Informacija
iBiblioteka
DUK

KAVB mokymų gyventojams analizė

Šios analizės tikslas įvertinti KAVB mokymų dalyvių pasitenkinimą mokymais ir mokymų poveikį jų dalyviams bei palyginti rezultatus su 2014,2015 ir2016 metų rezultatais.

Tyrimo metodas: popierinė apklausa po kiekvienų mokymų ir elektroninė apklausa virtualių mokymų dalyviams.

Tyrimo laikotarpis: visi 2014-2017 metai.

Tyrimo vykdytojas: mokymų anketas suvedė ir apibendrino KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė.

Pagrindinės mokymų gyventojams tendencijos 2014-2017 metais:

  • Mokymų skaičius ir mokymų dalyvių skaičius. Mokymų skaičius 2014-2017 metų laikotarpiu išlieka panašus, mokymų dalyvių skaičius padidėjo lyginant su 2014 metais, sumažėjo lyginant su 2015 metais, beveik nepakito lyginant su 2016 metais.
  • Mokymų dalyviai pagal lytį. 2017 metais kiek daugėja vyriškos lyties mokymų dalyvių lyginant su 2016/2015 metais.
  • Mokymų dalyviai pagal užsiėmimą. Pagal užsiėmimą matyti, kad 2017 metais lyginant su 2016 metais daugėja mokymų dalyvių esančių pensijoje ir mažėja dirbančių ir bedarbių mokymų dalyvių . Siekiant pritraukti pastaruosius, patartina labiau pritaikyti mokymų programas ir laiką.
  • Mokymų dalyviai pagal amžių. 2014-2017 metų laikotarpiu sparčiai auga vyresnių nei 65 metų mokymų dalyvių dalis lyginant su jaunesnio amžiaus mokymų dalyviais, atitinkamai jaunesnių mokymų dalyvių mažėja.
  • Informacijos sklaidos šaltiniai. Nuo 2015 metų iki 2017 metų populiariausias informacijos šaltinis, kuriame mokymų dalyviai sužino informaciją apie mokymus yra Kauno diena. Antras pagal populiarumą informacijos sklaidos šaltinis pastaraisiais 2016-2017 metais yra bibliotekos internetinė svetainė. Patartina į informacijos sklaidą apie vedamus/planuojamus mokymus labiau įtraukti bibliotekos darbuotojus, kurie aptarnauja lankytojus.
  • Mokymų nauda. Suvokiama mokymų nauda visu 201 -2017 metų laikotarpiu yra aukšta, tačiau pastaruoju metu stebima tendencija, kad mažėja teigiančių, kad mokymai yra labai naudingi, auga teigiančių, kad jie naudingi. Tai rodo, kad mokymų dalyviai galimai tampa labiau kritiškesni teikiamai mokymų paslaugai ir jų lūkesčiai jau auga.
  • Darbuotojų darbo kokybė. Darbuotojų darbo kokybė mokymų metu visu 2014-2017 metų laikotarpiu vertinama kaip labai gera ir gera. Vis tik labai gerai darbuotojų darbo kokybę vertinančių mokymų dalyvių mažėja pastaraisiais metais – tai gali rodyti, kad mokymų dalyviai kelia aukštesnius lūkesčius mokymams ir darbuotojams.