Informacija
iBiblioteka
DUK

Projektas „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“

Projekto trukmė: 2018 10 26–2019 10 26

Projekto vadovė: Agnė Baronienė, el. p. a.baroniene@azuolynobiblioteka.lt, tel. (+370 37) 32 44 45

Projekto partneriai: Kauno kolegijos Medicinos fakultetas

Kauno kolegija logo

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu buvo įgyvendinama Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimo programa darbovietėse, taikant kompleksines priemones ir siekiant šių tikslų:

  • suteikti žinių sveikatos stiprinimo tema Kauno regiono ir kitų Lietuvos bibliotekų darbuotojams, organizuojant paskaitas ir skleidžiant aktualią informaciją;
  • sudaryti sąlygas KAVB ir Kauno regiono bibliotekų darbuotojų sveikatos sutrikimų, susijusių su jų darbo specifika, prevencijai, gerinant bibliotekų fizinę aplinką;
  • ugdyti KAVB ir Kauno regiono bibliotekų darbuotojų fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įpročius.

Projektą dalinai finansuoja:

logo fondas Ministry of Health of the Republic of Lithuania logo