Informacija
iBiblioteka
DUK

Meno ir muzikos skyrius

Meno ir muzikos skyrius gyvuoja nuo 2021 m., kai buvo sujungti nuo 1982 m. veikęs Meno leidinių skyrius ir nuo 1965 m. veikęs Muzikos leidinių skyrius.

Meno ir muzikos skyriuje komplektuojami, saugomi ir tvarkomi specializuoti meno ir muzikos literatūros leidiniai, garso ir vaizdo įrašai, natos ir kitų rūšių dokumentai. Skyriaus specialistai rengia fizines ir virtualias meno bei leidinių parodas, kuria ir veda edukacinius užsiėmimus įvairioms amžiaus grupėms, organizuoja kultūros renginius, įgyvendina kultūros projektus, kuria elektroninį žinyną „Kauno menininkai“.

Nuo 2005 m. skyriaus vyresn. bibliografė E. Markevičiūtė yra bibliotekos atstovė Tarptautinės scenos menų bibliotekų, muziejų, archyvų ir dokumentacijos centrų asociacijoje (SIBMAS – The International Association of Libraries, Museums, Archives and Documentation Centres of the Performing Arts). Kauno apskrities viešoji biblioteka yra vienintelė Lietuvai atstovaujanti SIBMAS narė. Nuo 1954 m. SIBMAS yra tarptautinis scenos menų kultūros paveldo tinklas, jungiantis 35 šalių asmenis ir institucijas, dokumentuojančias cirką, šokį, kiną, operą, teatrą ir lėlių teatrą. SIBMAS skatina praktinius ir teorinius scenos menų dokumentacijos tyrimus, palengvina savo narių tinklų kūrimą ir dalijasi ištekliais apie konkrečias jų kolekcijas bei scenos meną apskritai. 

Meno dokumentų fondas ir skaitykla

Informacija:
K. Donelaičio g. 8, 1 a., 108 kamb.
Tel. (8 37) 32 42 43
El. paštas menas@azuolynobiblioteka.lt

Darbo laikas:
I–V 10.00–18.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
Birželio–rugpjūčio mėn. šeštadieniais nedirbame.

Meno ir muzikos skyriaus Meno leidinių skaitykloje sukaupta didžiausia dailės leidinių kolekcija Kauno regione, kurią sudaro daugiau nei 120 tūkst. dokumentų, tarp kurių leidiniai lietuvių kalba, išleisti nuo 1919 m., bei užsienio kalbomis – nuo 1851 m. Dailės dokumentai lietuvių kalba, išleisti iki 1918 m., ir dokumentai užsienio kalbomis, išleisti iki 1850 m., saugomi Kauno apskrities viešosios bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre. Meno dokumentų fondas nuolat pildomas naujomis knygomis bei periodiniais leidiniais, kurie atskleidžia vyraujančias meno tendencijas Lietuvoje ir pasaulyje. Siekiama, kad meno dokumentų fondo turinys būtų aktualus ir naudingas tiek meno mėgėjams, tiek studentams, dėstytojams, menotyrininkams, taip pat kitų sričių specialistams.

Muzikos ir meno skyriaus Meno leidinių skaitykloje rasite įvairių rūšių leidinių: knygų, albumų, mokslinių monografijų, žurnalų, tęstinių leidinių, lakštinių vaizdinių leidinių (reprodukcijų, plakatų, atvirukų, fotografijų), originalių ekslibrisų (jų turime apie 2 tūkst. egz.), kompaktinių diskų, DVD ir vaizdajuosčių, spektaklių programų ir kt. dokumentų.

2013 m. meno fondą papildė režisieriaus Gyčio Padegimo rankraščiai, kuriuos sudaro įvairūs  jo kūrybą Lietuvoje ir užsienyje atspindintys dokumentai, visuomeninės ir pedagoginės veiklos medžiaga (pjesių rankraščiai, libretai, spaudos iškarpos, spektaklių įrašai, programos, plakatai, scenografijos ir kostiumų eskizai, maketai, muzikinės partitūros, fotografijos bei kiti dokumentai). Dalis ikonografinės medžiagos (fotografų Juozo Bindoko, Mindaugo Kavaliausko ir Aleksandro Ostašenkovo nuotraukų rinkiniai) jau sukataloguota, kita tebėra tvarkoma. Šis G. Padegimo rankraščių fondas jau pasitarnavo leidžiant knygas, periodinius leidinius bei kitą aktualią scenos meno dokumentaciją, specialiai G. Padegimui verstos pjesės papildė internetinę verstinės užsienio dramaturgijos svetainę „Dramų stalčius“. Ateityje šis fondas bus naudingas ir kaip vienas išsamiausių (režisieriaus kraityje daugiau kaip 120 spektaklių) Lietuvos teatro gyvenimą atspindinčių šaltinių.

Meno leidinių fondas apima labai platų meno ir kultūros temų akiratį:

 • meno istorija, teorija ir kritika;
 • vaizduojamoji ir taikomoji dailė, tautodailė;
 • architektūra, urbanistika ir landšaftas;
 • dizainas (interjero, grafinis, industrinis);
 • meninė fotografija ir skaitmeninės fotografijos mokomoji literatūra;
 • kinas, filmai;
 • teatras – nuo istorijos iki mokomųjų leidinių.

Meno leidinių skaitykloje:

 • Išduodame naudotis vietoje ir namuose visų rūšių vaizduojamojo meno, architektūros, kino ir teatro leidinius iš skaityklos ir saugyklos fondų. Leidiniai išduodami pagal bibliotekoje galiojančias taisykles.
 • Teikiame bibliografinę informaciją dailės ir architektūros, kino ir teatro klausimais.
 • Konsultuojame skaitytojus, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis: korteliniu katalogu bei portalu www.ibiblioteka.lt , kartotekomis, informaciniais leidiniais, kaip surasti informaciją registruotose bei terminuotos ir laisvos prieigos duomenų bazėse.
 • Galima naudotis garso ir vaizdo redagavimo paketu „Fujitsu Celsius W580“.
 • Skenuojame bei spalvotai spausdiname. (Paslauga mokama)
 • Konsultuojame meno leidinių fondo organizavimo klausimais Kauno ir Marijampolės apskričių bibliotekas.
 • Rengiame dailės ir spaudinių parodas, naujausių dailės albumų, meno knygų pristatymus, virtualias meno parodas, edukacijas.
 • Rengiame el. žinyną „Kauno menininkai“.

Užsisakyti meno fondo dokumentus galima portale www.ibiblioteka.lt, atvykus į Meno leidinių skaityklą, el. paštu menas@azuolynobiblioteka.lt arba telefonu +370 37 32 42 43.

Muzikos leidinių fondas ir skaitykla

Informacija:
K. Donelaičio g. 8, 1 a., 112 kamb.
Tel. (8 37) 32 43 27
El. paštas muzika@azuolynobiblioteka.lt

Darbo laikas:
I–V 10.00–18.00 val.
VI 10.00–17.00 val.
Birželio–rugpjūčio mėn. šeštadieniais nedirbame.

Meno ir muzikos skyriaus muzikos leidinių fonde sukauptas didžiausias Kauno mieste muzikos leidinių rinkinys, kuriame daugiau kaip daugiau nei 150 tūkst. fiz. vnt., apie 90 tūkst. pavadinimų dokumentų (apie 100 tūkst. natų, apie 30 tūkst. vinilinių ir šelako plokštelių, apie 230 kasečių, apie 4,7 tūkst. kompaktinių plokštelių ir kt.). Komplektuojame spaudinius, išleistus nuo 1850 metų iki šių dienų. Garsinių leidinių fondas atspindi apie 90 užsienio šalių firmų leidybą nuo 1909 metų. Muzikos leidinių fonde saugomos J. Tallat-Kelpšos ir A. Galaunienės retų natų kolekcijas.

Muzikos leidinių skaitykloje:

 • Išduodame panaudai leidinius naudotis skaitykloje arba namuose.
 • Veikia vieša interneto prieiga.
 • Teikiame bibliografinę informaciją muzikos klausimais, padedame naudotis mūsų katalogais.
 • Galima naudotis pianinu.
 • Galima naudotis skirtingų laikmenų – vinilo plokštelių, kompaktinių garso ir vaizdo plokštelių peržiūros / perklausos įranga.
 • Skenuojame. (Paslauga mokama)
 • Kopijuojame fonde saugomų garso įrašų fragmentus (tik asmeniniam naudojimui). (Paslauga mokama)

Užsisakyti muzikos fondo dokumentus galima portale www.ibiblioteka.lt, atvykus į Muzikos leidinių skaityklą, el. paštu muzika@azuolynobiblioteka.lt arba telefonu +370 37 32 43 27.

Laukiame Jūsų Meno ir muzikos skyriuje!