Informacija
iBiblioteka
DUK

Projekto „Operacija ŠEIMA“ poveikio vertinimas

2020 metų sausio–spalio mėnesiais Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje vyko projektas „Operacija ŠEIMA“, kurio metu šeimoms buvo vedamos psichologinės paskaitos, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės bei šeimų šventė. Siekiant įvertinti projekto paskaitų poveikį bei numatyti tolimesnių veiklų, skirtų šeimoms poreikį, paskaitų dalyviams buvo dalinamos anketos.

Tikslinė grupė – projekto „Operacija ŠEIMA“ paskaitų dalyviai (pilnamečiai). Iš viso surinkta anketų 37, o paskaitose sudalyvavo 70 dalyvių. Atsakomumo lygmuo 51 proc.

Metodas: anketos buvo dalinamos paskaitų dalyviams po kiekvienos paskaitos.

Laikotarpis: 2020 sausio–spalio mėnesiai.

Pastaba: 2020 metais prasidėjusi covid–19 pandemija ir 2020 m. kovo–birželio mėnesiais įvestas karantinas smarkiai koregavo projekto veiklas, dėl to suplanuotos paskaitos buvo perkeltos į virtualią erdvę arba organizuojamos vėliau. Tai galėjo turėti įtakos projekto dalyvių skaičiui bei atsakymams.

Apibendrinimas:

  • Tyrime sudalyvavo 83 proc. moterų ir 17 proc. vyrų. Didžioji dalis informantų turi vaikų – 64 proc. turi ikimokyklinio amžiaus vaikų, 28 proc. – mokyklinio, 8 proc. turi pilnamečių vaikų ir 11 proc vaikų neturėjo. Pagal amžių respondentai pasiskirstė taip –  72 proc. buvo 30–39 metų amžiaus, po 11 proc. 19–29 ir 40–49 metų ir 6 proc. 50–59 metų. Apklaustų respondentų grupė yra gana homogeniška – dominuoja 30–39 metų moterys, turinčios ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikų.
  • Populiariausi informacijos šaltiniai, kuriuose respondentai rado informaciją apie projekto veiklas (paskaitas) yra KAVB FB puslapis ir interneto svetainė – juose informaciją apie projektą sužinojo net 55 proc. projekto dalyvių. Kiek daugiau nei ketvirtadalis projekto dalyvių nurodė, kad informaciją sužinojo kituose šaltiniuose – „Kas vyksta Kaune“ renginių sąraše, vykstančios paskaitos metu, Paramos Vaikams Centro Facebook paskyroje ar per draugų FB. Taip pat gana dažnai paskaitas rekomenduodavo draugai – 19 proc. Rečiausiai minimi informacijos šaltiniai buvo naujienlaiškis, bibliotekos stendas ar bibliotekininko rekomendacijos. Tikėtina, kad pastarieji du šaltiniai buvo minimi rečiau dėl karantino.
  • Duomenys parodė, jog 89 proc. respondentų dalį išgirstos informacijos galės pritaikyti praktiškai bendraudami su savo vaikais; 43 proc. sužinojo apie paramos šeimai galimybes; 41 proc. sužinojo, kur rasti patikimos informacijos rūpimais klausimais; 38 proc. gavo  atsakymus į rūpimus klausimus bei sužinojo daug vertingų dalykų apie vaikų raidą / psichologiją, kurių nežinojo seniau; 35 proc. sužinojo, kad bibliotekoje galima gerai praleisti laiką ir įdomiai praleido jį; 22 proc. dalį informacijos galės pritaikyti savo darbe / profesinėje srityje.
  • KAVB projekto „Operacija ŠEIMA“ paskaitų rekomendavimo indeksas yra 71 proc. Tai labai  geras rezultatas, rodantis, kad projekto paskaitos tarp lankytojų vertinamas labai gerai ir jie yra linkę jį rekomenduoti kitiems.
  • Absoliuti dauguma – 100 proc. – respondentų norėtų panašaus pobūdžio paskaitų ar kitokių veiklų skirtų šeimoms ateityje. 3 labiausiai pageidaujamos veiklos/paslaugos būtų: paskaitos, seminarai bendravimo, psichologinėmis ir kitomis šeimoms aktualiomis temomis; kūrybinės dirbtuvės; žaidimų ir skaitymo erdvės skirtos laisvai pabūti su vaikais. Trečdalis respondentų pageidautų žaidimų / viktorinų / konkursų, technologijų būrelio vaikams ir tėvams, vaikų priežiūros paslaugų bei diskusijų įvairiomis temomis. Mažiausiai pageidaujama veikla – anglų kalbos pamokėlės.

Išvada: projekto „Operacija ŠEIMA“ paskaitos buvo įvertintos labai gerai, jų metu dalyviai įgijo nemažai informacijos, kuri jiems buvo nauja, naudinga, aktuali ir svarbiausia, kad pritaikoma praktiškai įvairiose gyvenimiškose situacijose. Be to absoliuti dauguma paskaitų dalyvių, kurie sudalyvavo projekto apklausoje, pageidautų įvairių šeimoms skirtų veiklų ateityje.

Rekomendacija: Šeimoms skirtos veiklos turi didelį potencialą bibliotekoje, tad rekomenduotina ir toliau tęsti projekto veiklas vystant įvairiapusiškas paslaugas  įvairioms šeimoms.