Informacija
iBiblioteka
DUK

DUK

Skaitytojo pažymėjimas išduodamas Informacijos vietoje, 2 a. (Radastų g. 2, +370 37 32 42 59) bei visose aptarnavimo vietose.

Registruojantis reikia pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka, užpildyti ir pasirašyti registracijos formą (patvirtinant, kad skaitytojas pateikė tikslius ir teisingus asmens duomenis, susipažino su taisyklėmis ir sutinka, kad biblioteka tvarkytų jo asmens duomenis), ir pateikti LIBIS skaitytojo pažymėjimą, jeigu įsigijo jį kitoje bibliotekoje arba įsigyti LIBIS pažymėjimą.

Užsiregistruoti galima ir portale ibiblioteka.lt. Daugiau informacijos apie užsiregistravimą portale ibiblioteka.lt galite rasti paspaudę nuorodą čia.

Vaikai iki 16 m. registruojami pateikus vieno iš tėvų (globėjo) galiojančius asmens dokumentus, užpildant nustatytos formos registracijos paraišką, kurioje patvirtinamas vieno iš tėvų (globėjo) sutikimas vaikui lankytis bibliotekoje.

LIBIS pažymėjimas galioja visose Lietuvos viešosiose bibliotekose, prisijungusiose prie LIBIS sistemos. LIBIS skaitytojo pažymėjimas galioja neribotą laiką.Vieną kartą per metus portale www.ibiblioteka.lt. arba lankytinoje bibliotekoje  turite patvirtinti savo asmens duomenų aktualumą – persiregistruoti.

Praradus pažymėjimą, rekomenduojama kuo skubiau apie tai informuoti bibliotekos darbuotojus  tel. (8 37) 32 42 59, el.paštu registracija@azuolynobiblioteka.lt , atvykus į biblioteką arba portale ibiblioteka.lt užblokuoti pažymėjimą.

Daugiau informacijos portale ibiblioteka.lt apie prarasto pažymėjimo blokavimą galite rasti paspaudę nuorodą čia.

Naują skaitytojo pažymėjimą galėsite įsigyti atvykus į biblioteką ir pateikus galiojantį asmens dokumentą arba užsisakyti ir įsigyti portale ibiblioteka.lt.

Daugiau informacijos portale ibiblioteka.lt apie naujo pažymėjimo įsigijimą vietoj prarasto galite rasti paspaudę nuorodą čia.

Pažymėjimas naujai registruojamiems LIBIS vartotojams Ąžuolyno bibliotekoje išduodamas nemokamai.

Vietoj prarasto LIBIS pažymėjimo išduodamas naujas, sumokėjus 2 eurų  mokestį.

Daugiau informacijos apie mokamas paslaugas galite rasti azuolynobiblioteka.lt

Pirmą kartą jungiantis prie www.ibiblioteka.lt portalo ir įvedus pažymėjimo numerį, reikia paspausti nuorodą „Pamiršau slaptažodį“ ir nurodyti savo el. pašto adresą. Į Jūsų el. paštą gausite sugeneruotą slaptažodį, kurį, prisijungus, galėsite pakeisti Jums tinkamu. Taip pat prie portalo ibiblioteka.lt galima prisijungti ir per Elektroninius valdžios vartus. Daugiau informacijos apie slaptažodžio sukūrimą galite rasti paspaudę nuorodą čia.

Nepavykus prisijungti prie portalo ibiblioteka.lt skambinti telefonu Nr. (8 37) 32 42 59 arba rašyti el. paštu registracija@azuolynobiblioteka.lt.

Sužinoti, ar bibliotekoje yra norima knyga, galite bibliotekos svetainėje azuolynobiblioteka.lt pagrindiniame lange. Paieškos laukelyje įveskite tikslų pageidaujamo leidinio pavadinimą ar jo dalį, autorių ar reikšminį žodį. Paiešką galite atlikti ir tiesiogiai portale ibiblioteka.ltDaugiau informacijos apie paiešką portale rasite čia.

Paskolintų į namus leidinių naudojimosi terminus galite pratęsti (išskyrus atvejus, kai leidiniai yra labai paklausūs ir/arba kitų skaitytojų reikalaujami) atėję į biblioteką arba žemiau nurodytais kontaktais, kreipdamiesi į tą skyrių, kuris leidinį paskolino:

Jeigu dar nepasibaigęs naudojimosi leidiniais terminas, prasitęsti jį galite ir internetu.

Leidinių rezervavimo paslauga veikia ibiblioteka.lt. Paieškoje įvedus ir suradus reikiamą leidinį, spauskite Peržiūrėti. Norėdami rezervuoti leidinį, spauskite Užsakyti. Sugeneruotame sąraše pasirinkite pageidaujamą biblioteką bei spauskite Rezervuoti nuorodą. Leidinio rezervavimo lange pasirinkite pageidaujamą jo pristatymo būdą ir spauskite Rezervuoti. Rezervuotą leidinį matysite automatiškai sugeneruotame sąraše.

Leidinių skolinimo į namus terminai įvairiuose bibliotekos padaliniuose skirtingi: aptarnavimo vietose Grožinė literatūra, Pagrindinėje saugykloje ir Meno leidinių skaitykloje – 30 d. (labai paklausių leidinių 15 d.), Gamtos mokslų literatūros ir Humanitarinės literatūros skaitykloje, Muzikos leidinių abonemente, Vokiškų leidinių ir šveicariškų leidinių bibliotekose – 30 d., Periodikos skaitykloje bei Vaikų literatūros skyriuje – 15 d.

Į namus leidiniai skolinami visiems registruotiems bibliotekos skaitytojams. Apie leidinių skolinimo iš įvairių bibliotekos padalinių tvarką galite skaityti Naudojimosi biblioteka taisyklės.

Vartotojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs bibliotekos leidinius (įrangą), turi pakeisti juos tokiais pat arba bibliotekos pripažintais lygiaverčiais leidiniais (dokumentų pripažinimo lygiaverčiais prarastiems arba nepataisomai sugadintiems dokumentams tvarka patvirtinta bibliotekos direktoriaus 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-58). Jei leidinių pakeisti neįmanoma, padarytą žalą privalo atlyginti pagal žalos atlyginimo už prarastus ar nepataisomai sugadintus dokumentus Ąžuolyno bibliotekoje tvarką, patvirtintą direktoriaus 2018-12-12 įsakymu Nr. V-83. Vartotojai, kurie bibliotekos leidinius (įrangą) prarado dėl gaisro, vagystės ar panašių aplinkybių ir pateikė tai patvirtinantį dokumentą, išduotą atitinkamų institucijų, nuo žalos atlyginimo (įskaitant leidinių (įrangos) pakeitimą tokiais pat ar lygiaverčiais) atleidžiami.

Jei skaitytojas (nuo 16 metų amžiaus) laiku negrąžina leidinių ir nepratęsia naudojimosi jais termino, delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą bibliotekos darbo dieną. Delspinigių dydis – 0,03 EUR už vieną leidinį per vieną bibliotekos darbo dieną.

Skaitytojui, neturinčiam 16 metų ir pavėlavusiam grąžinti leidinius, skiriama bauda – laikinai (priklausomai nuo to, kiek laiko leidinys negrąžintas, bet ne ilgiau kaip 6 mėn.) į namus neskolinami leidiniai.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema, skaitykite Naudojimosi biblioteka taisykles.

Atlikus paiešką portale ibiblioteka.lt ir neradus Jums reikalingo leidinio mūsų bibliotekoje, galite pasinaudoti Tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslauga – užsisakyti leidinį iš kitos bibliotekos (automatiškai atsiranda mygtukas „Užsakyti per TBA“).
Užsakymą galite pateikti ir bibliografui-konsultantui Tyliojoje skaitykloje (Radastų g. 2, 3 a.) arba el. paštu tba@azuolynobiblioteka.lt
Paslauga yra nemokama užsakant leidinius iš Lietuvos viešųjų bibliotekų.

Pasiskolintą leidinį galima grąžinti savitarnos įrenginiais, esančiais K. Donelaičio g. 8 (prie įėjimo į biblioteką) arba Radastų g. 2 (prie Knygomato).