Informacija
iBiblioteka
DUK

Projektas „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės plėtra“

es2
Projekto trukmė: 2018 06 18 – 2021 06 30

Projekto koordinatorė bibliotekoje: Kristina Bartkienė, el. p. k.bartkiene@azuolynobiblioteka.lt

Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka (projekto vykdytoja), Kauno apskrities viešoji bibliotekaKlaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės bibliotekaPanevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji bibliotekaŠiaulių apskrities P. Višinskio viešoji bibliotekaVilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji bibliotekaLietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekaVilniaus universitetas, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Kultūros paveldo centras, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos medicinos biblioteka, Nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Lietuvos ypatingasis archyvas, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos mokslo tarnyba.

Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – vartų į skaitmeninį kultūros paveldą plėtra.

Siekiami rezultatai: efektyvesnė ir tikslesnė kultūros objektų paieška, interaktyvus informacijos apie kultūros turinį pateikimas, platesnė kultūrinio turinio sklaida, gausesnis skaitmenintų kultūros paveldo objektų fondas.

Projekto metu planuojamos veiklos: modernizuoti VEPIS, sukurti 9 naujas el. paslaugas, parengti naują skaitmeninį turinį, aktualizuoti skaitmeninį turinį, sukuriant 3 edukacines elektronines priemones. Tai palengvins skaitmeninto kultūrinio turinio paiešką, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą švietimo, mokslinių tyrimų ir kitais portalo epaveldas.lt paslaugų gavėjams aktualiais tikslais.

Kauno apskrities viešoji biblioteka projekto metu ketina suskaitmeninti ir viešai prieigai pateikti dalį savo ir kitų Kauno regiono bibliotekų fonduose saugomo kultūros paveldo: tarpukario periodinių, informacinių ir teisinių leidinių, kraštotyros darbų, senosios grafikos, muzikinio paveldo ir kt.