Informacija
iBiblioteka
DUK

Jurgita Ūsaitytė, Eligija Garšvienė „Aš dainorius, aš dainorėlis. Kunigo Vinco Dumčiaus užrašytų dainų rinktinė“

Jurgita Ūsaitytė, Eligija Garšvienė „Aš dainorius, aš dainorėlis. Kunigo Vinco Dumčiaus užrašytų dainų rinktinė“
Įvertink knygą!
[Bendrai: 0 Vidurkis: 0]

 

Šioje knygoje skelbiamos 118 dainų iš kunigo Vinco Dumčiaus (1886–1986) rinkinių, kurie saugomi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių tautosakos archyve. Kaip teigia knygos sudarytoja Jurgita Ūsaitytė, kunigas pradėjo užrašinėti dainas mokydamasis Seinių kunigų seminarijoje, kai kurias dainas buvo išmokęs tėvų namuose ar iš bendramokslių seminarijoje, kitas persirašė iš kažkur nugirdęs, perskaitęs knygose ar suradęs kitų asmenų sudarytuose dainų rinkiniuose. Leidinio autorė taip pat yra užsiminusi, kad kunigas lietuvių kalbos mokėsi slapta, nes seminarijoje klierikai tarpusavyje turėjo bendrauti lenkiškai, todėl V. Dumčius laisvalaikiu dainuodavo lietuviškai, daugiausiai liaudies dainas, o tai buvo lyg saviraiškos priemonė.

Užsakyti leidinį