Nikodemas Silvanavičius [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1972. – 22 lap. ir tušti, 1 lšk., 1 vokas. – UDK 75(474.5)(092)
 • 92, Marcelinas Šikšnys-Šiaulėniškis [Rankraštis] : (85-sias gimimo metines minint) / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1959. – 8 lap.. – UDK 37(474.5)(092)
 • 93, Julius Zonelis [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – [Kaunas, s.a.]. – 7 lap.. – UDK 329.15(474.5)(092)

VI, Ikonografija. – [Kaunas], 1971-1975

 • 94, Lietuvos istoriniai, architektūriniai ir meno paminklai [Rankraštis] : [nuotraukų albumas] / foto Pr. Juozapavičiaus. – [Kaunas], 1971-1975. – 36 p., 71 nuotr.. – UDK 008(474.5)(084) [prieinamas Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt]
 • 99, [Degtukų dėžučių etikečių albumas] [Rankraštis] / [sudarė Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas], [s.a.]. – [40] p., 249 etiketės. – UDK 766(474.5)(085)
 • 100, [Degtukų dėžučių etikečių albumas] [Rankraštis] / [sudarė Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas], [s.a.]. – [39] p., 493 etiketės. – UDK 766(474.5)(085)
 • 101, [Degtukų dėžučių etikečių albumas] [Rankraštis] / [sudarė Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas], [s.a.]. – [32] p. ir tušti, 277 etiketės. – UDK 766(474.5)(085)
 • 102, [Degtukų dėžučių etikečių albumas] [Rankraštis] / [sudarė Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas], [s.a.]. – [67] p. ir tušti, 857 etiketės. – UDK 766(474.5)(085)

VII, Korespondencija. – Kaunas, 1946-1982

 • 95, Dalyvauta renginiuose [Rankraštis] : [kvietimų albumas] / [Pranas Juozapavičius]. – [Kaunas], 1946-1981. – 40 p., 92 dok.. – UDK 908(474.5)(092)(089.7)
 • 96, Su Naujaisiais Metais [Rankraštis] : [atvirukų ir vokų albumas] / albumo sudarytojas Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1982. – 76 p., 75 atvirukai., 80 vokų. – UDK 656.835.123(474.5)

VIII, Bibliografijos rodyklės. – Kaunas, 1976-1981

 • 97, Veiverių mokytojų seminarijos auklėtinių išleistų vadovėlių, pedagoginių knygų ir paruoštų rankraščių bibliografija [Rankraštis] / Pranas Juozapavičius. – Kaunas, 1976. – 15 lap.. – UDK 37.091.64(474.5)(01)
 • 98, Pranas Juozapavičius [Rankraštis] : (bibliografija) / [sudarė Pranas Juozapavičius]. – Kaunas, 1979. – 164 lap. (n. numeracija) ir tušti. – UDK 012[Juozapavičius]
 • 99, Pranas Juozapavičius [Rankraštis] : (bibliografija) / sudarė O. Stelmokaitė. – Kaunas, 1981. – 18 lap.. – UDK 012[Juozapavičius]

Aleksandras Pleskačiauskas. Sibiras, 1955 m. [Nuotrauka iš sūnaus Aleksandro Pleskačiausko asmeninio archyvo]
Aleksandras Pleskačiauskas. Sibiras, 1955 m. [Iš sūnaus Aleksandro Pleskačiausko asmeninio archyvo]
Kraštotyrininkas Aleksandras Pleskačiauskas gimė 1921 06 06 Vilniuje. Jo tėvas – carinės armijos ir pirmosios Lietuvos Respublikos kariškis. 1922 m. tėvai su 9-ių mėnesių Aleksandru atsikėlė į Kauną. 1941 06 14 Aukštesniosios technikos mokyklos ketvirtakursis Aleksandras Pleskačiauskas su motina buvo ištremtas į Sibirą, tėvas išvežtas į lagerį ir po metų sušaudytas. Tremtyje Aleksandras susipažino su Aldona Bložyte, 1953 m. susituokė ir tremtyje susilaukė dviejų vaikų.
1958 m. Aleksandras grįžo į Lietuvą. 1960 m. Kaune gimė trečias vaikas. Pradžioje dirbo Kauno durpių įmonių susivienijime darbų vykdytoju, statė įvairius pramoninius objektus Kuršėnuose, Kaišiadoryse, Vievyje. Vėliau, iki pat pensijos, dirbo Kaimo statybos ministerijos Organizavimo ir technologijos treste.
Jaunystėje atsiradusi aistra knygoms Aleksandrą lydėjo visą gyvenimą. Jis skaitė lietuvių, rusų, lenkų kalbomis, domėjosi istorija, menais, filosofija, kultūra, klasikine grožine literatūra. Buvo sukaupęs nemažą biblioteką. Turėjo kaligrafinę rašyseną, puikiai piešė. 1981 m. išėjęs į pensiją, atrado naują aistrą – fotografiją. Labai mylėjo Kauną, todėl daug laiko praleisdavo fotografuodamas jo istorinius, nykstančius statinius, moderniąją architektūrą. Mėgo keliauti po Lietuvą ir fotografuoti įvairių miestelių bažnyčias. Bibliotekose rinko medžiagą apie Kauno istoriją, buvo kviečiamas vesti ekskursijų, skaityti pranešimų. Kai kurias savo nuotraukas ar piešinius įrėmindavo paties pjaustinėtais mediniais rėmeliais. Su virpuliu širdyje dalyvavo pirmuose Atgimimo mitinguose ir juos fotografavo. Turėjo dar daugybę planų bei sumanymų, džiaugėsi penkiais anūkais. Tačiau netikėtai užkluptas nepagydomos ligos, sulaukęs tik 67-ojo gimtadienio, mirė. Palaidotas Karmėlavos kapinėse.

Šis rinkinys – tai gausi ir unikali ikonografinė medžiaga apie Kauną: nuotraukų, atvirukų, spaudos iškarpų ir piešinių albumai (18 vnt.), atvirukai (2 vnt.), planas (1 vnt.), lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, prancūzų kalbomis. Fotografo mėgėjo juodai baltoje fotografijoje užfiksuoti atskiri mikrorajonai, gatvės, neatpažįstamai pasikeitę pastatai, gamtos vaizdai, miesto kasdienybės ir švenčių akimirkos. Didesniąją rinkinio dalį sudaro sovietinį laikotarpį atspindinčios nuotraukos.

Rinkinys prieinamas Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt

[Kr 2] Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinys. – [1911]-1984

 • 1, Aleksandro Pleskačiausko rankraščių apie Kauną rinkinio apžvalga / Juozas Rimkus. – Kaunas, 2007 10 12. – 2 lap.
 • 2, Žalias kalnas ; Ąžuolynas ; Sporto kompleksas : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1979-1982. – 46 lap., 63 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 3, Senamiestis : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1977-1981. – 49 lap., 80 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 4, Senamiestis ; Vytauto bažnyčia ; Nemuno krantinė : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1980-1983. – 27 lap., 42 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 5, Panemunė ; Pažaislis ; Petrašiūnai ; Rumšiškės : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1980. – 16 lap., 23 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 6, Senamiestis ; Centras : [nuotraukų ir atvirukų albumas] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1977. – 59, [1] p. (n. numeracija). – UDK 711.424(474.5)(084)
 • 7, Kaunas. [D. 1] [Rankraštis] : [albumas] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, [1975]. – 103 p. ir tušti. – UDK 711.424(474.5)(084)
 • 8, Šančiai ; Viljampolė [i.e. Vilijampolė] ; Aleksotas : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1979-1982. – 21 lap., 35 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 9, Visuomeninės priemonės : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1979-1983. – 33 lap., 62 nuotr.. – UDK 77:791.6(474.5)(084.121)
 • 10, Paminklai ; Skulptūros : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1980. – 22 lap., 30 nuotr.. – UDK 77.04(474.5)(084.121)
 • 11, Senamiestis : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1978-1984. – 36 lap., 61 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 12, Dainavos raj. : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1972-1982. – 15 lap., 25 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 13, Žalias kalnas ; VII fortas ; Klinikos : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1980. – 10 lap., 15 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 14, Centras ; Laisvės alėja : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1980-1982. – 62 lap., 90 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 15, Centras ; Lenino pr. ; Donelaičio g-vė ; Kęstučio g-vė ; Nemuno krantinė : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1978-1981. – 39 lap., 51 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 16, Centras ; Karo muziejus ; Donelaičio g-vė : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1980-1982. – 20 lap., 29 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 17, Kaunas. [D.] 2 : [albumas] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1979. – 45 p. (n. numeracija) ir tušti. – UDK 711.424(474.5)(084)
 • 18, Senamiestis ; Vilniaus g-vė ; Požėlos g-vė ; Valančiaus g-vė : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1980-1983. – 51 lap., 78 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 19, Žalias kalnas ; Raud. armijos pr. : [nuotraukų rinkinys] / [Aleksandras Pleskačiauskas]. – Kaunas, 1979-1983. – 45 lap., 73 nuotr.. – UDK 711.424(474.5)(084.121)
 • 20, Ковна. Нђманъ. Видъ на городъ = Kowno. Niemen. Widok na miasto : [atvirukas]. – Vilna : Edition artistique D. Visoune, [1911]. – 1 atvirukas. – UDK 711.424(474.5)(084)
 • 21, Straßenbild in Kowno : [atvirukas] / Hofphot. Kühlewindt. – Berlin : Pudel-Verlag, [s.a.]. – 1 atvirukas. – UDK 77.044(430)(084)
 • 22, Kauno miesto planas / sustatė Kauno miesto matininkas J. Salėnėkas. – [Kaunas : Cezaris Petrauskas, 1929]. – 1 žml.. – UDK 912.438(474.5)

[KR 4] Rankraščių apie Kauną rinkinys. – 1973-2014

 • 2, Šv. Antano bažnyčios ir parapijos Kaune įsikūrimo istorija [Rankraštis] : aprašymas / [kan. Juozas Želvys]. – Kaunas, [2004]. – [2], 115, [5] p., [1] iliustr. lap.. – UDK 272-523.4-9(474.542.2)(091)
 • 3, Šv. Antano bažnyčios ir parapijos Kaune įsikūrimo istorija [Rankraštis] / kan. Juozapas Želvys. – Kaunas, [1980]. – [4], 117 p.. – UDK 272-523.4-9(474.542.2)(091)
 • 4, Kauno „Aušros” berniukų valstybinės gimnazijos 1938 metų (XI berniukų laidos) abiturientų keliai keleliai… [Rankraštis] / medžiagą rinko ir tvarkė Vytautas Liubinas. – Kaunas, 2000. – 81 p.. – UDK 373.5.011.3-051(474.542.2)(092)
 • 5, Kauno „Aušros” berniukų valstybinės gimnazijos 1938 metų (XI berniukų laidos) abiturientų keliai keleliai… [Rankraštis] / medžiagą rinko ir tvarkė Vytautas Liubinas. – Kaunas, 2000. – 81 p.. – UDK 373.5.011.3-051(474.542.2)(092)
 • 6, Kauno kronika: 1944-1992 m. [Rankraštis] / Algimantas Dumbliauskas. – Kaunas, 2010. – 96 lap.. – UDK 908(474.542.2)
 • 15, Kaunas [Rankraštis] : [fotonuotraukų albumas] / [sudarytojas ir pagrindinis fotografas Juozas Stanišauskas]. – [S.l.], [s.a.]. – 45 p.. – UDK 778.6(474.542.2)(084.121)
 • 24, Algimantas Pranas Dumbliauskas [Rankraštis] : [autobiografija]. – [Kaunas], 2014.11.15. – 1 lap.. – UDK 77.077(474.5)(092)
 • 25, Kauno gatvių istorija [Rankraštis] / B. Sabakonienė. – Kaunas, 1978. – 208 lap.. – UDK 94(474.542.2)
 • 27, Kauno elektromechaninė gamykla „Elektra“ [Rankraštis] : istorinė raida 1887-1980 m.. – Kaunas, 1981. – 146 lap.. – UDK 621.313.1(474.542.2)(091)
 • 28, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus archyvas, 1897-2002 [Rankraštis] = Archive of Kaunas Tadas Ivanauskas Zoological Muzeum [i.e. Museum], 1897-2002 / Elena Gaidienė. – Kaunas, 2003. – 42 lap.. – UDK 59:069.02(474.5)(093)
 • 29, „Metalo“ (Šmidtų) fabriko istorija (1879-1965) [Rankraštis]. – [Kaunas], 1975. – 153 lap.. – UDK 683.1(474.542.2)(091)
 • 30, A. Šiaučiūnaitės trikotažo fabriko istorija [Rankraštis] / A. Jakucevičienė. – Kaunas, 1976. – 108 lap. (n. numeracija). – UDK 677.025(474.542.2)(091)
 • 32, Kauno elektrinė [Rankraštis] : istorinė medžiaga, prisiminimai, fotodokumentai / medžiagą surinko Leonas Janavičius, Vytautas Liubinas. – Kaunas, 1999. – 241 lap.. – UDK 621.311.22(474.5)(091)

I, Bibliografijos rodyklės. – Kaunas, 1973-1991
[prieinama Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt]

 • 7, Senasis Kaunas. [T. 1] [Rankraštis] : (literatūra iki 1918 metų) : literatūros ir iliustracijų parodos katalogas / Kauno viešoji biblioteka, Lituanistikos skyrius. – Kaunas, 1973. – 177 lap. (n. numeracija). – UDK 017.1(474.542.2)
 • 8, Senasis Kaunas. T. 2 [Rankraštis] : (literatūra iki 1918 metų) : literatūros ir iliustracijų parodos katalogas / Kauno viešoji biblioteka, Kraštotyros klubas „Versmė”. – Kaunas, 1976. – 187 lap. (n. numeracija). – UDK 017.1(474.542.2)
 • 9, Senasis Kaunas. T. 2 [Rankraštis] : (literatūra iki 1918 metų) : literatūros ir iliustracijų parodos katalogas / Kauno viešoji biblioteka, Lituanistikos skyrius. – Kaunas, 1976. – 187 lap. (n. numeracija). – UDK 017.1(474.542.2)
 • 11, Senasis Kaunas. T. 3 [Rankraštis] : literatūros rodyklė (1600-1918) / Kauno viešoji biblioteka, Kraštotyros skyrius. – Kaunas, 1991. – 266 lap.. – UDK 017.1(474.542.2)
 • 13, Senasis Kaunas. T. 1-2 [Rankraštis] : literatūros ir iliustracijų parodos katalogo pagalbinės rodyklės / Kauno viešoji biblioteka, Lituanistikos skyrius. – Kaunas, 1976. – Lap. 182-236, [1]. – UDK 017.1(474.542.2)
 • 14, Senasis Kaunas. T. 1-3 [Rankraštis] : pagalbinės rodyklės / parengė V. Spitrys ir E. Stankaitienė. – Kaunas, 1991. – II, 122 lap. ir tušti. – UDK 017.1(474.542.2)

[Kr 5] Rankraščių apie Kauno rajoną rinkinys. – 1976-2010

 • 6, Priešaušrio gėlės [Rankraštis] : [apybraiža] / [Pranas Mikalauskas]. – Vilkija, 1976. – [159] lap.. – UDK 398(474.542.2)(092)
 • 8, Baltos kryžiuočių vėliavos [Rankraštis] : pagoniškos lietuvių religijos krislai : apybraižos apie 18-19 amžiaus Antalkių kaimą ir seniau : 1940-1980 m. / Pranas Mikalauskas-Antalkis. – Vilkija, 1985-1986. – 198 lap. (n. numeracija) ir tušti. – UDK 908(474.542.2)
 • 11, Gaižuvos ir Paštuvos žemių paslaptys. D. 1 [Rankraštis] / [sudarė ir apipavidalino] Arūnas Sniečkus. – Vilkija, 1998.12.22. – 50 lap.. – UDK 908(474.542.2) [prieinamas Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt]
 • 16, Kauno rajono Karmėlavos apylinkės Didžiojo Tėvynės karo dalyvių prisiminimai [Rankraštis] : skirta Tarybų valdžios paskelbimo 40-čiui ir pergalės prieš fašistinę Vokietiją 35-čiui / [A. Noruševičius]. – Kaunas, 1980. – 33 lap.. – UDK 94(474.542.2)”1941/1944″(093.3) [prieinamas Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt]
 • 19, Kauno rajono Karmėlavos apylinkės istorijos apybraiža [Rankraštis] : (XIII a.-1980 m.) / A. Noruševičius. – Kaunas, 1980. – 328 lap. (n. numeracija). – UDK 908(474.542.2) [prieinamas Lietuvos skaitmeninto kultūros paveldo portale epaveldas.lt]

Pavieniai rankraščiai

 • Jonas Vileišis: bibliografija: 1894–1991. – Vilnius–Pasvalys, 1991. – 133 lap. – Mašin., įrišta. – 1 egz.
 • Jonas Vileišis, 1872 01 03 – 1942 06 01 : gyvenimo ir veiklos datos / parengė Jonas Aničas. – Vilnius, 1991. – 44 lap. – Mašin., įrištas. – 1 egz.
 • [Kauno politechnikumo istorija, komjaunuoliai]. – [S.l., s.a.]. –71[22] lap. : nuotr. – Rankr., segtuve. – 1 egz.
 • Kauno m. XXIX vid. m-klos 1978–79 m. metraštis. – [S.l., s.a.]. – 55 lap. : nuotr. – Mašin., segtuvas. – 1 egz.
 • Kauno radijo gamyklos darbo veteranų atsiminimai. – Kaunas, 1978. – 82 lap. – Mašin., įrištas.
 • Kauno endokrininių preparatų gamyklos istorija : (1960–1973) / sudarė ir redagavo Z. Pavilonis. – [S.l., s.a.]. – 74 lap. – Mašin., įrištas. – 1 egz.