Informacija
iBiblioteka
DUK

2020 metų mokymų gyventojams vertinimo apibendrinimas

Šios analizės tikslas įvertinti 2020 metų KAVB mokymų dalyvių pasitenkinimą mokymais ir mokymų poveikį jų dalyviams bei palyginti rezultatus su 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 bei 2019 metų rezultatais.

Metodas: popierinė apklausa po kiekvienų kontaktinių mokymų ir elektroninė apklausa virtualių mokymų dalyviams.

Laikotarpis: visi 2014–2020 metai.

Pagrindinės mokymų gyventojams tendencijos 2014–2020 metais:

  • Bendrai visi 2020 metų mokymai vertinami kaip labai naudingi (70 proc.) arba naudingi (30 proc.), o mokymų naudos vertinimo vidurkis siekia 3,70 balo iš 4 balų.
  • Dėstytojų darbo kokybė vertinama kaip labai gera (85 proc.) ir gera (15 proc.). Dėstytojų darbo kokybės vertinimo vidurkis siekia 3,84 balo iš 4 balų.
  • Temų pritaikomumas vertinamas gerai – visų mokymų temų vertinimo vidurkis siekia 4,03 balo 5 balų sistemoje (temos buvo vertinamos 5 balų skalėje, kur 1 – pritaikomumas vertinamas labai blogai, 5 – labai gerai). Vertinimai svyruoja priklausomai nuo kiekvienos temos.
  • Mokymų skaičius ir mokymų dalyvių skaičius. Mokymų skaičius 2014–2020 metų svyruoja intervale tarp 6–14 mokymų per metus. 2020 metais mokymų skaičius pagal bibliotekos parengtas programas ir atitinkamai mokymų dalyvių skaičius šiuose mokymuose buvo mažesnis nei praėjusiais metais, kadangi paraleliai bibliotekoje buvo vykdomas „Prisijungusios Lietuvos“ projektas, kurio metu bibliotekos darbuotojai taip pat vykdė ir organizavo panašaus pobūdžio (informacinio ir/ar kompiuterinio raštingumo) mokymus lankytojams. Bibliotekos mokymų pasiūlai ir atitinkamai mokymų dalyvių skaičiui įtakos galėjo turėti covid–19 pandemija bei pasirengimo rekonstrukcijai darbai.
  • Mokymų dalyviai pagal lytį. 2014–2020 metų laikotarpiu dominuoja moterys tarp mokymų dalyvių, tačiau lyginant 2020 metų duomenis su 2019 metų duomenimis matyti nežymus vyrų skaičiaus augimas.
  • Mokymų dalyviai pagal užsiėmimą. Pagal užsiėmimą matyti, kad visu tiriamuoju laikotarpiu dominuoja mokymų dalyviai, kurie yra pensijoje, dirbančiųjų mokymų dalyvių nuosekliai mažėjo visu 2014–2019 metų laikotarpiu, tačiau 2020 metais jų skaičius išaugo net 16 proc. lyginant su 2019 metų duomenimis. Bedarbių dalis 2020 metais siekė 2 proc.
  • Mokymų dalyviai pagal amžių. Visu 2014–2020 metų laikotarpiu mokymuose dominuoja vyresnio amžiaus (65 ir vyresni) dalyviai. 2020 metais, kaip ir 2017 metais buvo labai smarkiai išaugęs 65  metų ir vyresnio amžiaus dalyvių aktyvumas. Šios amžiaus grupės aktyvumas išlieka didžiausias visu tiriamuoju 2014–2020 metų laikotarpiu. 2020 metais lyginant su 2019 metasi 8 proc. padaugėjo 45–54 metų amžiaus ir 4 proc. 25–44 metų amžiaus mokymų dalyvių, tačiau 16 proc. sumažėjo 55–64 metų amžiaus mokymų dalyvių.  Visu tiriamuoju laikotarpiu  jaunesnio amžiaus mokymų dalyvių buvo nedaug.
  • Informacijos sklaidos šaltiniai. Nuo 2015 metų iki 2017 metų populiariausias informacijos šaltinis, kuriame mokymų dalyviai sužinodavo informaciją apie mokymus buvo Kauno diena. Antras pagal populiarumą informacijos sklaidos šaltinis pastaraisiais 2016–2017 metais buvo bibliotekos internetinė svetainė, tačiau 2018 metais situacija sparčiai keičiasi – ypatingai dažnas informavimo šaltinis tampa Kauno R. Lazoraičio senjorų akademija. 2019 metais situacija vėl pakinta ir dažniausiai dalyviai apie mokymus sužino iš bibliotekos darbuotojo (44 proc.) ar kitų žmonių rekomendacijų (19 proc.). 2020 metais  populiariausias informacijos šaltinis taip pat yra bibliotekininkų rekomendacijos (43 proc.), tačiau žymiai auga el. informacijos šaltinių naudojimas – 22 proc. mokymų dalyvių apie mokymus sužinojo bibliotekos svetainėje, 15 proc. ją gavo  naujienlaiškiu. Pastebimai menksta „Kauno dienos“ kaip informacijos sklaidos šaltinio populiarumas.
  • Mokymų nauda. Suvokiama mokymų nauda visu 2014–2020 metų laikotarpiu yra aukšta ir visu tiriamuoju laikotarpiu išlieka stabiliai aukšta. 2020 metais visi mokymų dalyviai mokymus vertino kaip labai naudingus arba naudingus.
  • Lektorių darbo kokybė. Lektorių darbo kokybė mokymų metu visu 2014–2020 metų laikotarpiu vertinama kaip labai gera ir gera. Labai gerai darbuotojų darbo kokybę vertinančių mokymų dalyvių skaičius pastaraisiais metais yra – 85 proc., o gerai – 15 proc.