Informacija
iBiblioteka
DUK

Projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga skaitmeninė bendruomenė“

logotipas

Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas ir Valstybės investicijų programa (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa“, 2 prioritetas „Informacinės visuomenės skatinimas“, 2.2 investicinis prioritetas „IRT produktų ir paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos didinimas“).

Projekto trukmė: 2018 m. balandis–2021 m. rugsėjo 30 d.

Projekto koordinatorė bibliotekoje: Nemunė Stonkienė, el. p. n.stonkiene@azuolynobiblioteka.lt, tel. (+370 37) 32 42 54

Projektą įgyvendinaInformacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

Projekto partneriai: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybaLietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekaLietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

prisijungusi Lietuva logo  prisijungusi lietuva partneriai

Trumpas projekto pristatymas. Projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ bus įgyvendinamas visoje Lietuvoje. Jis skirtas gausiai tikslinei grupei – apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai nepakankami.

Siekiant apmokyti tiek daug žmonių, bus sukurtas „skaitmeninių lyderių“ ir „e. skautų“ (savanorių) tinklas. Prisijungti prie šio tinklo kviesime ir 1200 šalies bibliotekininkų, kurie konsultuoja gyventojus planuojamuose atnaujinti viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Dalyvauti projekto veiklose bus pakviesta apie 750 vietos bendruomenių, suorganizuota iki 10 tūkst. konsultavimo ir mokymo renginių, kurie vyks 1200 viešųjų interneto prieigos taškų bibliotekose.