Nepriklausomybės
Akto SIGNATARAI
(1918 m.)

„Lietuvos aidas“

  Rinkinėlyje yra:

 1. Saliamonas Banaitis;
 2. Jonas Basanavičius;
 3. Mykolas Biržiška;
 4. Kazys Bizauskas;
 5. Pranas Dovydaitis;
 6. Steponas Kairys;
 7. Petras Klimas;
 8. Donatas Malinauskas;
 9. Vladas Mironas;
 10. Stanislavas Narutavičius;
 11. Alfonsas Petrulis;
 12. Antanas Smetona;
 13. Jonas Smilgevičius;
 14. Justinas Staugaitis;
 15. Aleksandras Stulginskis;
 16. Jurgis Šaulys;
 17. Kazimieras Steponas Šaulys;
 18. Jokūbas Šernas;
 19. Jonas Vailokaitis;
 20. Jonas Vileišis;

   Išleista Lietuvos Nepriklausomybės 80—mečio minėjimo komisijos lėšomis.


webmaster@kvb.lt