Informacija
iBiblioteka
DUK

Kartotekos

Kaunistikos kortelinė kartoteka
Kaunistikos skaityklos bibliografinėje kartotekoje – įrašai ir apie Kauno mikrorajonus
Kaunas (1600–2003 m.)

Kartotekoje sukaupta informacija apie Kauną iš knygų, straipsnių rinkinių, ikonografijos, tęsiamųjų ir periodinių leidinių įvairiomis kalbomis. Informacijos pagrindas – bibliografiniai įrašai (apie 500 000). Sutvarkyta sistemiškai pagal Universalią dešimtainę klasifikaciją (UDK). Nuo 2004 m. kartoteka nepildoma. LIBIS analizinės bibliografijos posistemyje buvo pradėta kurti Publikacijų apie Kauną duomenų bazė (PKDB). Nuo 2000 m. nepildoma ir kartotekos dalis „Senasis Kaunas (1600–1918)“. Jos pagrindu parengta trijų tomų bibliografijos rodyklė „Senasis Kaunas: literatūros rodyklė“ (mašinraštis) su dalykų, asmenvardžių ir kitomis pagalbinėmis rodyklėmis. Informacija apie 1919–1940 m. laikotarpį rinkta ne tik KAVB, bet ir Kauno technologijos universiteto bibliotekos fonduose. Plačiausiai kartotekose atsispindi tarpukario ir sovietinis Kaunas.

Kauno kapinėse palaidoti žymūs žmonės

Nuolat pildoma kartoteka apie Kauno (iš dalies – Kauno rajono) kapinėse palaidotus žymius žmones. Bibliografiniame įraše nurodoma asmens pavardė, vardas, gimimo data, profesija, nuopelnai ir kapinės, kuriose jis palaidotas (apie 700 įrašų). Kartoteka pildoma.

Kaunas poezijoje ir prozoje

Kaunas lietuvių ir užsienio grožinėje literatūroje. Per tūkstantį bibliografinių įrašų iš knygų, straipsnių rinkinių, tęsiamųjų ir periodinių leidinių įvairiomis kalbomis. Sudėti abėcėles tvarka pagal asmenvardžius. Kartoteka pildoma.

Kauno datos ir faktai

Pradedant legendomis ir pirmuoju Kauno vardo paminėjimu istoriniuose šaltiniuose (1361 m.), chronologine seka aprašytos svarbiausios Kauno istorijos datos ir faktai (apie 1200 įrašų). Nuo 2019 m. kartoteka nepildoma.

Kauno regionas spaudoje (1845–1944 m.)

Informacija apie buvusias ir esamas Kauno regiono vietoves – Jonavą, Prienus, Birštoną, Šakius, Kudirkos Naumiestį, Vilkaviškį, Marijampolę, taip pat apie Alytų, Lazdijus ir Ukmergę, skelbta to laikotarpio spaudoje lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbomis. Bibliografiniai įrašai (daugiau kaip 40 000) sugrupuoti topografiniu ir teminiu principu. Tai išsami ir vienintelė tokio pobūdžio informacija Lietuvos bibliotekose. Nuo 1999 m. kartoteka nepildoma.

Kartotekų dalykinė ir personalijų rodyklės

Apie 10 000 įrašų. Rodyklės pildomos.