Informacija
iBiblioteka
DUK

Kauno regiono viešųjų bibliotekų tyrimas: biblioteka ir technologijos

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Kauno regiono  savivaldybių viešosiose bibliotekose (toliau Kauno SVB) teikiamų el. paslaugų esamą situaciją, plėtros ir tobulinimo perspektyvas.  Šis tyrimas yra taikomojo pobūdžio ir jo metu surinkti duomenys yra naudojami rašant bendrus KAVB ir Kauno regiono SVB projektus, kuriant mokymų ir edukacijų programas.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tyrimo tikslinė grupė ir imtis: apklausta 13 Kauno regiono  savivaldybių viešųjų  bibliotekų  ir 1 Kauno apskrities viešosios bibliotekos darbuotojas.

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2018 metų vasario – kovo mėnesiai.

Tyrimo vykdytojai: Tyrimą iniciavo ir prisidėjo rengiant metodiką KAVB Elektroninių paslaugų plėtros grupės vadovė Gina Poškienė ir vyresnioji metodininkė Raminta Tarnauskaitė, tyrimo metodiką parengė ir tyrimą įgyvendinimo KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė.

Pagrindinės tyrimo išvados:

 • Tyrimo rezultatai rodo, kad rečiausiai paplitusios el. paslaugos Kauno regiono viešosiose bibliotekose yra: nuotoliniai mokymo kursai (tiesioginės transliacijos, virtualios platformos) ir vartotojų atsiliepimų el. forma.
 • 10 Kauno SVB paskutinį kartą savo internetinę svetainę atnaujino iki 2014 metų, likusios 4 bibliotekos tai padarė 2016 -2018 metų laikotarpiu. Tikėtina, kad didžiojoje dalyje (10) Kauno regiono bibliotekų reikėtų peržiūri ir atnaujinti internetines svetaines.
 • Apie pusė Kauno SVB savo internetinėse svetainėse neturi  šių funkcijų ar galimybių:  (1) svetainės versijos užsienio kalba (-omis), (2) renginių kalendoriaus, skilties, skirtos vaikams ir jaunimui, (3)  prenumeruojamų periodinių leidinių sąrašo su aktyviomis nuorodomis į juos,  (4) naujienlaiškio, (6) 5-ių bibliotekų internetinėse svetainėse nėra pritaikymo neįgaliesiems funkcijos/galimybės.
 • Didžioji dalis Kauno regiono SVB savo internetinės svetainės statistikos stebėsenai naudoja analytics.google.com  sistemą.
 • 2012 – 2017 metų laikotarpiu didžiojoje dalyje Kauno regiono SVB (46 proc., 6-iose bibliotekose) internetinių svetainių virtualių apsilankymų skaičiaus tendencija išlieka daugiau mažiau panaši, 31 proc. (4-iose bibliotekose) bibliotekų apsilankymų skaičius auga, 15 proc. bibliotekų (2-ose bibliotekose) jis mažėja. Viena biblioteka pažymėjo, kad pastebimas augantis socialinio tinklo Facebook lankomumas
 • Populiariausias socialinis tinklas Kauno regiono SVB yra Facebook – jį turi ir naudoja savo komunikacijai su vartotojais visos Kauno regiono SVB. Pusė Kauno regiono SVB taip pat naudoja Youtube, trečdalis – Instagram ir apie ketvirtadalis Skype. LinkedIn ir Twitter socialinių tinklų nenaudoja nei viena Kauno regiono SVB.
 • Kauno regione 2 bibliotekos turi savo tinklaraščius.
 • Kauno regione 11 bibliotekų per 10-ies metų laikotarpį turi sukurtų virtualių parodų.
 • Video filmukus bibliotekos viešinimui ir informacijos sklaidai kuria 9 iš 13 Kauno regiono bibliotekos. 12 iš 13 Kauno SVB naudojasi nuotraukų  redagavimo ir maketavimo programomis.
 • Dauguma Kauno regiono SVB turi tokius įrenginius kaip planšetiniais kompiuteriai, foto įranga, TV ekranas. Video įrangą turi apie pusė Kauno regiono SVB (6 bibliotekos). Tokius įrenginius kaip 3 D spausdintuvus, interaktyvias lentas, virtualios realybės akinius, specializuotus įrenginius pritaikyti negalią turintiems asmenims turi tik pavienės Kauno regiono viešosios bibliotekos. Apklausos duomenys rodo, kad didžioji dalis bibliotekų (10) turi 1 – 5 planšetinius kompiuterius, skirtus vartotojams . Tik 3 bibliotekos  turi 11 ir daugiau tokių kompiuterių
 • Didžioji dalis (11) bibliotekų organizuoja edukacijas su planšetėmis ir kompiuteriais savo vartotojams.Pačios populiariausios edukacijos su planšetėmis ir kompiuteriais yra organizuojamos dizaino/piešimo ir virtualių žaidimų srityse – jas organizuoja maždaug pusė Kauno regiono SVB (6 bibliotekos). Apie trečdalis bibliotekų (4 – 3 bibliotekos) organizuoja robotikos, programavimo ir maketavimo, kiek mažiau nei penktadalis (2 bibliotekos) – video ir mutiplikacijų kūrimo bei kitokio pobūdžio edukacijas. Nei viena biblioteka neorganizuoja edukacijų muzikos kūrimo srityje.
 • 12 Kauno SVB bibliotekų pageidautų, kad edukacijas jų vartotojams pravestų KAVB darbuotojai bei norėtų IKT mokymų/konsultacijų savo darbuotojams. Pačios aktualiausios mokymų sritys susijusios su IKT yra : (1) maketavimas, infografikų kūrimas (83 proc.), (2) video kūrimas (75 proc.), (3) IKT žinių (58 proc.), (4) multiplikacijos kūrimas (58 proc.), (5) interneto svetainės apsilankymų statistika (50 proc.).
 • Kauno regiono SVB labiausiai pageidauja, kad mokymus vestų išoriniai lektoriai, vidutiniškai pageidauja, kad mokymus vestų KAVB specialistai, mažiausiai pageidauja, kad mokymus vestų kitų bibliotekų specialistai. Labiausiai pageidaujama mokymų forma yra mokymai, kurių metų atvykstama į konkrečią biblioteką, mažiausiai pageidaujama mokymų forma yra vaizdo konferencija.
 • Remiantis 13 – os Kauno regiono SVB ir Kauno apskrities viešosios bibliotekos specialistų nuomone duomenų bazės pagal naudingumą (naudojimo dažnumą) pasiskirsto taip: (1) Pati naudingiausia yra laikoma INFOLEX. Praktika su integruota teisės aktų paieška. (2) Antroje vietoje pagal naudingumą atsiduria EBSCO Publishing duomenų bazė. (3) Trečioje vietoje –  Vyturys.lt elektroninė biblioteka. Tiesa reikėtų pažymėti, kad apie trečdalis bibliotekų negalėjo įvertinti šios DB naudingumo. (4) Mažiausiai naudinga  pagal pasirinktą naudojimo dažnumo kriterijų laikoma NAXOS Music Library duomenų bazė.

Tyrimo rezultatai rodo, kad didžioji dalis bibliotekų specialistų mano, kad greičiausiai jų lankytojai yra pakankamai informuoti apie DB naudojimo galimybes bibliotekose – tokios nuomonės yra pusė klausimyną pildžiusių Kauno regiono SVB ir KAVB darbuotojų.  5 darbuotojai (38 proc.) yra tikri, kad jų lankytojai yra pakankamai informuoti apie DB naudojimo galimybes bibliotekose.  Tik dvejų bibliotekų (14 proc.)  specialistai teigė, kad jų lankytojai greičiausiai arba tikrai nėra pakankamai informuoti apie galimybes jų bibliotekose naudotis DB. Dažniausiai bibliotekų darbuotojai savo vartotojus supažindina su galimybėmis naudotis DB asmeninių konsultacijų metu ir paskelbdami bendro pobūdžio informaciją apie DB savo internetinėse svetainėse. Šiuos du informavimo  būdus naudoja visos bibliotekos.