Informacija
iBiblioteka
DUK

Direktorė Edita Urbonavičienė

Edita Urbonavičienė Ąžuolyno bibliotekai (BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka) vadovauja jau antrą kadenciją iš eilės nuo 2019 metų, prieš tai penkerius metus vadovavo struktūriniam padaliniui – Strateginės plėtros ir inovacijų centrui, o karjerą bibliotekoje pradėjo 2008 m., įsidarbinusi viešųjų ryšių specialiste. E. Urbonavičienė yra baigusi VU Kultūros vadybos bakalauro ir VDU Komunikacijos ir informacijos magistro studijas, ilgametę patirtį sukaupė dirbdama verslo ir kultūros sektoriuose.

Pirmosios vadovavimo Ąžuolyno bibliotekai kadencijos metu E. Urbonavičienė įgyvendino 17,6 mln. Eur vertės bibliotekos pastato Radastų g. 2 rekonstrukciją, sukūrė naują prekės ženklą, pozicionavimo ir vizualinio identiteto koncepciją, taip pat investavo daug laiko ir pastangų į bibliotekos teikiamų paslaugų plėtrą, kokybę ir prieinamumą. Bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, tobulino Lietuvos integralią bibliotekų informacinę sistemą (LIBIS). Nuo 2024 m., laimėjusi LR kultūros ministerijos organizuotą konkursą, pradėjo antrąją kadenciją.

Nuo 2022 m. E. Urbonavičienė yra Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos (AVBA), vienijančios penkias didžiausias Lietuvos viešąsias ir audiosensorinę bibliotekas, pirmininkė. Asociacijos veikla siekiama tobulinti Lietuvos bibliotekų teikiamas paslaugas ir skatinti tarpusavio bendradarbiavimą. E Urbonavičienė koordinavo, rengiant naują, nuo 2024 m. įsigaliojusią asociacijos strategiją, plėtojant ir atnaujinant Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugą bei knygomatų tinklą Lietuvoje, organizuojant pagalbos Ukrainos bibliotekoms paramos kampaniją bei Lietuvos-Ukrainos bibliotekų forumą. Nuo 2023 m. E. Urbonavičienė yra asociacijos deleguota atstovė Bibliotekų taryboje.

Ji taip pat aktyviai dalyvauja Kauno regiono bibliotekų tarybos veikloje, yra įtraukta į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nepriklausomų ekspertų sąrašą ir, esant poreikiui, konsultuoja Kultūros komitetą ir komiteto biurą teisės aktų rengimo bibliotekų srityje klausimais.

Turi nemažai patirties organizuojant konferencijas bei kitus didesnės apimties renginius nacionaliniu bei tarptautiniu mastu, taip pat andragoginės veiklos patirties. Žinių sėmėsi dalyvaudama tarptautinėse konferencijose Danijoje, Suomijoje, JAV, Lenkijoje bei lankydamasi bibliotekose Danijoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, JAV. Taip pat pagal tarptautinę Grundtvig programą dalyvavo mokymuose „Systemic Leadership. Creating clarity and involvement in complex surroundings“ Austrijoje.

Apdovanojimai
• 2017 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija E. Urbonavičienei suteikė Geriausio 2016 m. jaunojo bibliotekininko vardą už aktyvų tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sėkmingą bibliotekų atstovavimą, bibliotekų veiklų viešinimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
• 2016 m. E. Urbonavičienei įteikta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės padėka už kūrybiškumą, inovatyvias idėjas, aktyvų dalyvavimą organizuojant skaitymus „Vasara su knyga“.
• 2012 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministras Arūnas Gelūnas įteikė padėką už kūrybiškumą ir iniciatyvas organizuojant skaitymo skatinimo veiklas bei diegiant inovatyvias paslaugas.
• 2011 m. Kauno meras Andrius Kupčinskas E. Urbonavičienei įteikė Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvarinį medalį.

Nuotraukoje: Ąžuolyno bibliotekos direktorė Edita Urbonavičienė. Nuotr. autorius Vygaudas Juozaitis.