Informacija
iBiblioteka
DUK

Studentų informaciniai poreikiai ir jų tenkinimas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (2014)

Tyrimo organizatoriai – Šiaulių valstybinė kolegija, Verslo ir technologijų fakultetas, Humanitarinių mokslų katedra, ketvirto kurso studentė Viktorija Mačiulytė (užsakomasis KAVB tyrimas).

Tyrimo rezultatai. Atskleista, kad Kauno apskrities viešoji biblioteka populiariausia tarp beveik dviejų penktadalių Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), tarp kiek mažiau nei penktadalio Kauno technologijų universiteto (KTU) ir beveik septintadalio Kauno kolegijos studentų. Sprendžiant iš didelio studentų, studijuojančių Kauno mieste, aktyvumo naudojantis KAVB paslaugomis, ši biblioteka jiems yra vertinga ir reikalinga. Matyti, kad KAVB kasmet sulaukia nemažai naujų studentų, kurie sudaro 15% apklaustųjų. Nustatyta, jog apie 70% studentų dažniausi ir svarbiausi lankymosi KAVB tikslai yra du – pasiimti į namus studijoms reikalingos literatūros ir pasiruošimas konkrečiam studijų dalyko darbui. Taip pat atskleista, jog tarp studentų populiarios ir KAVB teikiamos elektroninės paslaugos – bibliotekos tinklalapis (80%), dokumentų paieška (79%) ir dokumentų grąžinimo laiko pratęsimas (71%) LIBIS sistemoje. Visgi net 96% studentų bibliotekos kaip laisvalaikio vietos nemato, t.y. ne itin paklausus lankymosi tikslas yra laisvalaikio leidimas bibliotekoje su draugais, pažįstamais, kolegomis. Panašus procentas studentų taip pat neturi poreikio dalyvauti bibliotekos renginiuose ar parodose.

Trys penktadaliai tyrime dalyvavusių studentų nurodė, jog yra dažniausiai patenkinti bibliotekoje esančių informacijos išteklių pasiūla. Išryškėjo, kad labiausiai jais patenkinti Vilniaus universiteto (80%) ir Vytauto Didžiojo universiteto (73%) studentai. Dvi studentams aktualiausios temos (įskaitant ir tai, kad jie bent jau retkarčiais ieško informacijos susijusios su jomis) yra visuomenės mokslai (68%) ir istorija (54%).

Tuo tarpu informacinio konsultavimosi su bibliotekos darbuotojais poreikį išsakė 66% studentų, kurie įprastai tai daro atėję į biblioteką. Taip pat, studentų manymu, KAVB darbuotojai pasižymi dėmesingumo lankytojams, komunikabilumu, mandagumu ir profesionalumu. Visgi išskirtinai studentai vertina darbuotojų profesionalumą ir yra linkę šiai savybei skirti daugiausiai balų.

57% apklaustų studentų KAVB paslaugas linkę vertinti kaip labiau atitinkančias nei neatitinkančias jų poreikius. Respondentų pasitenkinimas KAVB turimais ištekliais yra svarbus rodiklis bibliotekai, nurodantis, kad jos fondo komplektavimas atitinka vartotojų poreikius ir juos patenkina. Šiandien svarbus KAVB tikslas yra siekti, kad studentai išliktų aktyvūs bibliotekos vartotojai ir baigę studijas.