Informacija
iBiblioteka
DUK

Bibliotekos vartotojų elgsenos ir nuomonės tyrimas: informacijos paieška, kortelinių katalogų panauda, konsultavimo ir aptarnavimo vertinimas (2013)

Tyrimo organizatoriai – Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Tyrimo rezultatai parodė, jog tik dviejose bibliotekos vietose daugiau negu pusė bibliotekos vartotojų, naudodamiesi kompiuteriu, savarankiškai užsiima informacijos bibliotekos fonduose paieška – humanitarinių mokslų skaitykloje ir grožinės literatūros abonemento salėje. Atskleista, kad net 70% visų apklaustų bibliotekos vartotojų savarankiškai ieško informacijos būdami namuose, darbe ir/ar mokymo įstaigoje. Tyrimo dalyviai atviruose komentaruose mini, jog yra jaučiamas kompiuterinių vietų, skirtų informacijos paieškai, bibliotekoje stygius. Kalbant apie vartotojų konsultavimąsi su bibliotekininku informacijos paieškos klausimais, „visada“ vartotojai dažniausiai konsultuojasi humanitarinių mokslų skaitykloje bei grožinės literatūros abonemento salėje. Kalbant apibendrintai, vis tik daugiau negu pusei tyrimo dalyvių informacijos paieškos metu bibliotekininko konsultacijos nėra reikalingos. Tyrimo duomenys atskleidė, jog beveik pusė (42%) visų tyrime dalyvavusių respondentų nėra niekada bibliotekoje naudojęsi korteliniais katalogais (kartotekomis). Beveik trečdalis šiuo bibliotekoje siūlomu informacijos ištekliumi yra naudojęsi, tačiau labai seniai, t.y., prieš metus ar dar anksčiau. Bent kartą per metus ir dažniau kartotekomis naudojasi trečdalis bibliotekos vartotojų, iš jų aktyviai (bent kartą per mėnesį ir dažniau) – 15%. Nustatyta, jog labiausiai naudojimasis korteliniais katalogais priklauso nuo vartotojo amžiaus bei socialinio statuso, t.y. dažniau ir aktyviau naudojasi vyrai, 36 m. amžiaus ir vyresni vartotojai, dirbantys (taip pat dirbantys studentai) bei pensininkai.

Didžioji dalis vartotojų šiandien yra patenkinti bibliotekoje dirbančio personalo aptarnavimo kultūra, teikiamomis konsultacijomis, akcentuoja paslaugumą bei darbuotojų kompetenciją. Daugiausiai pastabų tyrimo dalyviai išsakė dėl visapusiškam vartotojo patogumui nepritaikytos fizinės bibliotekos būklės (nuorodų į kai kurias bibliotekos erdves trūkumas, prastos sanitarinės sąlygos), taip pat dėl per mažo mokamų paslaugų prieinamumo.