Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Vilniaus Universiteto biblioteka
Lietuvos Mokslų Akademijos biblioteka
Kauno apskrities viešoji biblioteka

National Martynas Mažvydas Library of Lithuania
Library of Vilnius University
Library of Lithuanian Academy of Science
Kaunas County Public Library

LIETUVIŠKŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ PUBLIKACIJOS

1915-1917 D. 1

Lietuvos bibliografija

Serija C

PUBLICATIONS OF LITHUANIAN PERIODICALS

1915-1917 I

The Bibliography of Lithuania

Series C

Sudarė: Irena Bartašienė, Osvaldas Janonis

Leidinį redagavo Ramunė Tamulėnienė

ISBN 9986-9136-2-4

Redaktorių kolegija:

  • Juozas TUMELIS (pirmininkas)
  • Regina VARNIENĖ (pirmininko pavaduotoja)
  • Vladas BULAVAS
  • Birutė BUTKEVIČIENĖ
  • Osvaldas JANONIS
  • Domas KAUNAS
  • Vytautas KUBILIUS
  • Darius KUOLYS
  • Juozas MARCINKEVIČIUS
  • Alvydas SAMĖNAS