Informacija
iBiblioteka
DUK

Tarptautinis projektas „Young creators discover 3D“

Projekto trukmė: 2021 07 27 – 2022 03 01

Projekto koordinatorė bibliotekoje: Kristina Dailidaitė, el. p. k.dailidaite@azuolynobiblioteka.lt , tel. (+370 37) 32 42 43

Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga „Robotikos mokykla“

Trumpas projekto pristatymas: Projekto metu KAVB darbuotojai intensyvaus mokymosi, bendravimo, įkvėpimo, keitimosi idėjomis ir rengimosi vesti 3D dirbtuves jaunimui. dalyvavo tarptautiniuose mokymuose  KAVB atlieka sukurtos 3D dirbtuvių metodologijos testavimą su 14-19 m. jaunuoliais, organizuojant 3D dirbtuves.

Projektą dalinai finansuoja:

erasmuslogo micresized