Informacija
iBiblioteka
DUK

BIX (Bibliotekų indeksas) metodikos tinkamumas vertinant Lietuvos viešųjų bibliotekų veiklą (2013)

Tyrimo organizatoriai – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliotekininkystės centro Bibliotekų vadybos skyrius ir Lietuvos apskričių viešosios bibliotekos (partneriai).

Tyrimo rezultatai pateikiami straipsnyje: Savivaldybių pagrindinių viešųjų bibliotekų reitingas / Dalia Jaskonienė // Tarp knygų.- 2014, Nr. 3, p. 14-21. Taip pat tyrimo rezultatai pateikiami straipsnyje: Savivaldybių pagrindinių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimas taikant BIX (Bibliotheksindex) metodiką/ Dalia Jaskonienė// Bibliotekų tyrimai Lietuvoje. Mokslinių straipsnių rinkinys.-2015, 1 tomas, p. 181-268.