Informacija
iBiblioteka
DUK

KAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip KAVB lankytojai vertina bibliotekos teikiamas paslaugas ir paskaičiuoti lankytojų pasitenkinimo paslaugomis  ir rekomendavimo indeksus.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tyrimo laikotarpis: 2018 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

Tyrimo vykdytojai: siekiant įvertinti KAVB bibliotekos paslaugas 2018 metais buvo pasinaudota Kultūros Ministerijos rekomenduojama metodika. Metodika buvo nežymiai koreguojama ir pritaikoma pagal bibliotekos poreikius. Metodiką adaptavo ir pritaikė bei tyrimą įgyvendino KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė. 2018 metų rezultatai buvo lyginami su 2017 metų rezultatais.

Pagrindinės išvados:

  • Demografinės charakteristikos. Kiekybinio KAVB lankytojų (vartotojų) tyrimo rezultatai atskleidė, kad bibliotekoje daugiausia lankosi moteriško lyties, 2049 m. amžiaus, turintys aukštąjį išsilavinimą, dirbantys ir/arba studijuojantys asmenys. Bibliotekos lankytojai yra labai homogeniški pagal tautybę ir gyvenamą vietovę – net 97 proc. respondentų buvo lietuviai, didžioji dalis bibliotekos lankytojų gyvena Kauno mieste, dešimtadalis – Kauno rajone.
  • Lankymosi dažnis ir tikslai. Pastebėtina, kad 2018 metais 7 proc.  padaugėjo „lojalių“ – dažnai besilankančių lankytojų. Atitinkamai  2018 metais  14 proc. sumažėjo asmenų, kurie retai lankosi bibliotekoje.

KAVB lankytojai bibliotekoje lankytojai per pastaruosius 12 mėn. daugiausia lankėsi dėl laisvalaikio literatūros ir leidinių, trečdalis respondentų joje lankėsi  dėl akademinės literatūros ir leidinių (studijų/mokslo tikslais), ketvirtadalis dalyvavo bibliotekos renginiuosenorėjo pasinaudoti kompiuteriu/internetu,  ieškojo profesinės literatūros, kurios nerado kitur.

  • Nesilankymo bibliotekoje priežastys. Pagrindinės 3 priežastys dėl kurių respondentai nesilankė  bibliotekoje 2018 metais išlieka tokios pat kaip ir 2017 metais. Šios priežastys yra: laiko stoka, poreikio naudotis bibliotekos paslaugomis nebuvimas, pakitusi gyvenamoji vieta. Reiktų pabrėžti, kad pastaruoju metu daugėja žmonių, kurie nesilanko bibliotekoje dėl per didelio užimtumo, kuris  bibliotekoms gali kelti nemažai iššūkių  ateityje siekiant pritraukti daugiau lankytojų.
  • Bibliotekos aspektų vertinimas3 geriausiai vertinami aspektai 2018 metais yra: 1) bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija, 2) bibliotekos aptarnavimo kokybė, 3) bibliotekos renginiai3 prasčiausiai vertinami aspektai 2018 metais yra: 1) bibliotekos patalpos, 2) bibliotekoje esantys įrenginiai, 3)informacijos sklaida apie bibliotekos veiklą ir paslaugas.
  • Informacijos šaltiniai ir jos pakankamumas. Didžioji dalis KAVB lankytojų naujienas ir informaciją apie biblioteką sužino bibliotekos svetainėje. Tačiau ir kiti informacijos šaltiniai taip pat gana intensyviai naudojami bibliotekoje – daugiau nei trečdalis respondentų informaciją gauna elektroniniu paštu/prenumeruoja bibliotekos naujienlaiškius; ketvirtadalis respondentų informaciją perskaito skelbimų lentoje arba FB paskyroje; penktadalis respondentų teigė, kad  jiems bibliotekos naujienas/paslaugas rekomenduoja draugai ir pažįstami  ir bibliotekos darbuotojai, šeštadalis informaciją perskaito spaudoje. Mažiausiai naudojami informacijos šaltiniai yra radijas/televizija bei Instagram paskyra.
  • Pasitenkinimo indeksas. 2018 metais bibliotekos lankytojų pasitenkinimo indeksas yra gana aukštas ir sudaro 86 proc. iš  100 proc. 2018 metų rezultatus lyginant su 2017 metų rezultatais matomas 1 proc. augimas.
  • Rekomendavimo indeksas. KAVB rekomendavimo indeksas 2018 metais yra 71 proc.  Šis rodiklis padidėjo 10 proc. lyginant su 2017 metų tyrimo duomenimis. 2018 metais KAVB turi  76 proc. rėmėjų, kurie yra patenkinti bibliotekos paslaugomis ir linkę jas rekomenduoti kitiems, 20 proc. neutraliųjų, kurie iš esmės yra patenkinti KAVB paslaugomis, bet turi motyvų abejoti kai kurių paslaugų kokybe, ir 4 proc. skeptikų, kurie yra nepatenkinti bibliotekos paslaugomis ir yra linkęs skleisti neigiamą informaciją apie bibliotekos paslaugas.  Lyginant 2018 metų duomenis su 2017 metų duomenimis pastebimas lojalių lankytojų padidėjimas (8 proc.) ir nelojalių sumažėjimas (8 proc.).
  • Bibliotekos funkcijos. 3 pačios svarbiausios viešosios bibliotekos šiuolaikinės funkcijos pasak tyrimo dalyvių turėtų būti: 1) visapusiškas vartotojų aprūpinimas informacija; 2) Išskirtinių sąlygų sudarymas mokslinių/tiriamųjų darbų vystymui, 3) kokybiškas vartotojų konsultavimas įvairiomis temomis.