Informacija
iBiblioteka
DUK

Kultūros ministro Simono Kairio vizitas Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

Kultūros ministro vizitas

2021 m. balandžio 27 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje viešėjo Lietuvos kultūros ministras Simonas Kairys. Į viešnagę bibliotekoje ministrą palydėjo jo komanda – viceministrai Rimantas Mikaitis, kuruojantis bibliotekų veiklos sritis, Vygintas Gasparavičius atsakingas už kultūros srities investicijų projektus ir Daina Urbanavičienė, kuruojanti profesionaliojo meno veiklos sritis, bei Ministro patarėjas Sigitas Šliažas.

Susitikimo metu su bibliotekos direktore Edita Urbonavičiene bei pavaduotojais Reda Puzerauskiene ir Edvardu Liaku, ministras ir viceministrų delegacija apžiūrėjo rekonstrukcijai ruošiamą bibliotekos pastatą, aptarė jo modernizavimo eigą, problematiką ir papildomo finansavimo poreikį.

Šiuo metu biblioteka kompleksiškai įgyvendina du investicijų projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų: „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ (atsakinga Energetikos ministerija) ir „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ (atsakinga Kultūros ministerija). 2020 m. lapkričio mėnesį parengus ir ekspertavus techninį projektą paaiškėjo, kad skirtų lėšų įgyvendinamiems investicijų projektams nepakanka, todėl nuspręsta projektą įgyvendinti etapais. Pirmojo etapo metu, iki 2023 m. rugpjūčio m. pabaigos, skirtomis projektinio finansavimo lėšomis planuojama sutvarkyti pastato fasadą, pakeisti langus, duris, apšiltinti sienas, cokolį ir pakeisti stogo dangą, vidaus erdvės bus modernizuotos tik pusės pastato, t.y. rytinės dalies. Siekiant įgyvendinti kompleksinio investicijų projekto I etapą, papildomai trūksta apie 3 mln. Eur, II etapą – apie 6 mln. Eur, tačiau papildomas finansavimas šiuo metu nenumatytas. II-uoju etapu būtų pilnai įrengtos modernios vartotojų poreikius tenkinančios vakarinės pastato dalies erdvės, ant stogo įrengta apžvalgos terasa.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos pastatas, esantis Mažajame ąžuolyne adresu Radastų g. 2, pastatytas 1987 metais. Tai didžiausia Lietuvoje apskrities viešoji biblioteka, kurioje saugoma beveik 2 mln. leidinių ir antrasis archyvinis nacionalinės spaudos egzempliorius. Bibliotekos patalpos 34 metus didesnėmis apimtimis nebuvo renovuojamos.

Lankydamasis bibliotekoje, Ministras prisiminė studijų metais šiame pastate praleistą laiką. Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė ir Kultūros ministras sutarė ir toliau plėtoti glaudų bendradarbiavimą, siekiant sėkmingai modernizuoti vartotojų lūkesčius ir poreikius tenkinančią, vertingoms patirtims bendruomenę sutelkiančią Kauno apskrities viešąją biblioteką. Tai pirmoji iš apskričių viešųjų bibliotekų, kurioje apsilankė praėjusių metų rudenį išrinktas Kultūros ministras.