Informacija
iBiblioteka
DUK

Projektas „Biblioterapijos taikymas bibliotekose“

Projekto laikotarpis: 2020 kovas – 2021 spalis

Projektą įgyvendinaLietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto koordinatorius bibliotekoje: Lukas Volskis, el. p. l.volskis@azuolynobiblioteka.lt, tel. (+370 37) 32 44 50

Trumpas projekto pristatymas. Projekto metu vyks teoriniai ir praktiniai mokymai, pristatantys biblioterapijos metodikas, galimas taikyti bibliotekose. Viena mokymų dalis – renginio biblioterapijos tematika vedimas tikslinei grupei, padedant ekspertui. Po projekto vyks sukurtos šios terapijos metodikos pristatymo renginys.

Projekto partneriai ir rėmėjai: Lietuvos biblioterapijos asociacija, Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija

Projektą dalinai finansuoja:

Lietuvos kultūros taryba