Informacija
iBiblioteka
DUK

Palmira Galkontaitė „Žydinčioj pievoj virš debesų”

Įvertink knygą!
[Bendrai: 0 Vidurkis: 0]

 

Profesorė Irena Vaišytė gimė 1926 metais Šaukėnuose, kur jos tėvas Vladas Vaišys buvo vargonininkas. Ji studijavo pedagogiką ir psichologiją Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Edukologijos universitetas) ir kartu su tuo pačiu instituto absolventu Juozu Rudzinsku 1949 metais baigė dramos teatro aktorių studiją. Irena Vaišytė dirbo aktore Šiaulių dramos teatre ir tuo pačiu metu dėstė psichologiją Šiaulių pedagoginiame institute. 1953 metais ji išvyko į Maskvą, kur iškart įstojo į dvi aspirantūras – režisūros Valstybiniame teatro meno institute ir psichologijos institute, kurio vadovas buvo vienas iš žymiausių rusų teatro pedagogų, Konstantino Stanislavskio mokinys Aleksejus Popovas. Tarp kitų Popovo mokinių buvo ir lietuviai Povilas Gaidys, Jonas Jurašas ir Motiejus Karklelis. Irenos Vaišytės disertacija „Aktoriaus kūrybinio charakterio formavimasis” Maskvoje buvo išleista atskira knyga. Po grįžimo į Lietuvą 1956 metais, Irena Vaišytė buvo paskirta į Valstybinę konservatoriją, kur 33 metus vadovavo aktoriaus meistriškumo katedrai. Tuo pačiu metu, nuo 1961 iki 1982 metų, ji atliko prorektoriaus mokslo reikalams pareigas. Po sunkios ligos, 1994 metais Irena Vaišytė mirė Vilniuje.

Profesorė Irena Vaišytė parengė devynias aktorių laidas ir išleido 97 absolventus. Tarp jos buvusių mokinių yra žinomi Lietuvos aktoriai, tokių kaip Regimantas Adomaitis, Saulius Bareikis, Olegas Ditkovskis, Eglė Gabrėnaitė, Nijolė Gelžinytė, Aidas Giniotis, Sigutis Jačėnas, Sigitas Jakubauskas, Virginija Kochanskytė, Rimanta Krilavičiūtė, Nijolė Lepeškaitė, Edmundas Leonavičius, Nijolė Oželytė, Regina Šaltenytė, Antanas Šurna, Bronius Talačka, Antanas Venckus, Juozas Žibūda ir daugelis kitų. Profesorė Irena Vaišytė taip pat įkūrė Lietuvos konservatorijos Mokomąjį teatrą 1960 metais. Be to, ji parašė daug straipsnių apie meno psichologiją.

Gyvenusi sudėtingu metu, kai reikėjo laviruoti tarp režimo ir lietuviško teatro pedagogikos, profesorė Irena Vaišytė buvo nelengvos, kartais dramatiškos likimo asmenybės. Nepaisant to, ji niekada nepamiršo savo mokinių, kurie dirbo visuose Lietuvos teatruose. Žurnalistė Palmira Galkontaitė, kartu su kolegomis, pasidalino prisiminimais apie profesorės gyvenimą, atskleidžiant daugelį nežinomų faktų.

Užsakyti leidinį