Informacija
iBiblioteka
DUK

Kauno regiono viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo stiprinimas (2017)

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Kauno regiono viešųjų bibliotekų poreikius, esamą situaciją bei bendradarbiavimo galimybes kompetencijų ugdymo, projektinės veiklos vykdymo, žinių bei gerosios patirties dalijimosi, skaitmeninimo, kultūrinių renginių organizavimo, komunikacijos vystymo ir kitose bibliotekų veiklos srityse.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tikslinė grupė – Kauno regiono savivaldybių viešosios bibliotekos (jų darbuotojai). Apklausoje dalyvavo visų (13) regiono bibliotekų atstovai.

Tyrimo vykdymo laikotarpis: 2017 m. vasaris – lapkričio mėn.

Tyrimo vykdytojai: Tyrimo metodiką parengė ir tyrimą įgyvendinimo KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Kamilė Kučinskienė, tyrimo rezultatų priemonių planą parengė  KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė.

Remiantis tyrimu buvo išskirtos pagrindinės sritys, kuriose Kauno regiono bibliotekos susiduria su tam tikromis problemomis ir iš jų kylančiais poreikiai. Šios sritys yra:

  • Projektinė veikla.
  • Suaugusių neformalus švietimas.
  • Komunikacija ir marketingas.
  • Bendradarbiavimas su KAVB.
  • Bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis.

Remiantis šia analize buvo parengtas priemonių planas, pagal kurį yra organizuojama tolimesnė KAVB bendradarbiavimo su Kauno regiono bibliotekomis veikla.