Informacija
iBiblioteka
DUK

Grupuojamieji dokumentai

Grupuojamieji dokumentai – laikino pobūdžio dokumentai, kuriuose yra trumpalaikė ir greitai senstanti informacija. Tai dažniausiai smulkieji leidiniai: afišos, anketos, atmintinės, apklausos, tyrimai, garbės raštai, diplomai, gaminių pasai, instrukcijos, informaciniai-reklaminiai leidiniai, kalendoriai (be teksto), kvietimai, parodų bukletai, prospektai, renginių programos, rinkimų leidiniai, telefonų sąrašai, atvirukai (be dailininko) ir pan.

Grupuojamųjų dokumentų rinkinys Nr. 1, saugomas Kaunistikos fonde: informacija apie Kauno miestą ir Kauno regioną. – 2 gr.

Gr. 1, Kauno miestas
Gr. 1.1, Atvirukai
Gr. 1.2, Informaciniai reklaminiai leidiniai
Gr. 1.2.1, Architektūra, urbanistika, paminklai
Gr. 1.2.2, Maldos namai
Gr. 1.2.3, Bibliotekos
Gr. 1.2.4, Politinės ir visuomeninės organizacijos, draugijos, bendrijos, sąjungos, fondai, komitetai
Gr. 1.2.5, Ekonomika
Gr. 1.2.6, Fabrikai, gamybiniai susivienijimai, įmonės, bendrovės, firmos, verslo centrai
Gr. 1.2.7, Gydymo įstaigos
Gr. 1.2.8, Globos įstaigos
Gr. 1.2.9, Istorija, kraštotyra
Gr. 1.2.10, Viešbučiai, maitinimo įstaigos
Gr. 1.3, Kalendoriai
Gr. 1.4, Kvietimai
Gr. 1.5, Personalijos (lapelinė informacija apie asmenį, jo nuopelnus, profesiją)
Gr. 1.6, Plakatai
Gr. 1.7, Renginių programos, prospektai
Gr. 1.8, Smulkūs rinkimų dokumentai
Gr. 1.9, Kiti grupuojamieji dokumentai

Gr. 2, Kauno regionas
Gr. 2.1, Atvirukai
Gr. 2.2, Informaciniai reklaminiai leidiniai
Gr. 2.3, Kalendoriai
Gr. 2.4, Kvietimai
Gr. 2.5, Personalijos (lapelinė informacija apie asmenį, jo nuopelnus, profesiją)
Gr. 2.6, Plakatai
Gr. 2.7, Renginių programos, prospektai
Gr. 2.8, Smulkūs rinkimų dokumentai
Gr. 2.9, Kiti grupuojamieji dokumentai