Informacija
iBiblioteka
DUK

Klausimai – atsakymai apie bibliotekos modernizaciją

Klausimai – atsakymai apie bibliotekos modernizaciją

1. Kada atsidarė modernizuota biblioteka?

Modernizuotos bibliotekos Mažajame Ąžuolyne atidarymas įvyko 2024 m. sausio 19 d., penktadienį.

2. Kiek kainavo bibliotekos modernizavimas?

Bibliotekos pastato modernizavimas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinant du investicijų projektus.

2019 m. balandžio 5 d. buvo pasirašyta sutartis su UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra (dabar UAB Investicijų ir verslo garantijos) dėl projekto „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ įgyvendinimo, kuriuo įsipareigota pagerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, atnaujinant pastatą, kad jis atitiktų ne žemesnę kaip pastato C energinio naudingumo klasę, būtų pasiekti 44,45 proc. sutaupymai dėl mažesnio šilumos energijos suvartojimo, padidintas tikslinių grupių pasitenkinimas paslaugomis ir sumažintas anglies dioksido išmetimas į aplinką bei aplinkos tarša. Pirminė projekto sutarties vertė – 695 713,00 Eur.

2021 m. birželio 10 d. pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo, LR Energetikos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 1-128, projektui skirtas papildomas finansavimas – 1 008 680,74 Eur. Poreikis papildomam finansavimui identifikuotas, parengus pastato rekonstravimo techninį projektą ir atlikus ekspertinį sąmatos vertinimą, taip pat siekiant įgyvendinti privalomas energijos vartojimo audito ataskaitoje numatytas energijos efektyvumo didinimo priemones.

Bendra šio projekto vertė 1 704 393,74 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 12 31.

2019 m. lapkričio 7 d. buvo pasirašyta sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ įgyvendinimo, kuriuo numatytas bibliotekos paslaugų kokybės gerinimas ir naujų paslaugų kūrimas, siekiant pritaikyti biblioteką kaip informacijos centrą prie besikeičiančių visuomenės ir atskirų tikslinių grupių poreikių. Pirminė projekto sutarties vertė – 10 647 695,31 Eur.

2022 m. gruodžio 13 d. pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo, vadovaujantis LR Kultūros ministro 2022 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-916, projektui skirtas papildomas finansavimas – 3 622 000,00 Eur. Poreikis papildomam finansavimui identifikuotas, parengus pastato rekonstravimo techninį projektą ir atlikus ekspertinį sąmatos vertinimą, taip pat įvykdžius rinkos analizę ir gavus komercinius pasiūlymus dėl baldų gamybos ir įrangos įsigijimo kainų.

2023 m. spalio 13 d. pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo, vadovaujantis LR Kultūros ministro 2023 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. ĮV-753, projektui skirtas papildomas finansavimas – 1 685 259,86 Eur. Poreikis papildomam finansavimui atsirado dėl statybos rangos darbų sutarties kainos indeksavimo, kadangi nuo sutarties įsigaliojimo dienos Statistikos departamento prie LRV paskelbtas statybos sąnaudų elementų kainų pokytis (pagal statinių tipą – negyvenamieji pastatai) buvo daugiau nei 3 proc. (t.y. kainų augimas viršijo nustatytą tolerancijos ribą). Taip pat dėl papildomų statybos rangos darbų, kurių poreikis atsirado vykdant darbus dėl aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti techninio projekto rengimo metu, kurių biblioteka negalėjo iš anksto įvertinti ir be kurių nebūtų baigta pastato rekonstrukcija.

Bendra šio projekto vertė 15 954 955,17 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 12 31.

Iš viso pastato rekonstrukcijai skirta investicijų suma, kompleksiškai įgyvendinant abu projektus: 17 659 348,91 Eur

3. Kodėl modernizuota tik dalis bibliotekos pastato vidaus erdvių?

2020 m. lapkričio 6 d. parengus techninį projektą ir gavus bendrosios ekspertizės aktą, patvirtinantį techninio projekto sudėtyje parengtą pastato rekonstrukcijos sąmatą, paaiškėjo, kad skirtų lėšų įgyvendinti pastato, esančio Radastų g. 2, rekonstrukciją visa apimtimi nepakanka – reikalinga investicijų suma 22 428 711,72 Eur. Tuo tarpu investicijų projektuose „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ ir „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“, kurie turi būti įgyvendinti kompleksiškai ir nėra atskiriami vienas nuo kito, bendra finansavimo vertė – 11 343 408,31 Eur. Siekiant visa apimtimi įgyvendinti abu investicijų projektus, reikalingas dvigubai didesnis finansavimas, t.y. trūkstama suma – 11 085 303,41 Eur. Finansavimo trūkumui padengti papildomos lėšos nebuvo skirtos, todėl priimtas sprendimas sumažinti rekonstrukcijos darbų apimtis.

2021 m. sausio 26 d. vykusio posėdžio dėl projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ etapavimo metu, kuriame dalyvavo bibliotekos, Kultūros ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai, priimtas sprendimas projektą skaidyti ir įgyvendinti etapais, t. y. iki 2023 12 31 be kitų projekte numatytų darbų modernizuoti tik dalį vidaus patalpų. Projektas „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ numatytas įgyvendinti visa apimtimi.

Priėmus šį sprendimą, 2021 m. birželio 18 d. parengta techninio projekto A laida, kurioje numatyta atlikti sumažintos apimties pastato rekonstrukcijos darbus (žr. 5 klausimą). Parengus sąmatą ir gavus ekspertinio vertinimo išvadas paaiškėjo, kad esamas finansavimas etapiniam darbų įgyvendinimui taip pat nėra pakankamas. Papildomas finansavimas šiems įsipareigojimams įgyvendinti skirtas vėliau LR Energetikos ir LR Kultūros ministerijų sprendimais (žr. 2 klausimą).

4. Kada bus tvarkoma likusi pastato vidaus patalpų dalis?

LR Kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“, Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimui (II etapas) buvo numatyta skirti 6 190 000 Eur. Vadovaudamasi šiuo įsakymu, biblioteka parengė ir 2022 m. rugsėjo 15 d. pateikė LR Kultūros ministerijai investicijų projektą, kuriame numatyta atlikti II etapo būtinųjų pastato modernizavimo ir įveiklinimo darbų sąmata sudarė 8 974 526,97 Eur. Dėl lėšų stokos plėtros programos pažangos priemonėje, parengtas naujos redakcijos LR Kultūros ministro 2023 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. ĮV-476, kuriuo Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas (II etapas) yra įtrauktas į finansavimo priemonę.

5. Kokie darbai atlikti, įgyvendinant investicijų projektus ir modernizuojant bibliotekos pastatą?

Pastato rekonstrukcijos metu atlikti darbai, susiję su paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimu, pastato šiltinimu bei techninės būklės atnaujinimu. Taip pat modernizuotos ir atvertos erdvės, pritaikant jas šiuolaikinės visuomenės poreikiams, išsaugant dalį autentiškų elementų ir derinant juos prie interjero dizaino.

Iš projekto „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ lėšų atlikti darbai:
• apšiltintas pastatas (sienos, stogas, rūsys ir cokolis);
• atlikta fasado apdaila (5150 kv. m.) – pastatas padengtas plytų spalvą bei raštą atkartojančiomis natūraliomis medžiagomis;
• įrengta dalis lietaus nuvedimo sistemų;
• pakeisti langai (988,7 kv. m.), lauko durys (18 vnt.) ir stoglangiai (41 vnt.).

Iš projekto „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ lėšų atlikti darbai:
• įrengtos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos;
• sumontuoti nauji elektros ir vandentiekio tinklai;
• sumontuoti avariniai elektros generatoriai;
• atnaujintas pastato šilumos punktas;
• įdiegta pastato valdymo sistema;
• sumontuotos modernios automatinio gaisro gesinimo ir aptikimo sistemos;
• įrengta dalis lietaus nuvedimo sistemų;
• įrengta pastato apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistema;
• pastatas pritaikytas žmonėms su negalia, įrengiant erdvų ir patogų liftą;
• išgriautos ir sumontuotos naujos rytinės pastato dalies vidaus erdvių sienų pertvaros, atlikti vidaus apdailos darbai, išlaikant dalį autentikos bei įgyvendinant modernius sprendimus pagal vientisą dizaino liniją, atliepiant interjero koncepciją „Biblioteka parke – parkas bibliotekoje“;
• naujai išlietos betono grindys, kurios I-II aukšte padengtos šviesia poliuretano grindų danga, į ją integruojant atnaujintus autentiškus teraco grindų fragmentus, III–IV aukštuose išklotos natūralaus medžio masyvo parketlentės, atitinkančios autentiškos parketinės grindų dangos motyvus ir priešgaisrinius reikalavimus;
• sumontuotos lubos ir kokybiškas apšvietimas;
• restauruotas didysis piramidės formos šviestuvas (4900 vnt. kolbų);
• įrengtos naujos erdvės (individualaus darbo kambariai, bendradarbystės erdvės – Susibūrimų kambariai, atvirosios kūrybinės dirbtuvės – Išradimų būstinė, nacionaliniam publikuotų dokumentų archyviniam fondui skirta erdvė – Tylioji skaitykla, poilsio erdvės – Poilsio oazė ir kt. );
• atlikus akustinius matavimus ir panaudojant modernias akustines paneles, įrengtos renginių salės – didžioji Žvaigždžių salė ir kamerinė Ąžuolo salė;
• atnaujintos skaityklų erdvės – Periodikos, Teminės, Grožinės literatūros, parodų ir kitų kilnojamųjų ekspozicijų eksponavimui skirta erdvė – Galerija, mokymų klasė – Žinių buveinė;
• pagerinta interneto prieiga, viešosios interneto prieigos teikimas, bevielis internetas;
• įsigyta nauja kompiuterinė technika, tinklo įranga, savitarnos įrenginiai ir kt. įranga;
• įsigyti nauji baldai.

5. Kokias naujas paslaugas pasiūlys modernizuota biblioteka?

Modernizuota biblioteka savo skaitytojus pasitinka atnaujintomis jaukiomis erdvėmis, apstatytomis stilingais baldais ir naujausia įranga, kviečia naudotis aktualiomis paslaugomis informacijai, mokslui ir darbui, edukacijai ir laisvalaikiui:
• Dvi salės renginiams – 142 vietų Žvaigždžių salė, primenanti žvaigždėmis nusėtą rugpjūčio nakties dangaus skliautą, 50 vietų kamerinė Ąžuolo salė su atsiveriančiu nuostabiu vaizdu į Mažąjį Ąžuolyną ir ąžuolo stilistiką primenančiu interjeru.
• Atvirosios kūrybinės dirbtuvės – Išradimų būstinė, kurioje vyks įvairios edukacinės programos (robotika, siuvimas, konstravimas ir kt.), teminiai užsiėmimai grupėms ir pavieniams lankytojams.
• Vaikų ir jaunimo erdvėje bus organizuojamos stovyklos vaikų ir jaunimo grupėms, kurių metu vyks edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, skaitymai, knygų pristatymai, rytmečiai, žaidimai, ekskursijos ir kitos veiklos, skirtos vaikų fiziniam, socialiniam, emociniam ir intelektiniam vystymuisi skatinti. Taip pat bus organizuojamos integruotos pamokos pagal iš anksto su mokytojais suderintas temas.
• Individualaus darbo kambariai ir grupinio darbo erdvės – Susibūrimų kambariai, kuriuos pavieniai lankytojai ar grupėmis galės rezervuoti ir dirbti iki 2 val. nemokamai.
• Virtualios realybės paslaugos – virtualių žaidimų išbandymas, virtualių objektų peržiūra, virtualios ekskursijos.
• Paslaugos poilsiui – Parko skvere, Poilsio oazėje ir įrengtuose poilsio kampeliuose lankytojai galės atsipalaiduoti ir ramiai paskaityti, relaksuotis masažiniuose krėsluose, išbandyti šviesos terapiją ar tiesiog klausytis vandens čiurlenimo ir grožėtis nuostabiais vaizdais į Mažąjį Ąžuolyną.