Informacija
iBiblioteka
DUK

Vartotojų mokymas naudotis prenumeruojamomis duomenų bazėmis Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybių viešosiose bibliotekose (2011)

Tyrimo organizatoriai – Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Tyrimo rezultatai. Visose Kauno regiono bibliotekose yra organizuojami informacinio ir kompiuterinio raštingumo mokymus vartotojams. Darbo kompiuteriu ir naudojimosi internetu mokymai organizuojami ir pagrindinių bibliotekų patalpose ir jų padaliniuose. Naudojimosi elektroninėmis bibliotekos paslaugomis (el. katalogu, „Klausk bibliotekininko“, lokaliomis bibliotekos kuriamomis duomenų bazėmis) mokymus organizuoja pagrindinės bibliotekos bei kelių savivaldybių viešųjų bibliotekų padaliniai. Paieškos prenumeruojamose duomenų bazėse mokymai savivaldybių viešosiose bibliotekose dažniausiai organizuojami 2-3 kartus per mėnesį, mokymus veda bibliotekos atsakingi darbuotojai arba kviestiniai lektoriai.

Nustatyta, kad Kauno regiono savivaldybių viešosios bibliotekos, atsakydamos į vartotojų užklausas, dažniausiai naudojasi visatekste mokslinių straipsnių EBSCOhost duomenų baze bei lietuviška teisės dokumentų duomenų baze INFOLEX.Praktika su teisės aktų paieška. Šiomis duomenų bazėmis kiek mažiau naudojamasi savivaldybių viešųjų bibliotekų padaliniuose. Tyrime dalyvavusios bibliotekos kaip savo vartotojams naudingiausią duomenų bazę nurodė INFOLEX.Praktika. Taip pat kaip naudingos duomenų bazės buvo minimos EBSCOhost, Oxford University Press leidyklos el. leidinių duomenų bazės Grove Art ir Grove Music.

Duomenų bazių bei kitos elektroninės informacijos paieška reikalauja tam tikrų įgūdžių ir patirties. Bibliotekų specialistai, teikdami šias paslaugas savo vartotojams, turi žinoti svarbiausiais mokslinės informacijos duomenų bazes, mokėti teisingai jas įvertinti ir pasiūlyti savo vartotojams. Kadangi didžioji dalies prenumeruojamų duomenų bazių yra užsienietiškos, daugiausia Kauno regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų specialistai susiduria su kalbiniu barjeru. Dėl šios priežasties specialistai pageidauja paaiškinimų, informacinės medžiagos lietuvių kalba bei mokymų kaip naudotis duomenų bazėmis. Taip pat nustatyta, jog Kauno regiono bibliotekų darbuotojams reikalingos konsultacijos duomenų bazių naudojimosi bei administravimo klausimais. Gauti tyrimo rezultatai parodė, jog yra tikslinga rengti bei atnaujinti duomenų bazių vadovus lietuvių kalba ir talpinti juos Kauno apskrities viešosios bibliotekos svetainėje.