Informacija
iBiblioteka
DUK

KAVB partnerių poreikių tyrimas

Apklausos tikslas – išsiaiškinti  bibliotekos bendradarbiavimo su partneriais galimybes ir vertinimą.

Metodas – elektroninė apklausa.

Tikslinė grupė – KAVB partneriai. Apklausa buvo išsiųsta 53 partneriams, iš kurių atsakė 25. Atsakymo lygis gana aukštas – 47 proc.

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2017 metų lapkričio mėnuo.

Tyrimo vykdytojai: Tyrimo metodiką parengė ir tyrimą įgyvendinimo KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė, tyrimo respondentų atranką darė ir su partneriais kontaktavo komunikacijos specialistė Agnė Norkutė.

Pagrindinės išvados:

  • KAVB partneriai labai gerai vertina bendradarbiavimo patirtį su biblioteka –  vertinamasis balas siekia 9,7 iš 10.
  • Pozityvų ir šiltą santykį rodo ir partnerių noras bendradarbiauti su KAVB ateityje – 24 partneriai norėtų bendradarbiauti ateityje ir tik vieni partneriai pažymėjo, jog nežino ar norėtų bendradarbiauti ateityje.
  • Labiausiai pageidaujamos bendradarbiavimo sritys yra šviečiamojo ir kultūrinio pobūdžio veiklų vystymas.
  • Trečdalis partnerių teigė, kad jiems nepakanka informacijos apie KAVB vykdomas veiklas ir bendradarbiavimo galimybes. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, rekomenduotina parengti labai trumpą/lakonišką informacinį infografiką/skaidrę apie bendradarbiavimo galimybes esamiems ir potencialiems partneriams, kuriame būtų  pateikta bendro pobūdžio informacija apie KAVB vykdomus projektus, veiklas, vystomas veiklos sritis bei bendro pobūdžio idėjas, kokiuose projektuose/ partnerystės veiklose KAVB gali dalyvauti kaip partneris.
  • Taip pat rekomenduojama parengti individualizuotus pranešimus (atsižvelgiant į partnerių veikos specifiką) visiems partneriams, kuriems trūksta informacijos apie KAVB veiklas ir bendradarbiavimo su biblioteka galimybes. Tikėtina, kad nemaža dalis potencialių partnerių, kurie lig šiol neturėjo jokio kontakto su biblioteka/bibliotekomis, taipogi gali stokoti informacijos apie bibliotekose vykstančias veiklas ir bendradarbiavimo galimybes.  Nepaisant to, kad bibliotekos savo funkcijomis/veiklomis sparčiai pakito, dar ne visa visuomenės dalis yra susipažinusi su šiais pokyčiais ir galimai biblioteką suvokia tradiciškai – kaip knygų skolinimo ir saugojimo vietą. Siekiant keisti šį požiūrį ir supažindinti  potencialius partnerius su KAVB veikla, patartina dalyvauti pažinčių mugėse, parengti trumpą pristatymą apie šiuolaikiškos bibliotekos galimybes ir jį viešinti visais informaciniais kanalais bei aktyviau dalyvauti miesto renginiuose.