Informacija
iBiblioteka
DUK

Projektas „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“

Projektą finansuoja: Europos regioninės plėtros fondas

Projekto trukmė: 2018 m. sausis – 2022 m. sausis

Projekto koordinatorė bibliotekoje: Nemunė Stonkienė, el. p. n.stonkiene@azuolynobiblioteka.lt, tel. (+370 37) 32 44 50

Projektą įgyvendina: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

LT nacionaline M M biblioteka 150

Trumpas projekto pristatymas. Projektu siekiama plėtoti ir atnaujinti viešosios prieigos kompiuterių ir interneto infrastruktūrą viešosiose bibliotekose, sudarant sąlygas gyventojams dalyvauti skaitmeninių kompetencijų ugdymo ir vietos skaitmeninio turinio kūrimo bei kitose skaitmeninės informacijos iniciatyvose. Gauta akliesiems skirta įranga suteikia galimybę visapusiškai tenkinti aklųjų ir silpnaregių bibliotekos lankytojų informacinius, švietimo ir kultūrinius poreikius, sudaryti sąlygas visavertiškai naudotis tiek informacijos paieška, tiek skaityti knygas, spaudą ar kitus leidinius.

Logotipai