Informacija
iBiblioteka
DUK

Laisvosios prieigos

AcademicIndex
Atviros prieigos mokslinės informacijos paieškos sistema.

Aruodai
Lituanistikos paveldo informacinė sistema.

BASE
Atviros prieigos mokslinės informacijos paieškos sistema.

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė: archyvas (1994–2002 m.)
1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Prieiga prie bazės laisva, vartotojo vardas guest, slaptažodis guest.
Nuo 2003 m. bazė nebepildoma, įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB).

BioMed Central
Visatekstė duomenų bazė biologijos ir medicinos mokslų temomis. Pateikiama apie 290 pavadinimų mokslo žurnalų ir konferencijų pranešimų.

Cogprints
Visateksčių straipsnių archyvas biologijos, kompiuterijos, elektroninės leidybos, kalbotyros, medicinos, filosofijos, psichologijos temomis (archyvas nuo 1950 m.).

DART-Europe
Elektroninių dokumentų talpykla, suteikianti prieigą prie daugiau nei 419 tūkst. tezių ir disertacijų iš daugiau kaip 500 Europos universitetų (iš 27 valstybių).

CORE
Atviros prieigos mokslo informacijos šaltinių paieškos įrankis, kuriuo galima pasiekti milijonus visateksčių straipsnių įvairiomis temomis.

DOAB (Directory of Open Access Books)
Moksliniai visateksčiai leidiniai įvairių mokslų temomis.

DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Laisvosios prieigos žurnalų katalogas. Pateikiama įvairios tematikos ir įvairiomis kalbomis visateksčių referuojamų mokslo žurnalų.

EBSCO Open Dissertations
Atviros prieigos elektroninių tezių bei disertacijų talpykla.

E-LIS (E-prints in Library and Information Science)
Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų atviros prieigos saugykla E-LIS.

Europos Sąjungos teisės aktų duomenų bazė
Duomenų bazėje per 33 tūkst. dokumentų (iš jų 18 tūkst. išversti Į lietuvių k.). Prieiga suteikiama tik prie lietuviškų dokumentų.

ePaveldas
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos dailės muziejaus ir Lietuvos archyvų departamento nuo 2005 m. vykdomas projektas „Integralios virtualios bibliotekų informacinės sistemos sukūrimas“; bus sukurtas bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, apimantis per 3 mln. 605 tūkst. suskaitmenintų originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių ir kitų vertingų dokumentų puslapių.

FreeFullPdf
Atviros prieigos mokslinės informacijos paieškos sistema. Temos: gamtos, sveikatos, fizikos, matematikos, socialiniai ir humanitariniai mokslai.

Google scholar
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti mokslininės informacijos recenzuojamuose žurnaluose, disertacijose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose.

IBIMA Publishing
IBIMA Publishing viso teksto žurnalai verslo, vadybos, kompiuterijos, sveikatos mokslų temomis.

IntechOpen
Atvirosios prieigos knygos gamtos, technologijų, medicinos, humanitarinių ir socalinių mokslų temomis.

IMF eLIBRARY
IMF eLibrary portale pateikiami daugiau nei 21 000 publikacijų iš TVF periodinių leidinių, knygų, dokumentų, tyrimų duomenų, statistikos įrankių makroekonomikos, globalizacijos, prekybos, demografijos, besivystančios rinkos, politikos, skurdo mažinimo ir kt. temomis.

JURN
Atviros prieigos mokslinės informacijos (straipsnių, knygų skyrių, disertacijų) paieškos sistema. Temos: menas, istorija, ekonimika, ekologija, biomedicina, humanitariniai mokslai ir kt.

Kultūros vertybių registras
Kultūros paveldo departamento rengiama duomenų bazė, kurioje sukaupta faktografinė informacija apie kilnojamąsias ir nekilnojamąsias Lietuvos kultūros vertybes. Čia aprašomos vertingosios savybės, pateikiamos kai kurių vertybių nuotraukos, geografinė padėtis ir kt.

Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos (ETD)
Lietuvos aukštųjų mokyklų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, habilitacinių darbų duomenų bazė.

Lietuvos virtuali biblioteka
Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademinėse bibliotekose, jų prenumeruojamose duomenų bazėse, kitose duomenų bazėse, atviros prieigos talpyklose ir archyvuose.

LITUANISTIKA
Tarptautinė bibliografijos duomenų bazė.
Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė
Duomenų bazėje yra apie 274 tūkst. dokumentų (teisės aktų – 138 994). Iš jų rusų – 4 864, anglų k. – 3 118

Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. teisės aktų duomenų bazė
1918–1940 metų Lietuvos teisės aktų bazėje kaupiama ir saugoma teisinė ir su ja susijusi informacija. Šiuo metu čia pateikiami visi 1918 02 16–1925 03 31 dokumentai, publikuoti „Laikinosiose Vyriausybės žiniose“ (nr. 1–37) ir „Valstybės žiniose“ (nr. 38–186), Steigiamojo Seimo 1–100 posėdžių stenogramos. Iš viso – 1 886 dokumentai, iš kurių 434 įstatymai, 10 sutarčių.

MRU eBooks
Duomenų bazėje pateikiamos Mykolo Riomerio universiteto atviros prieigos viso teksto elektroninės knygos socialinių, humanitarinių ir tiksliųjų mokslų temomis.

NDLTD: Networked Digital Library of Theses and Dissertations
Atvirosios prieigos tezių ir disertacijų talpykla.

OAIster
Atviros prieigos kolekcijų iš viso pasaulio suvestinis katalogas. Elektroniniai šaltiniai apima skaitmenintas knygas ir straipsnius, garso įrašus, paveikslėlius, filmuotą medžiagą ir kt.

OpenAIRE
Europos mokslinių tyrimų atvirosios prieigos talpyklų infrastruktūra.

OAPEN
Atvirosios prieigos viso teksto akademinės knygos humanitarinių ir socialinių mokslų temomis.

OpenEdition Books
Socialinių ir humanitarinių mokslų el. knygų platforma. Šiuo metu yra virš 1500 knygų, iš kurių daugiau nei pusė atviros prieigos.

Open J-Gate J-Gate
Laisvos prieigos elektroninių žurnalų katalogas.

PQDT Open
Proquest Publishing atvirosios prieigos elektroninių tezių, disertacijų pilnatekstė duomenų bazė.

RefSeek
Paieškos sistema skirta studentams ir mokslininkams.

Sage Open
Sage duomenų bazės atviros prieigos moksliniai straipsniai socialinių ir humanitarinių mokslų temomis.

SAP
Įvairių mokslo sričių atviros prieigos žurnalai.

ScienceDirect Open Access
ScienceDirect atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

SpringerOpen
Springer atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

Taylor & Francis Open Journals
Taylor & Francis ir Routledge leidyklų leidžiamos duomenų bazės atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

UNESCO atvirosios prieigos talpykla
Nemokamos elektroninės knygos, straipsniai bei ataskaitos.

Wiley Open Access
Wiley duomenų bazės atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

The World Bank Open Knowledge Repository (OKR)
Pasaulio banko saugykla, kurioje saugomi ir laisvai prieigai pateikiami žinių ir mokslinių tyrimų rezultatai skaitmenine forma. The World Bank Open Knowledge Repository (OKR) pateikia:
• Pasaulio banko nuo 2009 m. išleistas knygas;
• World Development Reports (WDRs) nuo 1978 m.;
• Policy Research Working Papers (PRWP), nuo 2009 m.;
• Economic and Sector Work (ESW) studies, nuo 2009 m.;
• World Bank Economic Review (WBER) ir World Bank Research Observer (WBRO) žurnalų, išleistų 2007–2010 m., straipsnius;
• World Bank Group Annual Reports ir Independent Evaluation Studies.

World Bank Data
Pasaulio Banko laisvos prieigos daugiau nei 2000 statistinių rodiklių svetainė apjungianti World Development Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM) ir kt. duomenų bazes.

WorldWideScience
Jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.