Informacija
iBiblioteka
DUK

Projektas „Smurto artimoje aplinkoje prevencija: kurkime bendravimą be smurto!“

Projekto laikotarpis: 2021 sausio – gruodžio mėn.

Projekto koordinatorius bibliotekoje: Lukas Volskis, el. p. l.volskis@azuolynobiblioteka.lt, tel. (+370 37) 32 44 50

Projektą įgyvendina: VšĮ „Šeimos santykių institutas“

Trumpas projekto pristatymas: Projektu siekiama šviesti visuomenę, suteikiant kuo daugiau informacijos apie smurto artimoje aplinkoje reiškinį ir jo pasekmes, artimų santykių poroje dinamiką, turinčią reikšmės smurto apraiškoms šeimoje atsirasti, tėvams apie vaikų stebėjimo / dalyvavimo suaugusiųjų šeimos narių konfliktuose žalą ir kodėl svarbu pirmiausiai patiems pasirūpinti savimi.

Projektą dalinai finansuoja:

LR sveikat. apsaug.ministerija logo