Informacija
iBiblioteka
DUK

Projekto „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“ poveikio vertinimas

Tikslas – projekto „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“ (toliau tekste Sveikatos projektas arba projektas) poveikio vertinimo tikslas buvo išsiaiškinti projekte dalyvavusių dalyvių subjektyviai vertinamą žinių ir jų pritaikomumo galimybes, jų sveikatos, gyvenimo būdo, mitybos, savijautos, judėjimo pokyčius bei nuostatas tokių sveikatinimo programų darbe atžvilgiu.

Metodas  –  elektroninė apklausa PRIEŠ ir PO mokymų.

Klausimynai apėmė tokias klausimų sritis:

  • Projekto mokymų metu įgytų žinių ir jų pritaikomumo vertinimas.
  • Fizinio aktyvumo/mitybos/gyvenimo būdo pokyčių vertinimas.
  • Sveikatos nusiskundimų vertinimas.
  • Bendras projekto vertinimas ir rekomendavimas.

Tikslinė grupė ir imtis – projekto „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“ dalyviai. Į anketą PRIEŠ projektą atsakė 270, į anketą PO projekto atsakė  293 Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų (toliau tekste KRSVB) darbuotojai. Projekte sudalyvavo 543 KRSVB darbuotojai, atsakomumo lygmuo 2019 metų apklausoje – 54 proc.

Laikotarpis  –  apklausa PRIEŠ projektą buvo vykdoma 2018 metų vasarą, apklausa PO projekto buvo vykdoma 2019 metų vasarą.

Apklausos PRIEŠ projektą pagrindinis tikslas buvo sužinoti KRSVB darbuotojų žinių sveikatos tematika poreikį bei ištirti Kauno regiono bibliotekų darbuotojų fizinę/sveikatos/mitybos ir gyvenimo būdo  būklę. 2018 metų apklausos duomenys buvo naudojami rengiant projekto „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“ paraišką.
Apklausos PRIEŠ duomenų apibendrinimą galima rasti infografike >>>

Apklausa PO buvo siekiama išsiaiškinti projekto poveikį KRSVB darbuotojų sveikatai, fiziniam aktyvumui, žinių ir jų pritaikomumo pokyčiams bei numatyti tolimesnes sveikatinimo veiklas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (toliau KAVB) ir KRSVB.

Tyrimo vykdytojai: Kiekviena apskrities viešoji biblioteka.

Bendras projekto įvertinimas:

  • Bendras projekto vertinimas. Projekto vertinimo vidurkis 10-balėje sistemoje yra 8,7 – tai labai aukštas rodiklis, rodantis, kad iš esmės didžioji dalis projekto dalyvių projektą įvertino labai gerai.
  • Projekto rekomendavimo indeksas. Sveikatos projekto rekomendavimo indeksas yra 62 proc. Tai taip pat labai  geras rezultatas, rodantis, kad projektas yra ne tik vertinamas labai gerai, bet ir rekomenduotinas. Sveikatos projektas „turi“  72 proc. rėmėjų, kurie yra patenkinti projekto veiklomis ir linkę jas rekomenduoti kitiems, 18 proc. neutraliųjų, kurie iš esmės yra patenkinti projekto veiklomis, bet turi motyvų abejoti kai kurių veiklų kokybe ir 10 proc. skeptikų, kurie yra nepatenkinti projekto veiklomis.